Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP009511_1                                                                                                                 top


Strain : Methanosarcina mazei SarPi GCF_000970185 RefSeq :NZ_CP009511 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP009511_1
DR consensus (37 bp) : ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACNumber of repetitions :102
Begin Position : 859170 End Position : 866550

859170ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACAAGTTTCTAGATGGAGATATAAGGCTCCAGTTAGA859241
859242ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACCAAGCTTTCCATTTTTGATAGAGTAGTCATAAGGG859313
859314ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTAAAAGCTGATAAAACAGATCAATCATTGTATACAA859386
859387ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACCAAATTCCATCTTTTCTTTTCGATTGTTTGATTTT859458
859459ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACCAAATTCCATCTTTTCTTTTCGATTGTTTGATTTTTTGT859534
859535ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACATACTCATTTGCGTAACATTCGCCTACTGCTTGCT859606
859607ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACACGATGTTCAACGGTCATTGTACAGTTTTTGCAA859677
859678ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACATTCGTAATAGTATAGTATAGTAGTAAAATAGAACG859750
859751ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTACTGATGTTCTCGGCCAAAATGGGCTACCTCTCCCA859824
859825ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTATAGGGGCATGTTTTCAGTCCTCCTGCTTCGTTATCTA859900
859901ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACCATATGAAGGAATCATACACCCTATATACATCATTTT859974
859975ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACAAAAACATAAAGAAGAGTACTCACCTGAAGTGCAG860046
860047ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTAATACGCTTCATTTGTCCAGTATCAAATTGCAAAAG860120
860121ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACATCAGATTGTGAAAGAAACTCAGTTGTGTGAAAAAT860193
860194ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACCACACTGCATTGCTTTCTCTCTGTATTCTTCATGT860265
860266ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTAGTATTTGTATGTACATCATAGATTTTAGCTATGG860338
860339ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTACTTAAGTGATAGACCATTACAGCCCCTAGTA860408
860409ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACCAGGAGTAGTTTTCGAGGTCCATGTGTCTCCGTT860479
860480ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACACAACAACGACATACATTACGAACATAACAGCCAC860551
860552ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACAAGACACTGGCGAAGGAAAAGACCAAAAAAACAG860622
860623ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTAAGAGTCCATGTTTGAAACTGTAAAGGACCCCTGG860695
860696ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACAAATCTTCTATAGTTTCATATTCAATAACACCAACTA860769
860770ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACAAGAAATGGAAAGACGAAGATAGAATAAAAGAAAAT860842
860843ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTATAAACAACTACAGCATATATTGTAGCTGCAAGT860914
860915ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACCTTCTCACTCTCCTTTCTCTTTTCGTGTCTCTCTT860986
860987ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTAATTATGGACGGAGCAACACCAATTATAAGAAA861057
861058ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTTTAAAACTGGAAAAGAGCTTATAGTTGCAGCCCCAGGGT861134
861135ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACATTGAATGATCGGAGCCAAAAAATGAAAGTATTAG861206
861207ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACAAAATACTAGAAGTAAAACGGGACTAAGATAATA861277
861278ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTGAACCGCAATTCCGGCTCTTCTAGTGACTCCTG861348
861349ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACCATAGTAGCAGACGCATCCCCCGGCTTTGTTTCGG861420
861421ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACCGAAGTGTGGGAAGAAGCGTATAAGAGAGCCGAA861491
861492ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACACATAATATTCAAAAAATAATATCACATCTGCAACT861564
861565ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTGTATTAAAAAAGGCTGGATGAATTTTAGAGATTT861636
861637ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTATCATTGATATAATATTAGTTTAATATGTTATG861707
861708ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACATCGTAGATGTCACATTCCCTCCAAAATTGTGGGAAG861781
861782ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACATATTTTATTTGGAGCTAGAGCCCTGTACCATCTA861853
861854ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACCTAAGCTCTGAAAAAGATCCAGAAACTTCGGGGCAGGT861928
861929ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACGACTCCCGGCATGGGCTTATAACTTTTCTTTTCAG862000
862001ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACACATACTCAAGTGCCTTTTTCTCAACGACAATAAGA862073
862074ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTTACGGGGTCAGAGACCAAAGTGGATATTATGATAA862146
862147ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACATCGCGTCAGTGGACACGCCCCCGCCCTTTTCTTTCCA862221
862222ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTTCTCAGGTGTTCGCCGGGAAATGAAGGACGGAAC862293
862294ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTAGCATTAAGTACTAGTACTAGTACTTAGAGAAAA862365
862366ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTTATAATAGTAACAATCTCATTATAAACCCCCACAG862438
862439ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTAAATTTGCAAGATCGAAAACTGCAATCTATGAAAC862511
862512ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTTACAGATATATATTATATATATATGTATTTCTTT862583
862584ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTGGATAGGTTATTTGAAATTGGAACTCAGAAAGAG862655
862656ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACCCTTATTACCCTTAGATTTCTTCGCCAGGACCCTAAA862729
862730ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACATTACTTGCTTTTGAATGCTCCAAAACTCCAGAA862800
862801ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACCAATAAGATTCCCATGTATGCCCAGGAGGTAGCTTAA862874
862875ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACGGCTTTGATTATGGGTATGGATGGCGCATGTGGT862945
862946ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACATTTTGCTGCTGCTGTAACTGTTTCAATCATTAGCT863018
863019ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTATGTATATTCATATATTCGAGCACGGCGAAGAACT863091
863092ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTGGATCGTGGAGGGAGAAGATTGAGTAATAAAAAA863163
863164ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACAACATAGATTTTGACGAGCAGGACATAAACCAGGG863235
863236ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACAAAATGATTCATACCTTTGTAATTCAGATTTAAGG863307
863308ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTTTGCAGAGCTTAGGGCAAATGGTGCGACTGATGAAA863381
863382ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTAAGCAGATGATGTAGTGCTTGTATTATCAGGTGACAG863456
863457ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTACTGATGATTTTAATGACATTGCTGACTCTGAAAA863529
863530ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACATGATTATGTTTTGTGTCTTGAGGATAAAAAGATAGCT863604
863605ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTTTATAAAGTTAAAGTAGAAACTAAATTTCAACCA863676
863677ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACATCTCATCTGGAACCCATATATTCATTCTCGGCATT863749
863750ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTAAAAAATTAAGAACGTTGTCATGCTCTCATGCCTC863822
863823ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACATAATGTTTTTGATGGCTGTTCAAATGCGGGGATT863894
863895ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTTAAATGACGTCCCTCCGAATATTAAGGTAAGTTCT863967
863968ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTAGAGTCTTACTTTTCTTCCACCAATGATAATTTCGT864041
864042ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACCAGACAAAGCAGGAAGGAAGATTGAAACTCGTTCA864113
864114ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACGAGTGTTTGAGGTTCAAGTCTGCCGGACATGCGGA864185
864186ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTCCAGTTGCGTCTATCGAAATCACAAACGAGATAAC864258
864259ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACAACCACTCCCTCTTAAACATGTTTCCGTTTGCAATT864331
864332ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACAAAAAATAGAATCCACTCAAACCGAAGCCCTGAA864402
864403ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACAGATAGTCACGGTGTCTATCTTCCAGAATAACACAT864475
864476ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACAAATATCAACTGCACATTCTTCCACAATATCATTC864547
864548ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTTTTTGATTTTTCTTCCGGCATGAAATCCTTGAT864618
864619ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACATAATTATGTTGAGTTGAGAGTGAATTCAGGTTGC864690
864691ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACGAAAACAGGATTGAACGGGCTAAAGCATTGAAAGCTT864764
864765ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTACCGTTCATGGTATCGGACATATCAAAGCCAGCAAG864838
864839ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACCATTCCCTTCCCCTGTTCCTGAGCCTCCCTGTGA864909
864910ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACCTATTGTGAACCCCCGCAGACCTAAGAGGATTTTCA864982
864983ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTTTCCACAATCAACATACCCCGTAAGCCCATCAAACT865056
865057ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTTATTTTTGCCATGCCTGCCGCGTCTAATCCTATCC865129
865130ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTTATCCCGTGGTCCTCTTCGTCTACATTAATAGT865200
865201ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACCACAGCTACCCGGACAGGGAAGTATAAGGACCTGGCAG865275
865276ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACAATTTTGTGACATACCCCTGAAATTCATAGACTTC865347
865348ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACAAGAATATAATACAAACAATCCTTATAACGAACTG865419
865420ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTATGTATATTCATATATTCGAGCACGGCGAAGAACT865492
865493ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTGGATCGTGGAGGGAGAAGATTGAGTAATAAAAAA865564
865565ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACAACATAGATTTTGACGAGCAGGACATAAACCAGGG865636
865637ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACAAAATGATTCATACCTTTGTAATTCAGATTTAAGG865708
865709ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTTGTCCGGATTTTGTGGATTCTTGATATTTCCCTGA865781
865782ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACGGTTGCCCGTATGGTGTTTCGATCATATCTTCGTCACTCCT865859
865860ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACACCAAACCAAAGCAAGCCAGAAAGCCTGGCAGTATCG865933
865934ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACATTCTGCGGGTGGGGCTGCCGTCACAATGGGCGGGA866006
866007ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACCAACGATGTAATGTTTTGGAATTGCTTTTCACCTT866078
866079ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTAGACCCCGCAAGGCCCAGAAGTGCGGTCCTAACA866150
866151ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTTTCATAAATTCGAGTCACATAAATATCCATGATTG866223
866224ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTGCGGCTTTATCTATTCAGGAATCTGAACTAAAAG866295
866296ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACATACTTTCATCAGTCAATATTTCATTTTCGTATAGA866368
866369ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACAATGGATTTGGAGACCGTTCTCTACTTGGACTTCT866440
866441ATTCGCAAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAGCTTTTGTTATTGATACCGAAACCGCCTTTTCCGTTGA866513
866514ATTCGCGAGCATGGTCCATTAAGAGCCTATCCGAAAA866550
Left flanking sequence : Till position 859170 (length bp)
GTATTTATAAAGGGTTTGATAATTTTCCAGTAAGAATTTTAGCCCCAAAAAAGGGCTCATTTCAGGCCTT
TTCTGGCCAAATAACGGAAATTTTTGCCCT
Right flanking sequence : From position 866550 (length bp)
GTGTTGTGACCTGTGTAGATGTCCGACACTAATATTTATCGAAACTTCTATAACAGCCAATAGTATATCC
TAAGTGTGGTAAAGAGTCTTAGAGACATCC

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp