Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP009512_10                                                                                                                 top


Strain : Methanosarcina mazei S-6 GCF_000970205 RefSeq :NZ_CP009512 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP009512_10
DR consensus (37 bp) : ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACNumber of repetitions :73
Begin Position : 1620229 End Position : 1625486

1620229ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACATCTCCACTCCCTAGTTCCAATCTTCCCCCCCGTCGT1620302
1620303ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTTCTTTTGCAAGTGGTCCTTTGTTTAAGATCGCTG1620375
1620376ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTAGGGAATGTCTATGAAAATCCTGAACTTATTGAG1620447
1620448ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACATTACCATTTTTATTTAATTAGCTATAAGTACTA1620518
1620519ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTAATGGGCGTTTACTGGGTAATAGAGTCCATAAT1620589
1620590ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACACATAAACATAATCACCTAATTTTACTTGTGGGGT1620661
1620662ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTAGATGTTGTCGGGGGAGACATCTATAGCAAT1620730
1620731ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACACTTGCAGTGCAACACAGTATCAGACAACACCAT1620801
1620802ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAGGGTTTCATGCTGTTTTCCGTTCATTCAACCTCTG1620874
1620875ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCGGACATTGACAGAATCATATCAAAGGGCAATTTTG1620947
1620948ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCGAGGTTTCCGGCGGCTGCGCTTGGGCGTTGTTGG1621019
1621020ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTACCAAATTAAAAACGTTGTCATTTTTGCGTTGTCT1621092
1621093ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCTGCTTGTAAGATGAGTTCGTTTACCATTGTTTT1621163
1621164ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAAAATTCCTGCACTCGCGGGTTGACGGGCTGTATC1621235
1621236ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTGATACGTCTCTGAATACTCTCTCGCGAATTCGT1621306
1621307ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCCGAACAGCATTTCGCCTATTTTCCGGGCTTCTTCG1621379
1621380ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTGAATTCAGCAATGGCTTCATGGGTTTCCCGAAGGG1621452
1621453ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCGCAAACCGTAACCATGTGGTTACGCTGATGCTGTT1621525
1621526ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCTGATTTCGGTTTTCAATTCTTTTTCCCCTTCTT1621596
1621597ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTGAGATAAGCCTCATTCAGGAACGGGTTAAGCTGG1621668
1621669ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAGGGCCTTTGCGATCTCGCTATACTGGCTTATATTAA1621742
1621743ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTCTCCTCTTGCATTTCTGTCTCCTATTTTTTGGCA1621814
1621815ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTGCAATGTCGGGGACCAATCCAGGTCAGCCTCGGT1621886
1621887ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAGGTGTTTCGATGGCTCTGTGTTCGATTGCTGACG1621958
1621959ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCAACAATAGAATCGTGCGCCCTGGCCACGAGGGGG1622030
1622031ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCATTATTCCAGGTGAATGTCATATTTCCATTTGTA1622102
1622103ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCTCATTGTTCCCACGCTCCTGTTTTGGCGTTATAT1622174
1622175ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCATTCCATTTGTTTCCATCCATATCTGTTAATGT1622245
1622246ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAAAACCTTAAAGACTTAGTAGAAAAGTCAAAAAT1622316
1622317ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTAGCTTGCCATATGCTCTGGCTATTTTTCTTTCCTC1622390
1622391ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCTGCGTAAGGCTCTCTAAGATACAAGCATATTCC1622461
1622462ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCCTGATGTTAGTCTTAAAGTTCGGAGCCACCAACA1622533
1622534ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTCTTGTATCCTATTTCAGTAGCAATTGCCTTATAG1622605
1622606ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAGCTTAAGCTCAGGCGAAGAGCAAATGGTAAGAATG1622678
1622679ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTGGAGATGGGAACCGGAAAGACAAGGACAGCAATCGA1622752
1622753ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTACGTGATAGATGGGAATCAAACAACCGAGATCA1622824
1622825ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAGAGGATTCAACATTTGATTGATCGTGCTAAATTT1622896
1622897ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCCCATGAATGTCCTCTTAATTGACGTAGATTCGACT1622969
1622970ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTAAATGTGGTCAGATGAAACACATAGCAGGAGTGG1623041
1623042ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTGATTAATTCCCTGCCCTATTCTAACACCTTCTTT1623113
1623114ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTTCCAAGACGGAGATATCTGGAGAGTTGATAATG1623185
1623186ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACGTATTTATGGGCGTTGCTTGCTCCGGTTTTGTACG1623257
1623258ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTGGAGAGAAACGACATCATGACAATAGATCATGAA1623329
1623330ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTCAAACAGTGATTGTACTCTCAGAACCCTTTCAAG1623401
1623402ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACGTGATATTGTTTTTGGCATTGTTTTACCTTCACTT1623473
1623474ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTGGTTTTAATCCTATTTGCAACAATTGAAGAATCT1623545
1623546ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACATATCGGCTCGATCTTATAAAATTTATTTTCAA1623615
1623616ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTAATTCGCTTGCCCCTTCAGAAATCTTAAACTGA1623687
1623688ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAAGGTTCTAATAACCGAAACAAAGCTAGGCAACGT1623759
1623760ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCAGCTTCAATGCCTATGACTCATGAAGAAGCTGAGAA1623833
1623834ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTGTTAGGTTGTCCTATTCGACTCCGTACGCAGCCAA1623906
1623907ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAAAGAGGGATCGAATGAAAATAGCCGGGGTAAAGT1623978
1623979ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACGATATACCTTATAGTGTATACGTTAAAGGTACACCGT1624052
1624053ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTAAAGCTTCGCTTAATTTTCCGGACAACCTTCGAAAA1624126
1624127ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTCCGGTTCGCCTGGTCGAACGCGTCGAGCGTCCT1624197
1624198ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAGCGCTAGACCACGCACATATAGTATATCCTTAAAGT1624271
1624272ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAGGATATACTATAAACGACGTACTTTAAGGATATACTA1624346
1624347ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACACTGACTGTTTTCGCGATTGAATACATATACTTACGAA1624421
1624422ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACACTCTAAAAGAACTCGGTTTGATCACGCTGAATCTA1624494
1624495ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACGCATTGAAAGCACAATGGGAATCTAAAGCACAAATCA1624568
1624569ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCGATCCTTATATCTCCTGCGTCTGTTGCTGTCATGT1624641
1624642ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTATCCCTGGAAGATGTAAATCTATTCAGGAGAGTAGA1624716
1624717ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTCGCCCGGCTCCTCCTCCTGCCGCTGTAGTATAA1624787
1624788ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACGATACTGGCGTTATACAGTTTTGAAGTTCGAAAATACC1624862
1624863ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTCTGATATAATGAAAAATGCCTTCGAAGATGCAAATAT1624937
1624938ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTCGCCTCCCTTACTCGACCAATGACACATAAAGC1625009
1625010ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTGAGAATCCACTGTCAAGATCCTGGCTTTTAGACAA1625083
1625084ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTGAACATATTTTCTTGCCTCTTCTGTTGAATATCC1625155
1625156ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTGTACCTGTAATTAATGGAATTGGTACATAGCCTT1625228
1625229ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTAGACACGACAGCAGGAAATGTTTATATTTCTAAAGC1625302
1625303ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAACTCATTCCTTCTTGATGTCTGAAGCCAGCCTTCCC1625376
1625377ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTGATCGAGATAAAGATAACTGATGAAATGCGAGAAA1625449
1625450ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAGA1625486
Left flanking sequence : Till position 1620229 (length bp)
GTATTTATAAAGGGTTTGATAATTTTCCAGCAAGAATTTTAGCCCCGAAAAAGGGGATATTTCCCGCCTT
TTCTGGCCATATAACGGAAATTTTTGCCCT
Right flanking sequence : From position 1625486 (length bp)
TAAACTGATACTTTCCCTTGTCCAGGACTGGCTCAAGAAAGGCTCACAGGCAAGCGGTTCCGGGAAAAAT
TCTGGAAAAGGGCTGCTTCAGGGTGGGATA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp