Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP007633_7                                                                                                                 top


Strain : Thermotoga sp. RQ7 GCF_000832145 RefSeq :NZ_CP007633 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP007633_7
DR consensus (30 bp) : GTTTCCATACCTCTAAGGAAGTATTGAAACNumber of repetitions :4
Begin Position : 1233629 End Position : 1233857

1233629GTTTCCATACCTCTAAGGAAGTATTGAAACATGTCCTGACCTTCTTCAACCTGCCTTTTGATATCG1233694
1233695GTTTCCATACCTCTAAGGAAGTATTGAAACGTTCATCACGAAGGTGTACACTTACCTGATCATGCA1233760
1233761GTTTCCATACCTCTAAGGAAGTATTGAAACCTTTATCAGATGATCAAAAGGCTTGAAAAGGAGGATG1233827
1233828GTTTCCATACCTCTAAGGAAGTATTGAAAC1233857
Left flanking sequence : Till position 1233629 (length bp)
ACTTGTTTTTTCAATAATTCAAGAGGAGCGTGTTTGTTTTTTTAATTTCATGCATTTGAAAGGAGAACCG
AACAGAAAGATTGAAAAATTTCTATACTTT
Right flanking sequence : From position 1233857 (length bp)
CCGTTGGATTTCAAAGAAATTATACCACAAAGCATTTCAAAAAGCAAGAGTACATGAGGACATACAGAGA
GTGTTTCATCACAGGTGATTCTAACACACA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp