Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP009501_11                                                                                                                 top


Strain : Methanosarcina thermophila TM-1 GCF_000969885 RefSeq :NZ_CP009501 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP009501_11
DR consensus (37 bp) : ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACNumber of repetitions :55
Begin Position : 3029861 End Position : 3033895

3029861ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTGGGGTTGCCACTTGCTGGACCTGCTCCCTGCGCGAGAA3029936
3029937ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACCCTGGTCCTCTTCCTGGCTCCCACCCACGCTTGTGTTT3030011
3030012ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACGATAGTGAGCTTGTAAACGATCTCCACGAACTTGAA3030084
3030085ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTGGATTGAAAGCCCGGAAGCCGCTTGAGTATAAGTATT3030159
3030160ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACCATCGTACCAGAGTTTGGCCGCCATCAATTCCCTTGC3030233
3030234ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACAATCTCTGCCGTCTGCTGTCATGCCTGGACGGTATG3030306
3030307ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACCTCAAACCTTACTAATCTAACACATGAAATCGTAACA3030380
3030381ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTTGTTATAGCTGTCTGCATAGACTCAGGCATATTT3030452
3030453ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTGATTCAAGTGTTTCACGGCTTTCTGTCCTCCGAA3030524
3030525ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACATCGCAGCAGCCGACGGGATGGTCTCAAAGGCAGCAT3030598
3030599ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACATTGTATCAGTAAGATGTGTACTAAGAGCAATGCAA3030671
3030672ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACCCCCCGTATATGCTTTCTCAAAAAGAGAGAGCGTAG3030744
3030745ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACATATCGGCATTGCAGGCACGGATAAAGATCTTCT3030815
3030816ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTAATAAGCAGTTTCAAAAATATACTAAATAAAAA3030886
3030887ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACCTGATCCAACGCTTGATATGAACTTTGAACGAGT3030957
3030958ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTTAGAGTACGAAGGTCTTGATCTTGAGACTATAA3031028
3031029ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACCTGTAAATGTTGCGCCTGTTCCATTAAAACAAGGATTGAAACTTAGGGGAGTTGTTACAGGGGATTAATGATATTCCTG3031144
3031145ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTTCGATTTCCGAAACTGATAAACTCATCTCAAAAG3031216
3031217ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTCATAGGGACTCCCCATTCTGCAGCTTCCGGGCTAATG3031291
3031292ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACAACCTAGTGGGTTTGTATGTAAACAGATAAAAATC3031363
3031364ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTTTGTGATGTCTTTGTGTGTGTTATTTAGTATCTCAA3031437
3031438ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACAGAGTTGGTATAAAGCAAAGAGAGTCAGGCAGATTT3031510
3031511ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTCCCATGTTTCTTTTGTAATGTCTTCGACGTGATACGT3031585
3031586ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACGTCCAGGGTGGTTCTATTCGTCGCTTGTAGGGGCTC3031658
3031659ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTCATCCAGTACCCATTCAGCTTTGGTTCCTTTTTT3031730
3031731ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACCGACAGCCTCACGCGAAATGAACGTGTGATATCCCTA3031804
3031805ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACCTTTCATGCTCAGTTCCTCCAAAAAGGTATTAGGCGT3031878
3031879ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTTGAAGATAATGCAGATGAAATAGAAGAACTAACC3031950
3031951ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACAGGGTATTCCAGGTTGTTGAGAATATCTTTGTTTT3032022
3032023ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACATAGTGACACGGTGGATACCGTAAAGGGAAATGACAG3032096
3032097ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTTCTAAGGCTTTTTGAGCGCATTTCTCGACAAGT3032167
3032168ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACACCCCTGAGAGCTGCACGGTCCTGAGCATAAACGAGG3032241
3032242ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTAGTCGTAGGTGCGTTTGATTCTGTCAAAATTAATA3032314
3032315ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACACAGGTTCTCCATCGGCTCAGCCATCGTATTAATTACG3032389
3032390ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACATGATTGCGGTCTTGCCACACCCCGGGCCGCCGA3032460
3032461ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTTCTGGGATAAAATTAAACAGTGGTCACTGGTAAG3032532
3032533ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTCTCAATTTCTTCGAAATTTGCAGCCCGCATCGCTGG3032606
3032607ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTGCTTAGTCATGCACTCATCTATAATGTCAATAAGAT3032680
3032681ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTTTGTGAAGTGTATGTTATGGATTCGCCCTACTTGG3032753
3032754ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACGGCTGGATTACCCACCACTCACCGCCGCCGTATATAT3032827
3032828ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTCAACCCGTCCGCAATCCATACCGGGAACTTTCCAG3032900
3032901ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTTGTCATTCCGAAAGAGCAAACGATGCAGGGTCTAA3032973
3032974ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACCCGTTCCATTCACGGCAACGCATACGGCAACTGACGG3033047
3033048ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACCTCAGAAAAGAAGCATTCCTAGCCGACCCCATGATAAGC3033123
3033124ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACCTCCTGATTTCAGAATAACTGGAGATGTAAGTACGT3033196
3033197ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTACTGCTTGCCTATCATATCCTCTTCGAGAAACTCAG3033270
3033271ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACCACTTTCCTCCATACACTTTCCTCCATAACGAAAAA3033343
3033344ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACAAATTTCGTTCTGGACCTTCAGAGCCTGGATAAGT3033415
3033416ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACCTCCGTTTGCTCAGAACTACCCGATATATCAGCCT3033487
3033488ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACCTTATTTCCACATATTCAAAACTTTTTCAGTAGCATC3033561
3033562ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACCGATTTCATGTTTTAAATTGGTAAAAAATGCGTATT3033634
3033635ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTCGAACTATACCCCTCCGGGTATTCTGGTAAGTTTAACA3033710
3033711ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACCTGTCCTGCGGTACTCATCATTGACATAAAACTCGA3033783
3033784ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTTCCAGTCTCCTCTTACTATGGGAAAGGCAGCAGGTAC3033858
3033859ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAAC3033895
Left flanking sequence : Till position 3029861 (length bp)
GTATTTATAAAGGGTTTGATAATATCCCAACAAGAAATTTAGTTTTAATATAGGGCTAATCTCAGGCTTT
TTCTAGCCAAATAACGGAAAATTTTGCCCT
Right flanking sequence : From position 3033895 (length bp)
CTAAGTAGGTTATTGATATTTGTTTTATTGTCATTACTTGCCGCAGAATATTCAAAAAAACAAAACCGTT
AGGAATCATATTATCAAAACTTATACCATG

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp