Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP009514_2                                                                                                                 top


Strain : Methanosarcina mazei C16 GCF_000970245 RefSeq :NZ_CP009514 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP009514_2
DR consensus (37 bp) : ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACNumber of repetitions :76
Begin Position : 890110 End Position : 895591

890110ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTTGTCAATTCCGTAAAAAACGTTAAACGAAAATG890180
890181ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACAAAAGGAACTGAAGAAGGAAAAGCAGATTCCCTTACTT890255
890256ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACATATTATGCCCGTTGAATGTGATTGTTTCATTGT890326
890327ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACATTTTCACTAACCAACAGTGTAAAATCAAAGACGA890398
890399ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACGCAGTTAGAGAATGGACTTGTCCTTCATGTAACACTT890472
890473ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACATAACCGTAGAGTCCGAATATATATCGACTTTCAG890544
890545ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTCATAAATGGAATTAACATTACAGGTGCTGGAACCTGG890619
890620ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACAGGTTAAGGGACTTTCGACAGCAGGAAGCTCTTTTGA890693
890694ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACACACTCGCGAGCAGGGAATAACCATTACCGAGAT890764
890765ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTGGTCAAACTGTTGGAGATGCTGAAAGAGCGTAAAA890837
890838ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACAAACTAACGCTAAAACTAAATCTAATTAATATTGAAC890911
890912ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTGGAAAAATTTTTGTCCTCGGTACTCTCGTCCTTTT890984
890985ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACACAATCTCTTTTTGCATCATGCCCTGCAAATATAG891056
891057ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACGTCTTTCTCTTTCTGCTTCAGTCACATCTGTAATT891128
891129ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACCCTGACCCAGACTTTCCAAACAGCAAAGCATTAGA891200
891201ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACCCCATCCAAACATCCCCGCTTTTTTGGACTGTTATT891273
891274ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACACTTTGAATGTGTAAATAGTAAATAGTGAAAGATTA891346
891347ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACCAATGCTTCTGGAAAGCATCGGGCTTTTAATTGGC891418
891419ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTAAGTGTTAATGAGGGGGCAGTACAGGGAAACGA891489
891490ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTATCAGAGCAATTCTTATTTTCGGGGCTGCACTT891560
891561ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACACAAAACACGTATAACTATTTTATACTCTTCTTCAGA891634
891635ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACGGAATCATTTTTACCGTTATCGTGGTCCTGGTGCTCT891708
891709ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTCGAGGTGAACACTGAAAAACTGAAAGAATATTGT891780
891781ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTGCTGTCGGGCATGAAGCAGAACTTAGAACAGATCTT891854
891855ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACGTAACTTCTCGGTTTTTTTCACATTCTCCCCGTAA891926
891927ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACATTACACTCTTCGATCTAATGAAGAATCAGAAAG891997
891998ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTGACTCAGGATATTCATGTTAAAAATATTGAAAG892068
892069ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTGAAAAAACTCGAAACTGAAATGGGGAAGGCGTTAT892141
892142ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACACATGGTTATGGAAAGCTTCGATGTCCCTGACGC892212
892213ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACACACGACATCGTTTGGAGGGATCCATAGCACATAATT892286
892287ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTTGCAAGGGCTTAAAGGTGATCTTGTATGGTAGG892357
892358ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTTTTCCCTCCAACGTTTTAAGGGGCTTACTGCCCCT892430
892431ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTCATGTGGCTATATTCAACATCAAATTCCTTTTTC892502
892503ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACAATCTCTAAAAATCCATATCTAACATGCAGCTATAT892575
892576ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTCCGCCTCACTCGCTTGGCCTTATGATGATTACA892646
892647ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACATGCGATCCGCCAAAAGAGAAAGCTGTTCAGGA892716
892717ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACACTGTTGAATTAATTTCGATGTCGTTTTCTGAAAAAA892790
892791ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTTTCACACTCTCCAAATAAAAAAGGGAAATCTGA892861
892862ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACAAAACAATATCATAACGAACACACAGAAAAGAAACA892934
892935ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACATTGGTCAGTCCGATACTGAAATAGAAAATATTGAAA893008
893009ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACCGGCGACTCCGGTAAATTCATACAAAGTTGTAGAAG893081
893082ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTAGTAGTATGACAATATAGAGTATGTACTAGGGCGGT893155
893156ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTATACATTGTTAGCGTTAATAGAATCTATGGCAGA893227
893228ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTTATTATGTCAGTACATCCCTTCCTTAGCACCATC893299
893300ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTGCACATGTTTTCAAAGACACCATGAATCCATTGAC893372
893373ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTAGTAGTATGACTAATACTATGTACTGATAAAAG893443
893444ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACGATTTTTCTACCCCTAGCTGCCTCGACTCTCCAAT893515
893516ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACCGCCAAGCTGCACGGCATTGCATTAGAACCTCTTGTAG893590
893591ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACAAGATCAGAACAGGAGAAATCTTAAATGGTAGGA893661
893662ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACATTCTATCTGCTTCTTCAGTGTTTCCATTCTTAAGCT893735
893736ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTCAATCATAAATATCACCTCATCCAAGAATCAAACT893808
893809ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACATACCCTCCTTCTCCTTACTGTATCGAATGAGTTA893880
893881ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACATTTCGCACCTGCCTTAGAAGTCACGTTTTTATAT893952
893953ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTTAAAGCGTTTGTGAAGGTGAGCTAATGATTGAAA894024
894025ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACATGTAATGAGGGATATCTATATCAGAGCAATTCTGA894097
894098ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACGCTTCCTTTTCCTCAGTCTCTTCTATTTCCTGCTGT894170
894171ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTAAACCATGACCTGGGAAAACGAAAACACTTACA894241
894242ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTGTAGATGGAGTACTTGAAGGAACCGCAACGTCTGCA894315
894316ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACCGATAGTGGCAGACGGAATAATGAGAGCGGTAAAT894387
894388ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTGGTCTGGATCGAAGATAAAATCATGTATGACGGGA894460
894461ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACCAGAAACATAAGCAAACGTTTCCCCTAATTCTATTTGATT894537
894538ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTTACATTGCCGTTGATATCGATCCGCGTGAGAGTAGG894611
894612ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACAGCGCGGGCATCCTGATATGACCGCAGGAGAAG894681
894682ATTCGCGAGCAAGGTCCATTAAAACAAGGATTGAAACTGCGAGAGTGTTATGGCGACGATCAAAAGCGAAAG894753
894754ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTTGCCTCAATAGCTACTATCCGCGACCATATGAAC894825
894826ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACATTCCCGTTCCGGCATGGATACGGGATGAGCTTAATTT894900
894901ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTGAACTACGCGGCGGCGGTTCACGAAATCCCGATGA894973
894974ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACAAATTATAAAGTTAACAGCGTTAACTTTATAATA895044
895045ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTGACAAGTCAGTTATCCAGGCAAGCAGAAAACTCCGT895118
895119ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTCAGGGGCGGTGAAAGGAGCAACCGGGGCAAATCA895190
895191ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTTAGAAGCGAAATAGACAAGCTCAGGGACGGTTC895261
895262ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTTCAAGAAGTTGGAAAAGAAAATTTGAATATGGGT895333
895334ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACACTGAATCCCTGATACTTTTGAGCTCTTTTTTCATGGT895408
895409ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACATCTGTAGTCATTTTAGATATACCTCGCAAACATT895480
895481ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTTTCATTTTTTGTGACACTTATTGTTATATTGTCATA895554
895555ATTCGTGAGCATGATCCATTAAGAGCCTATTCGAAAA895591
Left flanking sequence : Till position 890110 (length bp)
GTATTTATAAAGGGTTTGATAATTTTCCAGCAAGAATTTTAGCCCTGAAAAAGGGCTCATTTCAGGCCTT
TTCTGGCCAAATAACGGAAATTTTTGCCCT
Right flanking sequence : From position 895591 (length bp)
GTGTTGTGACCTGTGTAGATGTCCGACATTAATATTTCGAAACTTCTACAACAGCCAATATATATCCTCA
GTGCGGTAAAGAGTCTTAGAGACATCTGGA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp