Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP009511_4                                                                                                                 top


Strain : Methanosarcina mazei SarPi GCF_000970185 RefSeq :NZ_CP009511 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP009511_4
DR consensus (37 bp) : ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACNumber of repetitions :140
Begin Position : 1508588 End Position : 1518721

1508588ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCGAGGGAAGGAACCACAAGAGCACAGGGAAATTATT1508660
1508661ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTACATATACATATAATAAGTCTATAGGGTTTTTGCAC1508734
1508735ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACATGTTTCTGCACAGTCACCCACTAGTATTTCGTT1508805
1508806ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACATATTAGGCTTTGCAAAAGTACTTGGTACGCCCTTAT1508879
1508880ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACATCGTAAATGTTATATTTTTCCAGAAGGGTTTTAAACT1508954
1508955ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTGAAAATGATGGACCTTATCACAGCAGGGGAAAACC1509027
1509028ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACACATATCCCCTGATTCTGATAATGTCAGAGGTTGA1509099
1509100ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTCCTCCTTATGCTCTAATAATAACAGACGAAACA1509171
1509172ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACACATTTTTTTGTTGTTTTCTTTTTCTTTTTCTTGC1509243
1509244ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAACTGCATTCATTTTTTTGAATGTGACAATATATC1509315
1509316ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAATACAACATGAGCACAGCCAACAGGGAAATAAA1509386
1509387ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAATAAAGGCGATAACATGAGAAACAATGCAAAATT1509458
1509459ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACGAGTTAACGTAGCGTCTTCATAAGAAGATGCAAT1509529
1509530ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTACTCCTTATGCTCTAATAATCGCAGACGAAACA1509600
1509601ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTTCTGATATTATTAGCTATTTCTTTGATTTGAGTTA1509674
1509675ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCTTGTAAAATCTACTCAGGATGCGCTGAAAAGCGT1509746
1509747ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTCTGAATATATTTTGCATCCTCTAGTGTGTTAAG1509818
1509819ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACATATACTTTTCGTATCCTTGATCAATTGAATATCG1509890
1509891ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTATAGTTGGAGCTACATATGGATTCGTTAATTTTA1509963
1509964ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTATAAAAATCTTGAATATATTTACACTGTTGAA1510034
1510035ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTATTCTATGATATCATTTTCCGAGATTGGTATTTTG1510107
1510108ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTGGGTTTCCGTCTCCATCTATGACCCCGGCTCTCT1510180
1510181ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTATTTGTTGTACTCCTTTCTGTCAGGTTCTCTTTCTG1510254
1510255ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCTTCTGCGAGGTTCTTATGCAGAAGTTCCTTTTCTG1510327
1510328ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTCAAAACCGTTTCAATCCCTACTTCGTTAAGAGTG1510399
1510400ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTATAGTAGTTTTGCGTATTAGAATATAGAAGTAAA1510471
1510472ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAATAATAGAAATTACATAAGTAAGTATTAGTTAA1510542
1510543ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCAAAAGGTTGCCAGGATACATATCTTGTACTCAGA1510614
1510615ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAATTCGCACACTCAACAAAAAACGAACCCCTAGAG1510686
1510687ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAAAATTATGTAACCAAATGAAAAAGGATATAAGAA1510758
1510759ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAAAAAAAGTCAAGTAGATATAAAAGGGAAAATCAAAAA1510833
1510834ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTATTTATCATCAGTTTTTTTAAGTTTCTTTCCCAATATT1510909
1510910ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTAAGATACGCATCGTCACAAAATTCATAGATTTTC1510981
1510982ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACATGCTCGGAGAAAGAGCCGAAACAGACGAAGGTTT1511053
1511054ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCACATGGCTCTCTCTCTACCAACAACGCCCAAGCG1511125
1511126ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAATGCGAATGGAAGCCCGTACATAATCCAGATATG1511197
1511198ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTACAACATAGTTGCCATATCGTTTGAAGTATGAA1511268
1511269ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTCAATCCATGATGCTCCGGTTTTGAATACTTTCCG1511340
1511341ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTTGTCGACTGATTAAATCTATCCGGTGAAGACCCGA1511414
1511415ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACATCAATTATTTAATACATAATTAAATTGTATCCTGTT1511488
1511489ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTGTATATCAACTCATCGAAAATATGGCAAAGGAGA1511560
1511561ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACGTTGTGATTTTTCCAACGTCTCTAAGATAATAAAA1511632
1511633ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTATACAGTGCTTCAATAGGCCCGGTCATTTTCTTA1511705
1511706ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTGGCTGTTAGTGGATCACTAACAGGAATGGTTAGCA1511779
1511780ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACATAAGCCCTCCGCCCGTTCTGCCTTCTCTTACTCC1511851
1511852ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTCAAGGACTTTGTAGAGCTGGAAGACACAGAAGAA1511923
1511924ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCTGCAGTCTCATCTAGCATCAGGAAGTCTTTGACAT1511996
1511997ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTAAATTGTACACCCATGGTCCCAGCAATTTGTAA1512068
1512069ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTCAAGGTCTTTTTTTGTGATGTAGAACACATCTTCTG1512142
1512143ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCTAACTCGAACCTTCACTTGCGACTCGAACCTCACTT1512216
1512217ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACGTGAAGGTTCGAGCCGCAAGTAAAGGTGAGCCTGAG1512289
1512290ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTCTAAGCCTGTTTAAAAGCCTCTAATCCTGGGAG1512361
1512362ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTACTAACACAAATAATTATTATATGTTAGGAAGAACA1512435
1512436ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAAAATATAATCTCAGGCAGGCTTTAACAGTCTCCCT1512508
1512509ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTCTAAGATCGGCTTTGCTAATGTTTCATCACTTGT1512580
1512581ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACACAAGGTCTACGACTGTAAAGCCTTTTGAGAGGT1512651
1512652ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACATTTTAACTTCTTTGCATTCTATTTTTTTCATGATA1512724
1512725ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCTTCTTATTGATGGCGCTAATCTTCCTTCTTTTCGG1512797
1512798ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTATATAGTCCTTCGATAACGATTATTTATACGTTT1512869
1512870ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTAGATTCTAAAATGGTGTTTGTACATAGAACAGAT1512941
1512942ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTATGATGAGTGTGAGACAAAAACGGATACTGC1513011
1513012ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACATTTATTACTTCCCATTCCTCAGAAAACAGTTCAA1513083
1513084ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTAAACCAGTCCCGCGATTACAAGCATCGAAATGATACA1513158
1513159ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCGAAGTTAAATGATGGTGGGTTGAAGTTTGACGGTG1513231
1513232ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTCCATATGCCCCATCTGTGCGCATATAATCGCATATT1513305
1513306ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCTACACTCTGTGCGTTTGCGCTTGTTAAATTCGC1513376
1513377ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAGATACGCTGCCCAAGAAGCCCCACCTGCCCCTGCAG1513450
1513451ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTATGATGAGTGTGAGACAAAAACGGATACTGC1513520
1513521ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACATTTATTACTTCCCATTCCTCAGAAAACAGTTCAA1513592
1513593ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTAAACCAGTCCCGCGATTACAAGCATCGAAATGATACA1513667
1513668ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCGAAGTTAAATGATGGTGGGTTGAAGTTTGACGGTG1513740
1513741ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTCCATATGCCCCATCTGTGCGCATATAATCGCATATT1513814
1513815ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCTACACTCTGTGCGTTTGCGCTTGTTAAATTCGC1513885
1513886ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAGATACGCTGCCCAAGAAGCCCCACCTGCCCCTGCAG1513959
1513960ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAAATCTATACTAACCCAGCCACACTTTAGCCCTGCAG1514033
1514034ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAGGAGATCCTTAGAATCTTTCCAAGTAGGCTGCTT1514105
1514106ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAAACCTCTTGGAGCTCTGCATAGGTATCTATAAG1514176
1514177ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTAAGCTACTATTTTACCTTGTCTGACTAAATCTGCAT1514250
1514251ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTCAATGATCTCTACTTTTGCCGGGAAAGATTCGT1514322
1514323ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAAAAGCGACTTGCATATACTACAGAGCCGGTTCCGG1514395
1514396ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTAATTTCATCATGCCCACAGGTTGCAATGGTGTCAA1514468
1514469ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTGGCCTCGATCTCTGCTGTAGACCCCTTTTCCTCT1514540
1514541ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTAACCGGCATACAGAGCCATTATTAATTGTACCAAAAA1514615
1514616ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCAGGGGCGAATTCGTCTTTTACCGTCGGGACAA1514685
1514686ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTGCAAGTAAATTACGGTGGAAGTGTTGCAGTTTCTA1514758
1514759ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTGACTGAGAGACAGAGGAACGAAATTAGAAAAAG1514829
1514830ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACGGATTTATCAAGGCGTTAACAGATACAATATCCAT1514901
1514902ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTAATTTCGCGTATATCGTCTATAAAACTTTTCACAT1514975
1514976ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAAGGTTTATCTTTTTCCTCAATGTTTCAAAATGTTTT1515049
1515050ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTCCTTGGCTACTTCAAATTCAGTTTGTAGTTTATTAA1515123
1515124ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAAAACGTTATCCCACTTTTCTTTGGTGATTCCATAGG1515197
1515198ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTCAATCACACATTCTTTAAAGTCTTCTATCGTAACTTT1515272
1515273ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTAAAGTTAGATGTACGTGGCGCATAAGATACACTTC1515345
1515346ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACGTTTTATAGTTGTTACTACTATAATAATCACCTCTA1515418
1515419ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTCATTCCTCGAAGCTACAAACACAACAAATCTAAATT1515493
1515494ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCCTCGCTCTTGCCGGATGGGACGTAAATGAAATCAT1515566
1515567ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAAAACTCCTGCTTCAATCTGTTCGGGGGTTGCTACGT1515640
1515641ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCCTCGTTTCTTTTTTTTGAAAATCCCAGATTATGACGT1515715
1515716ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTCTCAGGGAGCGCGGAGGCACAGCGAGAAGACC1515786
1515787ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTAAGAAGTCTGAACCTGTGGAGCAGTTGAAAAA1515857
1515858ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAAATTGGCGATTTCTTTAGAGTTAAAGGTAAGA1515927
1515928ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACACATAGTCATACATGCTGTCATAGAGGTTCACGTATC1516001
1516002ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTAGCTATCTTAGCTATCTTTTCGGCTCGTTGGAA1516072
1516073ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCATTCAACGATATTTACAAGCCTAGTGTAATCCCCT1516145
1516146ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAACCTTCTACAAGATAATCCAGCCACATTTTTTTA1516217
1516218ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCCACCTTGTAGGTAATAATCTTTCCGATTACTAC1516288
1516289ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTCCAAGAGCCGTGTAACTGCATGTTGCGGCTTTC1516360
1516361ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTCCCTCCTTAAGTTGTCACCGTTCCGAGTCCAA1516430
1516431ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACGTTCTCCTGATTCGTTATCTATGCGATGTAATACACA1516504
1516505ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTATGGTGATCCAGAGAAGGATATTCCGGCGAAAGAG1516578
1516579ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTATTCATGCTTCAACTTCCTGCGTTCCCTTGCTCCA1516651
1516652ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACACCCTGGGTCTTCTGAATGGTACTGGACAGGTTCAG1516724
1516725ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACGGGTATATAGTATGTTGTAGTAACGTAGGAGGAAA1516796
1516797ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAATAGTGTATCTGTGACACTTACAACCGGCACTGAG1516869
1516870ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTCGTGTCTTCTATGTCGGAAAAATAATCCTCATCGT1516942
1516943ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTAATTCCAAGATCACCATGCCAGATGGCTCTAATC1517014
1517015ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACACGTAATTGATGTATAACGATATACATTTTCCTT1517085
1517086ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAGATTGATCTTACCATCTCCTATTATTGTAAGCAA1517157
1517158ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTGTCTCCTCCAACGTGCATCACTTCTTCATACACTTT1517231
1517232ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTCAAGAAGAGTAGTGCATTAAAACATCTAGAATCCA1517304
1517305ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACACATCTTAAAAAACGCATTTGATAAATATGATGGGG1517377
1517378ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTCCGTCGATAATTACCAGGGCACGGAAGAGGACTGG1517451
1517452ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTGTATGTACATGTCTCCGATCCTCATACTCAATAACG1517525
1517526ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACGCATCATCGTTTCCGGACCCGAGAGATATGATATCC1517598
1517599ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTCACCATATTTGATAAAAATACGTTAGTATGTTAA1517671
1517672ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACATGCCAGTGTTGCAGCTTCCGTGCGGGTTTGTGTTGA1517745
1517746ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAAACACAATTGAAGTTATTCCTATCGCTATATTCTA1517818
1517819ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCAGGAAAAGGTATCCGAAATACAGGTATTACAGGTAG1517892
1517893ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCATAACAAATTCGATATTCATCTCTCGATACTT1517962
1517963ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTGATAGGCATATAATTGATGTTTTGATAGAAAAG1518033
1518034ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTATAGAATTGTAATTGCAACAGACGATGAAACAC1518104
1518105ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTCCGTTATTGCCTCGTTTTTACCAATTATCCCTTTTA1518178
1518179ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAGATCGTACTGTAACTGCTTTACCAAATCGTCAAGG1518251
1518252ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAATTACCTATATTTCCACTCCAAAATCTGGTCTA1518322
1518323ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAAGTGGATACATGCCCCACATGACCCCATTGAACC1518394
1518395ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTTCGACTTCCCATCTCCTGCTCCTGATGTCAAA1518465
1518466ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCGGGACTCTGAGGTGATCAAGAATGACAAATGCACT1518538
1518539ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTATTTTATGTTTTAAATTCCAGATAACAATTCTGAG1518612
1518613GTCGAGAAGTAGCTTCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTGAATCGTTCGTTCGGTTTTCTGTGATTTAAAAA1518684
1518685GTCGAGAAGTAGCTTCCACTAAAACAAGGATTGAAAG1518721
Left flanking sequence : Till position 1508588 (length bp)
GTATTTATAAAGGGTTTGATAATTTTCCAGTAAGAATTTTAGCCCCAAAAAAGGGCTCATTTCAGGCCTT
TTCTGGCCAAATAACGGAAATTTTTGCCCT
Right flanking sequence : From position 1518721 (length bp)
TTGTTCTTTGAGTCCCTAAACTTTTTTAAAATTCTTCTAAAAAACAGCACCAGTAACTCTAATTCGGGAA
AAAACCGAATTCTTCGCGGCTAAGTATATC

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp