Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP009513_4                                                                                                                 top


Strain : Methanosarcina mazei LYC GCF_000970225 RefSeq :NZ_CP009513 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP009513_4
DR consensus (37 bp) : ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACNumber of repetitions :115
Begin Position : 1604387 End Position : 1612744

1604387ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCCTGAATGGTGCGCTCCAAGTCGGGCGGATCCAT1604457
1604458ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTCGGAAATGATGTCCCATCCGATACCGGACAGAAATAT1604532
1604533ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTCAGATCGGTTTGCCGGTCTGCGTTTCCATCGAAATGGAT1604609
1604610ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCTGCTCAAGATGCTGCCAAAGCTATGACTCTGCTAGG1604683
1604684ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACGAAACTTTAAATTCAATTTCATATGATACCTTGAA1604755
1604756ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAATAATCCTCAATTCCACCGATTCCATATTTATCAG1604828
1604829ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTATTATGTGTCGTTAATGCCTTGAGTGTGTCAGAGAGA1604903
1604904ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACATTAACGCTTCTTGTTTTGTCTCTCCCAATTCTTCAAG1604978
1604979ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCTTCTTACAGTCTGGCAAAAGAAGGGCTTGACA1605048
1605049ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTGCAGTTTTCACTAAGCGGTTCATGTTTCCTACA1605120
1605121ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTGGATGTGTAGCCCACTCTTTCCAAGCTTCCATATC1605193
1605194ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACGATGATATCAAAATAACAGGCTGGAATTATACGGTA1605266
1605267ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTACTCCCTTAGTGTAGAGGTCAATCACGGAGGGCCT1605339
1605340ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACATATCCGGCGTGCTGCAAAGCCTATAGACCACAGAAC1605413
1605414ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTATAGGTGTAAAGACTTATAGTAATTTGTAAGATAAT1605487
1605488ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTGCTTATGAGCAGATGCAGGCTGAAACATGAAAGAGC1605561
1605562ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTACAGGCAACCCTCCAATTACTATCCCCCGACTGC1605634
1605635ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACATAAAACCATAGAGGACTATGGATATACGCCTAA1605705
1605706ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCCAGTTCGATTCTACTGCTCCGGCATCGCTTCCGC1605777
1605778ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAGAGAGAGTTGACTATCTTTGCAGTTTTCTTAATCTT1605851
1605852ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACATACCTACACTTCAGCACAAGCGGGGGCCTATGT1605922
1605923ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCTACAGGGGGTGGTAAGAGTGCTTGGAAAGATGTAAAA1605997
1605998ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCAGGAGATGCTACAGCAGAAATTAAACTCGATGAT1606069
1606070ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAGTAAAATGCAATTAGTAAACCCAAGTGATAAAATC1606142
1606143ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACATAAATTGCAGAATGGTGGTGTAAATGATAAAAGTG1606215
1606216ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCTGAACCCACCGGAACCCCCTTTCGTGATATACCTT1606288
1606289ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCCAAAAACTAAAAGAGGTTCTGGAAATAATGATA1606359
1606360ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAAGCGGAATAATTAGCAATTGCTTTTGCTACACCAG1606432
1606433ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAGAGCTTATTGCAGAATACAACCGTAACAGGCTAAAT1606506
1606507ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTGAATGTATCTGCGAAGGCTCTCGTTCCTGGTGTAA1606579
1606580ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTGTCTGTTTTTGCTTTGAGTTCTCCCGTAGGTGTT1606652
1606653ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTGCGAGAGTGTTATGGCGACGATCAAAAGCGAAAG1606724
1606725ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTAACTCATCCAGGTTGTAGGATCGAACTCTTCTACAT1606798
1606799ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACGGCTGAATCTCCGAAACCAACCTTATATAATGATTAA1606872
1606873ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTGTTAAAATTCCTTCTGAAGAATTGAACGGGGCTT1606944
1606945ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAGTGCTCCTACTTTGATACACCTTCTGAATTCACATGGAACT1607023
1607024ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTAAGCTTCAGCTTTTTCTCTTGCTTTTTGCAAAAA1607095
1607096ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTCTCAGTCCTCGATATCCAAGGCGAACACCTTTAAAAA1607170
1607171ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTAGAGTAATTGACCCAGACGTCTGGGTTAAGGTAG1607242
1607243ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACGAGAATGGACTTGTCCTTCATGTAACACTTCCCATGAT1607317
1607318ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACATAAAATATATCGGCATGCGTATCCAGAATTTCA1607388
1607389ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTGGAGCTACATACGGATTGGTGAGAACTATATA1607459
1607460ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACGAACTCCTGCACAAGTCCCCGGACTCCGTAACTGT1607531
1607532ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTCAGGCCATTTTATAGCGGACGATGGGCGGTAAGAT1607604
1607605ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACGAGGTTGAGTTTTCCGATTCCGGGCGAACGGGGCAAA1607678
1607679ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTAGGAGTATGCAGCATTAGCGGGTTAAGTGTTGCGG1607751
1607752ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTTATAGTATCATAAAACGTGATGTCAACACAGCC1607823
1607824ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTCCAGCAAAACATTATACCCATACCTACTGCAAGAAAAATC1607901
1607902ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCAAGATAGCAAAATAGCTCTGAGCCAGCCCGACTA1607973
1607974ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTGCAGCTGGTCAGGCTCCGGACCTGTCAGCAATGAC1608046
1608047ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAACATATAGATTAAAACTATATGACAGAAGAAAACCA1608120
1608121ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACACAAAATTGCGGTTAGTAATGGTGTTTTAGATGTTGT1608194
1608195ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCAAGGACGCCATAACATTTGTTAATTATGCTAAAG1608266
1608267ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACACCTTCCCGTGGTCCTTGCCGGGGATACCCCCCTGGA1608340
1608341ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCTCTTTTTTTTTGTGCTGTTAGAAAATATGTCCCGA1608413
1608414ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACATTACTGCTGTTTTACCGTCTGTTGTGGATCTCAGAG1608487
1608488ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTGCAAAAGTATAGTAGATCAGTTTGGAGCTTGACCG1608560
1608561ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTAGATGCAACAGGCGGGGTTAACGCTCTCACAACTT1608633
1608634ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTGGAGGGTCACAAAACTGTATAATGACCTCTGCAACG1608707
1608708ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTATATGTATACGTACTATTACGTATATCGAATAAATTGAGAGGTCAA1608791
1608792ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACATGCCTTTCAGTTCTCTTTTTATGTTTTCTAGCTC1608863
1608864ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTACTACATGGACACTGTGACCCCCATCGGCTAA1608934
1608935ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTGATTGTACCTCTCATAACACACTATGTTTTCTT1609005
1609006ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACGCAGTCTGGCTGGCTTCCATGATACGAAGCTGTTC1609077
1609078ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCCAAGCCTCTTATCGAGACTGTCCAAGGCTTCTGT1609149
1609150ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTCCAGGGAGTCAAAAACGACGGGACAAACTACGAC1609221
1609222ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTACCCTGAAATGAAACGGTCACAGGAAACCCAAGAG1609295
1609296ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCCACTTTCCAGTAATGGGGAATAGTCGCCCTATAACGG1609370
1609371ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTAATTCCGTTTCCATATCTGCAATATAAAAAATTG1609443
1609444ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCTGCGTCGCCTACCTTGTCCAGGTTCCAGGCTCCAG1609516
1609517ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACACGCAGACGATAATTAAAAGGGATTCGCTCAATG1609587
1609588ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTAAATGTAGATACAACCTCAGATTCTTTTATCTGT1609659
1609660ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTGAGATTGTATTTTTTATATATTACAATGTTGTCCCA1609733
1609734ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTCAATAGCGGACGACGGTAAAAGCGCAGTAGTACAA1609806
1609807ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACGAAAATACCTGTATGCCTCCAAACGCTTGATTTTCG1609879
1609880ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTTTCTGGTTCGATTTCTGGCATATCTGAGCCACCAGGTC1609956
1609957ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCACCTTTGAGAGTCCAAGAGCTTCCAACATTGCGG1610028
1610029ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACACAAAGAACCGGAGCCCACAAAATGACAGAAAACA1610100
1610101ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAAATACCGCCCTGCCAGTCTATCCCGTTATATCCG1610172
1610173ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCTCTGGTCAATGTTTGCAGGAGGGACCAGGTAAA1610243
1610244ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTCCAGGTCCAGCACTTAGAAGGATATAACACATTT1610315
1610316ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTAACCGCCTTTAAACTCGCTTCAATGTGGGCTAT1610387
1610388ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACATGTCTAAGTACCTGGAGGGGGTCCTTAACGGCAGT1610460
1610461ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTATTCCCTGGTATAGTTCATGCGGGAACAGTAG1610531
1610532ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCACATGTTCCAGCAAATCCGCCTTGTACTATTTCCGG1610605
1610606ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTTTATCAGGCGGGCTGGATTCAACCACTCTTTTAT1610678
1610679ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTCGTTTGCAGATATTCCAATATTCTGTCTCTGA1610749
1610750ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACACATATGTCATTTTTTTAGCTCCTGTTCATTGAATC1610822
1610823ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACATACTCTTAATATCCTCCAGCATTTCCGGGGATAAAT1610896
1610897ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCGAGAAAGGGCGGTGTCAATGTGGTATTTTCCAGG1610968
1610969ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACGGATAGCGTTTACTATACTGTCGAACCTGGACCGG1611040
1611041ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAGCCTTAGTTTTGCGGTCTGGTCCCCTGTGAGGAT1611112
1611113ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACATCCTGGTTTCAATGGAGATAGTAAAGGGAGAGGG1611184
1611185ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACACACTCTATATAATGCATCTAGGTCATGGTCTAGAT1611257
1611258ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACATAATCATTTTTCTTCACACTTCTTTAATCTCATCT1611330
1611331ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTCACAAAAGGGTTAATAATTGAGGCCTGCTGTTGTC1611403
1611404ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCTGCAGTATTCTTTCTGAATATTATCAGTAAAGA1611474
1611475ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCTTTTGAAGATATAAGCAAAAGCTGTCCTTCGACG1611546
1611547ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACGGAAACACAGGATTTAAATTAAGATCGCTTCGGACTC1611620
1611621ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACGCCTGTTCGAGTGCCTCATCTTTGAGGGCAGTAACA1611693
1611694ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAGCATTGTATATCTACAATGTAGCAAAGTATATAT1611765
1611766ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTATAATATTGAATGTTTGAACATCTGTAAAACCGA1611838
1611839ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTGTGTTGTTTCGATGTTTTCATCGAATTCCTGGAAG1611911
1611912ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCAAGTAAGTGTGGCAGGAGTCCCAAAAGTAAC1611980
1611981ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCACATTAAAATAATGAAATCTGTATTTGCTTTCAAC1612053
1612054ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTCGTATACAAAAGACTTATTCTCTGGCATATAATTTA1612127
1612128ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAGTCATCTACCCTGATTGATTGATGGGGGCGTGTTAC1612201
1612202ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTGATACCGTGCAGCATAAGAATACGGATGCCCACA1612273
1612274ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCAATTTCGTTTGACATTTTATATATCTCCTATAGG1612345
1612346ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTACTGTTCGGCGGTTCTTCGCATTGTTGCGTCAAT1612417
1612418ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAGAAATTCAATACCTCCGCACAAGATCAGATATTG1612489
1612490ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACACCGCTATTGTACCGGTGGCAGGAGTCCAAGTCTTG1612562
1612563ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTAGAATACAAAGCCAAAATACAAGGGGTTGAGGTT1612634
1612635ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTGAGATGCAGTAACACTATATCTATCCTGAATCAA1612706
1612707ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAGTGCCTATCCGAAAA1612743
Left flanking sequence : Till position 1604387 (length bp)
GTATTTATAAAGGGTTTGATAATTTTCCAGCAAGAATTTTAGCCCCGAAAAAGGGGATATTTCCGGCCTT
TTCTGGCCATATAACGGAAATTTTTGCCCT
Right flanking sequence : From position 1612744 (length bp)
TCCCGCTGCCCTAAATGTTATGCATGCACATGCTAACTGAAGCATCGCATAGTAATTCTCAATCTTTTTT
TCCCATCTAATAAGCAGCCTTCTGAATCTA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp