Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP009513_5                                                                                                                 top


Strain : Methanosarcina mazei LYC GCF_000970225 RefSeq :NZ_CP009513 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP009513_5
DR consensus (37 bp) : ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACNumber of repetitions :19
Begin Position : 1613585 End Position : 1614962

1613585CTACTTTTCGGATAGGCTCTAAAACAAGGATTGAAACAGGTTCTTGCACTGTGTGAAATCTTCTGCCCAGCAGTCTATTT1613664
1613665ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTATTATCTAACATTTCATCATCAATTGAAATATAATCA1613739
1613740ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTCTACCATCAGAGAGTTTACCACACACCATACTG1613811
1613812ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTACGGACACCATTCCGGTTCACTCTCATCAAAGCAG1613884
1613885ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAAAATAGTGTAATAACCGGCAGCAGTACCCTCGGTA1613957
1613958ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCTGTTCACAGACTTGTAGTATTTGGCTTCCGAAGGTGT1614032
1614033ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTCTATAGTAAATAATATCTCACCCCATGTATAAAAAG1614107
1614108ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTATATTACGGAAATGGAAGCGTAACGTCTGCAAGTG1614181
1614182ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCAGGGTAATTCGGACTATGCCAGGGGCGCCAAGATAGA1614256
1614257ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCTTTCCGGTCTTCAATGTTTATTGATGAAAGTTTAAAA1614331
1614332ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAACATTTCCTCTGAAAGTTTGTGAAGTACTTCTTCGG1614405
1614406ATTCGAGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAGTCCAATAATCCCATTATCGGAAGCTGCAACCGCCCA1614480
1614481ATTCGAGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAGACCTATAATACAGAGATAGCGCATGGTCGGTATC1614553
1614554GTCGAGAAGTAGCTTCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTTTTCCCAATTTACTTCCTCCTCATTGAACATTTG1614626
1614627GTCGAGAAGTAGCTTCCACTAAAACAAGGATTGAAACGATTTTGCGTTTCCTTCTCCCATAAAGCTGGAAGTATTTT1614703
1614704GTCGAGAAGTAGCTTCCACTAAAACAAGGATTGAAACGGATTATTAGTTGAAGTATCCGTGAATTGGACTGTAAC1614778
1614779GTCGAGAAGTAGCTTCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTTTTTATGTTGTATCGAGCGAGTCCGTTAAATACGT1614852
1614853GTCGAGAAGTAGCTTCCACTAAAACAAGGATTGAAACTATTTTGCTAAACAATACTGCGTTCAGCTTATCAAT1614925
1614926GTCGAGAAGTAGCTTCCACTAAAACAAGGATTGAAAG1614962
Left flanking sequence : Till position 1613585 (length bp)
GTAGAGGTTTGATTTTATTCCACAATTTATCAGAAATCTCGTAGTCGTGCCCGTTTTTTCGTCGTGTCAC
TAATAAACATTACACAATATCGCAGTTATT
Right flanking sequence : From position 1614962 (length bp)
TTGTTCTTTGAGTCCCTAAACTTTTTTAAAATTCTTCTAAAAAACAGCACCAGTAACTCTAATTCGGGAA
AAAACCGAATTCTTCGCGGCTAAGTATATC

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp