Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP009514_11                                                                                                                 top


Strain : Methanosarcina mazei C16 GCF_000970245 RefSeq :NZ_CP009514 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP009514_11
DR consensus (37 bp) : ATTCGAGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACNumber of repetitions :42
Begin Position : 3296823 End Position : 3299881

3296823ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTACAATTGATGTTTCAGGCCTTGAAGATGGCGT3296893
3296894ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAAATGTGATACAAATAGAGATAGATTAGATAAGTATAA3296968
3296969ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACGATAATACCAAGCTGACAAGCTCTTAGAACTGCGA3297040
3297041ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACGTGGAAGCGGTAAATCGGTAGACCTGCTGAAAGATAA3297114
3297115ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTATTCCCTTGTATAGCTCACGCGGGAACCGTAGA3297186
3297187ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTAATGAGATTGTTACTATTATAAATTAATTACAATA3297259
3297260ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACGGAAATATCAGGAAGCAAATAGGAAGCTTGAAGAGA3297332
3297333ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACACAAAGAAACCGGGAAGGACGAAACCCCAAAATATC3297405
3297406ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAAACTCATGACCGCCATGCTCGGGGATGAAAACAC3297477
3297478ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCTATCCTTTTGATGGATATAATCAATATGCGCCTTAA3297551
3297552ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAATGCAACTTATTATGGGGTATGGTGTGCTCCTGTC3297624
3297625ATTCGAGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTCTGAGAGTTTCTCCGGCTTCCGGTACTCTTGTAT3297696
3297697ATTCGAGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAACGGTGATAGAAACGGGCGAACTGGCATCCTCAA3297768
3297769ATTCGAGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCCATGTTAAATCCTCACGTTGATATCAGATATTGA3297840
3297841ATTCGAGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAGTTTTCCCTCAAACATCTGATTACCTAGGGCAG3297911
3297912ATTCGAGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTGAAAAGGGTATTATTCGAAATATGGATTTTGGT3297983
3297984ATTCGAGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTCTCAGGATATTCAGAATCCAACTCTAGCAGGTCAT3298057
3298058ATTCGAGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACACTTTAAGGCGGGAAGTCCCCTTCCTCGCCATCAGG3298130
3298131ATTCGAGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAATCTGAAGTGCCTCAGCTTCGGTATGATGTTGA3298201
3298202ATTCGAGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTGACTAAAATGCTTGACGGAATTATATCGGATTA3298272
3298273ATTCGAGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACATGTCGTTCCTGCCATTGACCCCTTGACACCTGAG3298344
3298345ATTCGAGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTTTGTGTCCTGATTCTGTCGTTAAAGTGTCGGCAAT3298418
3298419ATTCGAGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTAATCCACTCAATAGAAACCACATCTGGAAACAT3298490
3298491ATTCGAGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCAGAGCTTATCAAAGGATACGCAGAAGGGAAATA3298561
3298562ATTCGAGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACATCCAGGGATGGGCTAATGATATAGGCGTACTCATG3298634
3298635ATTCGAGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAAAAGTCAGTCCCGGCCAGCCTATGCGCTAAGACTTCA3298709
3298710ATTCGAGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTCTTTTGAGACTCGCGGAAAATGCTTCAGCTGGGGACG3298784
3298785ATTCGAGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTTTACCGGGGATGTGACAGTCAGGGAATACGGCAT3298857
3298858ATTCGAGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTGTAAATGGTACACTCTCTGAGGAAACGGTAACAA3298929
3298930ATTCGAGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTTTGCACCTACGCTTGAAAATTTAATAGATTATGTAA3299004
3299005ATTCGAGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTATAGAGAGCTTTTCTTCTGTATTTCACAACTAAG3299077
3299078ATTCGAGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACATTGTGCACGTTTTTCTTTGCGTATTCGGTTTTTGCTCGGT3299155
3299156ATTCGAGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTAGAATTAAATATTCACCAAAGTTTAGTTTTTT3299226
3299227ATTCGAGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTGGCAACAACAAAACAGAAACAGTAAAAAGCAAAA3299298
3299299ATTCGAGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTACAAATCCTGGACATTTCCAGAATATGAATTCCC3299370
3299371ATTCGAGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTACATTGGAACCCCTGCATATCATCCATTGGTTCAAGT3299445
3299446ATTCGAGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAATGTTAGCTGCCGATTCAAGAGCTGGTCCGAAA3299516
3299517ATTCGAGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAGTCGAGAAGTAGCTTCCACTAAAACAAGGATTGAAACCTGAGGTAGTAACGATTTCTCCTTTGTTGGTAATACT3299625
3299626GTCGAGAAGTAGCTTCCACTAAAACAAGGATTGAAACAATCTTCAGGATGCTGCCTTCTAATTTAGCAAAATA3299698
3299699GTCGAGAAGTAGCTTCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTTACAATTGAGTCCGGGAATTCGAAGTACTTCTG3299770
3299771GTCGAGAAGTAGCTTCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTTATTCTTCCTTTCCTTTTCCTACTTGCGCTTTCCT3299844
3299845GTCGAGAAGTAGCTTCCACTAAAACAAGGATTGAAAG3299881
Left flanking sequence : Till position 3296823 (length bp)
GTATTTATAAAGGGTTTGATAATTTTCCAGCAAGAATTTTAGCCCAGAAAAAGGGCTTATTTCAGGCATT
TTCTAGCCAAATAAAGGAAATTTTTGCCCT
Right flanking sequence : From position 3299881 (length bp)
TTGTTCTCTGAGTCCCTAAACTTTTTTAAAATTCTTCTAAAAAACAGCACCAGTAACTCTAATTCGGGAA
AAAACCGAATTCTTCGCGGCTACGTATATC

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp