Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP007631_1                                                                                                                 top


Strain : Streptococcus agalactiae GCF_000730215 RefSeq :NZ_CP007631 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP007631_1
DR consensus (36 bp) : GTTTTAGAGCTGTGCTGTTTCGAATGGTTCCAAAACNumber of repetitions :31
Begin Position : 972927 End Position : 974942

972927GTTTTAGAGCTGTGCTGTTTCGAATGGTTCCAAAACAGCACTCACAGCATCTGCAAACAGTACCTT972992
972993GTTTTAGAGCTGTGCTGTTTCGAATGGTTCCAAAACACCAACATAACATTTGTTGTAGAATGATCG973058
973059GTTTTAGAGCTGTGCTGTTTCGAATGGTTCCAAAACACGATGTTTGTGAAAGACAAAATCTTCGCT973124
973125GTTTTAGAGCTGTGCTGTTTCGAATGGTTCCAAAACTTACGAACCGTCCGTTAGCATCTCTTGGTT973190
973191GTTTTAGAGCTGTGCTGTTTCGAATGGTTCCAAAACACCAACATAACATTTGTTGTAGAATGATCG973256
973257GTTTTAGAGCTGTGCTGTTTCGAATGGTTCCAAAACACGATGTTTGTGAAAGACAAAATCTTCGCT973322
973323GTTTTAGAGCTGTGCTGTTTCGAATGGTTCCAAAACGTTGATCTTATTCACGTTTCGTGAAGTTTA973388
973389GTTTTAGAGCTGTGCTGTTTCGAATGGTTCCAAAACCAGAAAAAATCATGGCGAGAGCCTTGCTCA973454
973455GTTTTAGAGCTGTGCTGTTTCGAATGGTTCCAAAACATTAATATTGGTCAGAATAAGCTATTTCAG973520
973521GTTTTAGAGCTGTGCTGTTTCGAATGGTTCCAAAACGATATTTGGAAAGATTCTGATTTTGGTAAG973586
973587GTTTTAGAGCTGTGCTGTTTCGAATGGTTCCAAAACTTACCGAAAGAGTGGAAAAACTACTCAGTG973652
973653GTTTTAGAGCTGTGCTGTTTCGAATGGTTCCAAAACATCCATTCCTACAGGAATCACTCAAAATAT973718
973719GTTTTAGAGCTGTGCTGTTTCGAATGGTTCCAAAACAGCGGATGTCAATAGATTTCTACGAACAAG973784
973785GTTTTAGAGCTGTGCTGTTTCGAATGGTTCCAAAACAGCGGATGTCAATAGATTTCTACGAACAAG973850
973851GTTTTAGAGCTGTGCTGTTTCGAATGGTTCCAAAACCAAGAATTATAGTAGGTTATTAAAGTTAAT973916
973917GTTTTAGAGCTGTGCTGTTTCGAATGGTTCCAAAACCATGCTTGCTGTTGTAAATTGCCCGACTGT973982
973983GTTTTAGAGCTGTGCTGTTTCGAATGGTTCCAAAACATCAACTGCTAGATACGATAACACGACAAC974048
974049GTTTTAGAGCTGTGCTGTTTCGAATGGTTCCAAAACTACCACCTGATGGATTATCAAGTGATAAAT974114
974115GTTTTAGAGCTGTGCTGTTTCGAATGGTTCCAAAACTAACTTTAATTCGATTATGTTTTGGTTATC974180
974181GTTTTAGAGCTGTGCTGTTTCGAATGGTTCCAAAACGTAAGTATTTTAAACGTGACTATTCCTGAA974246
974247GTTTTAGAGCTGTGCTGTTTCGAATGGTTCCAAAACTTTTTATTATGGAAAGTAATCATTATTTTT974312
974313GTTTTAGAGCTGTGCTGTTTCGAATGGTTCCAAAACTTCTTTAATACCTGAAATCATTGCGTTGTA974378
974379GTTTTAGAGCTGTGCTGTTTCGAATGGTTCCAAAACTTGTAATATTTGGTAACTCTTCTTTTGTTA974444
974445GTTTTAGAGCTGTGCTGTTTCGAATGGTTCCAAAACTCCGACCATGTCAGTCCAACGGTATTTTGT974510
974511GTTTTAGAGCTGTGCTGTTTCGAATGGTTCCAAAACTTCTTTAATACCTGAAATCATTGCGTTGTA974576
974577GTTTTAGAGCTGTGCTGTTTCGAATGGTTCCAAAACAGGGAGGAGAGAATCAATGCCGAATGCTGA974642
974643GTTTTAGAGCTGTGCTGTTTCGAATGGTTCCAAAACTGGCGAAAAATGGTATTATCTCAAAGGCAA974708
974709GTTTTAGAGCTGTGCTGTTTCGAATGGTTCCAAAACTTTTTACCAATGCTTCCATATCGCTTATAT974774
974775GTTTTAGAGCTGTGCTGTTTCGAATGGTTCCAAAACTACTTGACGAATTGAAGATGACGGAATTTA974840
974841GTTTTAGAGCTGTGCTGTTTCGAATGGTTCCAAAACTGGTTATACATTTACTAATCCATCAGCATT974906
974907GTTTTAGAGCTGTGCTGTTTCGAATGGTTCCAAAAC974942
Left flanking sequence : Till position 972927 (length bp)
TATTAGTAAAAGCACAGTAATAACAAGGAATCATCGAAACTGAAGTCCTGCTGAGACGAATGGCGCGATT
ACGAAAGCTCAAAAGAAAATTTTCTACGAG
Right flanking sequence : From position 974942 (length bp)
AAGCTAATTCTCATCTCACCGAGATGGATAGTTTTAGAGCTGTGCTGTTATTATGCTAGGACATCATTGT
GGTGTTCTAGTTTTTTGTTATACTGAAATA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp