Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP009509_6                                                                                                                 top


Strain : Methanosarcina mazei WWM610 GCF_000970165 RefSeq :NZ_CP009509 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP009509_6
DR consensus (37 bp) : ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACNumber of repetitions :84
Begin Position : 1610347 End Position : 1616437

1610347ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACATTGTGTTGGACGAGTCGGCGTTAGTCCTGAATATAT1610420
1610421ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTAGTCCCCTACCTGCTTATATGGCCATTTCTTCGG1610492
1610493ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTCCGTTCCTAATTCATTTTCTGACTTATCTATAATTC1610566
1610567ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTAGATACGCCTCATTCAGGAACGGGTTAAGCTGG1610638
1610639ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACGAACACCTTCTCGTTCTTTTTTGGCCTGATACTTT1610710
1610711ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACATAAGGCTTTGTTACCTGTACCTGTGACCTTATTAG1610783
1610784ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACGTTTTCTCCGCGATACGGTCAATTAGGTCCATCTG1610855
1610856ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCTTCACGCTCCTATCACCTTGTCATTGTAGTAAAG1610927
1610928ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACATTACAAACTGTGTAACCGGAGGCTGTAAGATATTTG1611001
1611002ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAATGCGGTGATCGTGTAAGATTCAGAGGTCAGAA1611072
1611073ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAAGAAACAAAGATCCAGCTATCCAGAGCAACTTACGA1611146
1611147ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACATTCACGCAATCAAGGGGATTGCATTAGGCTTGTATA1611220
1611221ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACATGGGACAGGTTGGAGAAATTTTTGCACTTGCTG1611291
1611292ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCTGTTCAGTTCACTGACCTCTCCGAAAATGCTCTCTC1611365
1611366ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACATCTCGTCTGAAAGTTCATGAATCAACTCTAATT1611436
1611437ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCCAAGCCTGATTATGAGGTAAACTGGCATCACCGG1611508
1611509ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACATTCTGGAAAAGTTCTTCACTTTGTACCAATCTTTTTT1611583
1611584ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACATCTCACAGATGTGAACGGGCAGAATAGTACAAA1611654
1611655ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCAACCAAACGAGGGCGAAAAAAGAAGCTCGGTTCCCG1611728
1611729ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTTAATAACCATTCCCTAGCCTGTTTTTTATACCCTCC1611803
1611804ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCAAATACTCGTACACTACCACGACATAACTCGCATA1611876
1611877ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAAAAGAGATACGGAAGCTATAGTTTATGCACATGT1611948
1611949ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTAAGAGTCTTGGAAAGGAAAATTCGGTTTTTATT1612020
1612021ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCAAGAAATCTATGCTTGGAGAAGATGGGAAAATAAAA1612094
1612095ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACACCACAATGGGAAACGTGGATATGGGAGGTACTGT1612166
1612167ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTGAGATAAGCCTCATTCAGGAACGGGTTAAGCTGG1612238
1612239ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAACTCAGATAACTATATAAATCAACCACACCATTATAAAA1612315
1612316ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACATGAGTGAAAATTACCCGGAAAACAAAAGTTTGTATGT1612390
1612391ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCATTCGTGGTCCCTATACCTACAGAATTTCAGATAAGC1612465
1612466ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAAAATATTGATAAATTCAATGATAATTATAGAATT1612537
1612538ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAATGTTATTGTTATTCTGCTTTTTTGCTTTGAGTT1612609
1612610ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCAATCCCAGCCAACCAACTTCCGGCAAACGGAAAT1612681
1612682ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACATATTATTAAAGGCTTCTTCAAAATCGAAGTATTG1612753
1612754ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCATCACAGTAGAACAAAAACGAGAGTTGAAAACCT1612825
1612826ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCCAGGTCCAGGATGTCCTACAGCTCACCCGGAAAGTGA1612900
1612901ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTATGCTCTGAACTTGTACTAATCATCATATGAAACGA1612974
1612975ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTCAAAACAGAAGTGCAATGAATAAGTGTACAATA1613045
1613046ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTGAAGTTTCGGAATGATACTGATGAACTCCTTGAAA1613118
1613119ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCCGAAGAATACGAACCGATCACACTGAAACCCGACAA1613192
1613193ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACGTCAATATGGCATCTTTGTCTGGAATATAGGGGAC1613264
1613265ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTACAGTCGCTTGTTATGCCCGCTACATCGTTTTTA1613336
1613337ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCTCGACCTCGTCGTCCTCGTCTACTTCCAGCGCGTT1613409
1613410ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTCGGTTAAGCCCGTCTATACGTTTGAGTTAAGCCATGT1613484
1613485ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAGCCTCCTGCATTTCAAGTGCCGCTTTCTTCTCTT1613556
1613557ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAGCTCTGCGGCTTTCAGATAGACTGACCATGTAGG1613628
1613629ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCACCCTTCGAACTCGGGCAATAACCTTGAAGCTA1613699
1613700ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTATCCCCTTAGATCCCTATAGACATACATGCCCGA1613771
1613772ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAATAATAGAAATTACATAAGTAAGTATTAGTTAAG1613843
1613844ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTTCCAGGGGAGCTCCGAGAAATACACCGTCTATTT1613916
1613917ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCTCTTGAAACAGATGGAAAAGTTTTAGTTTTGCCAAC1613990
1613991ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTAAAGAGTGGACATGTGTGCAGATGGATACCAGAGA1614063
1614064ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTAAAGCGTTTGTGAAGGTGAGCTAATGATTGAAA1614135
1614136ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCCCGGAAACGGTGAGAGCATGACCGAATTAGAA1614205
1614206ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTCGCTTTCGTTTTTTGTATCGAGTCCGTATCCGTCTT1614279
1614280ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTGTTTTGTGGATGCACTGTGTAGGGATAGTCCGG1614351
1614352ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTGCTACGATTGACAGCCGGACGAGTCCACATTGCCGT1614425
1614426ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTATTGCGGTTCAAACTCCGATGAATCTTTTTTGA1614496
1614497ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCAATAAGGTCGCTGCTTTCCGGGCTTGTGCTGCCTC1614569
1614570ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAATTATTGTGATAAACTTCTGCAGCTGTAGTAAAGAG1614643
1614644ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAAAACGATGTCGCCGGGATTACATCGGACTGTATGAG1614717
1614718ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACACATAACTTTTAGCTTCGGCTGCCGTGTCGAATTTCC1614791
1614792ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTAATCGTCGAGTTCCGCCCACAGTTCAAACATTT1614862
1614863ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTTCAAGAACAGAGAAGAAGCAGAAAGCGCGACAAT1614935
1614936ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTGCAGCCGACGAAAGCAAAAACATTTCTCTTGCAC1615007
1615008ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACATCCTCCCGCAACTCCTTATTTCTCATGCTAGCGTTCACT1615084
1615085ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACGACATTGAAACTGACAACACAGAAGGCAATGGACT1615156
1615157ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCTACTGATAGAATTAATTCGAATGGGACGTTCTAT1615228
1615229ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCAGATTTGTTTTACTCTTCTAAGAGTAGGTATTGACTC1615303
1615304ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTATGGCCTTGGCCTCGCGCAAAATTCGCCTATAGG1615375
1615376ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCATTAAAAAAGGTAACAGCCCGAAGTATATCCAAAAA1615449
1615450ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTCATAAAATATGCGTTTTCTTCCTCGTTTCTCCATA1615522
1615523ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCAGACTTAAGGAATCTATTGTTTGGATGGATTA1615592
1615593ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAGAGTGCGACTTTTAGAATACAACTTGATAAAATACT1615666
1615667ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACGTTTCAGGGAATTCATTTCTAAGAACTCTTGCAGAATT1615741
1615742ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACACTACAAGGCGTTCCTCAAAGTAATACAATAATAAAAA1615816
1615817ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACACGAATCCCATTAACCTGTATTCAGTCGCTTTCTTGT1615890
1615891ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTTTGCAAATTAAGCTCATCCCTAATCCATGCCGGA1615963
1615964ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTAGATGTTGTCGGAGGGGACATCTACAGCAATGA1616034
1616035ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTTCACACTCTCCAAATAAAAAAGGGAAATCTGAAT1616107
1616108ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTATACAACTAAAAATAATTAACAGTGATAAAAACAT1616180
1616181ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAGGATCAGGACGACGGCAATAATACTGAAGAATCCT1616253
1616254ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAACTCATTCCTTCTTGATGTCTGAAGCCAGCCTTCCC1616327
1616328ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTGATCGAGATAAAGATAACTGATGAAATGCGAGAAA1616400
1616401ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAGA1616437
Left flanking sequence : Till position 1610347 (length bp)
GTATTTATAAAGGGTTTGATAATTTTCCAGCAAGAATTTTAGCCCCGAAAAAGGGGATATTTCCCGCCTT
TTCTGGCCATATAACGGAAATTTTTGCCCT
Right flanking sequence : From position 1616437 (length bp)
TAAACTGATACTTTCCCTTGTCCAGGACTGGCTCAAGAAAGGCTCACAGGCAAGCGGTTCCGGGAAAAAT
TCTGGAAAAGGGCTGCTTCAGGGTGGGATA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp