Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP007744_9                                                                                                                 top


Strain : Pectobacterium atrosepticum GCF_000696465 RefSeq :NZ_CP007744 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP007744_9
DR consensus (28 bp) : GTTCACTGCCGTACAGGCAGCTTAGAAANumber of repetitions :4
Begin Position : 4087833 End Position : 4088041

4087833GTTCACTGCCGTGTAGGTAGCTTAGAAATTTCAGTTCAAACAGGCCTTGCCAGCAGTTGA4087892
4087893GTTCACTGCCGTGTAGGTAGCTTAGAAATGATTGAAGTCGGCTTTCTGAGGCGTAATGTT4087952
4087953GTTCACTGCCGTATAGGCAGCTTAGAAACATGCACCTTGGTTCAGATCAGCTTTTTGCGT4088012
4088013ATTCACTGCCGCACAGGCAGTTTAACAA4088040
Left flanking sequence : Till position 4087833 (length bp)
TGATTGTTAATTGCCGTTGGTCGTTTTAATAAAAAAGGGGTTTTTCGCAAAAACAACATATTCTCTTTAA
TAATCTGGTTGTTAGTGTGAAAATTTAACA
Right flanking sequence : From position 4088041 (length bp)
CCTCTGGGCTTCCATTGCGTTGGAACACGCCCAGCCAATCAGAGCAATTATTTAACCCAATCTTCCAGTA
TCAGTTCCGGTACTCGCTCAAATTCTCTCA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp