Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP008934_5                                                                                                                 top


Strain : Geobacillus stearothermophilus 10 GCF_001274575 RefSeq :NZ_CP008934 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP008934_5
DR consensus (30 bp) : GTTTTTATCGTACCTATGAGGGATTGAAACNumber of repetitions :21
Begin Position : 2126507 End Position : 2127866

2126507GTTTTTATCGTACCTATGAGGGATTGAAACGGGGATATAAGAAGGGCATAAAGTCGATTGATTTG2126571
2126572GTTTTTATCGTACCTATGAGGGATTGAAACGTTAGTGCAGTATTGGCGATTTTGCGAGCCAACGCGGC2126639
2126640GTTTTTATCGTACCTATGAGGGATTGAAACTTTCGGCAGTGCGGAAATACATATACTTTTCTGTTAT2126706
2126707GTTTTTATCGTACCTATGAGGGATTGAAACAGTATAACACGGGAGGGGTCCGATGGAGGAGCTTTT2126772
2126773GTTTTTATCGTACCTATGAGGGATTGAAACAATGTATTTATTGCTTTTTATTTCATAGTATTTTTA2126838
2126839GTTTTTATCGTACCTATGAGGGATTGAAACGCCGCAATTGAAAAACAAAAAGGCGGATCACTCCGC2126904
2126905GTTTTTATCGTACCTATGAGGGATTGAAACTGAAGGGGTTTCGGTGGAAGTTCTTGATTATGTTAC2126970
2126971GTTTTTATCGTACCTATGAGGGATTGAAACGGGGGAGAAGAGACCATGAAAAAACAACGTCAATC2127035
2127036GTTTTTATCGTACCTATGAGGGATTGAAACATTCAAGAATTTCCCGTTCCGCGTGGATATGAGAGC2127101
2127102GTTTTTATCGTACCTATGAGGGATTGAAACTTTAGGAGGCCCTGAAACAAGCCGACGGGTAGACCCTTAC2127171
2127172GTTTTTATCGTACCTATGAGGGATTGAAACTAAAAACCAGGGATTCGTTCCAAAACGGAAAGATCTCCA2127240
2127241GTTTTTATCGTACCTATGAGGGATTGAAACAAAAATACCCCGAAAACCCCATCTGTTGGATGGTT2127305
2127306GTTTTTATCGTACCTATGAGGGATTGAAACCTTCCTGTTTTGTTTGCGTTTTTCGCGCCTTGTTTTCC2127373
2127374GTTTTTATCGTACCTATGAGGGATTGAAACTCCTCCGAGAAGAAAGCTCTGCACGCGCTTAAAAGAA2127440
2127441GTTTTTATCGTACCTATGAGGGATTGAAACCCGAGTGCATATAGATCAAGAGTACAGAGAAATGAA2127506
2127507GTTTTTATCGTACCTATGAGGGATTGAAACGCCGTCTAGCGATTGTTAATAGCGCCAGCAAGTCAC2127572
2127573GTTTTTATCGTACCTATGAGGGATTGAAACACTTTGCCGGCGTTGTACCGTTTCGCGATCAGTTC2127637
2127638GTTTTTATCGTACCTATGAGGGATTGAAACCTGTTTTCAGGCACAAATAAAAAGGACTTGGTTTCTTG2127705
2127706GTTTTTATCGTACCTATGAGGGATTGAAACGACGGGAAATTCGAAGCGTTTGCGAAAGCCCAGGC2127770
2127771GTTTTTATCGTACCTATGAGGGATTGAAACATTGATGGAAAAACCAAACCAGCATGTGAGACCTGT2127836
2127837GTTTTTATCGTACCTATGAGGGATTGAAAC2127866
Left flanking sequence : Till position 2126507 (length bp)
ATAATTCGCAAAAATTTTGCACATTATTTCAGAATCCGCCTGAAATAATTTGAAAAAGGGATTCTGAAAT
AATGTGCTAATTTACAGTGATTGTGATGAA
Right flanking sequence : From position 2127866 (length bp)
TATAGAAAGAGACACATCTCATATTCTCTCCCTTTCATGCTCCTCTTATTCTGCTAGGTCTGTACGAATC
ACTATGTCGCTGTCGTTTCCAATTCAACGG

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp