Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP009515_18                                                                                                                 top


Strain : Methanosarcina lacustris Z-7289 GCF_000970265 RefSeq :NZ_CP009515 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP009515_18
DR consensus (37 bp) : ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACNumber of repetitions :39
Begin Position : 2980927 End Position : 2983740

2980927ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCAGCAGGAACAGCTCCACTAACTATACAATTCAC2980997
2980998ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAGGAAATAATCATCAGGGATAAATACTCAAAGAATTT2981071
2981072ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCAGATCTTGCCGGGAATAAAAGGTTAAGCTCTTCACT2981145
2981146ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACATAGTATTCTTGCACTGCCTGGGATAGTAGACTCTATCGAAA2981224
2981225ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCAGTCGTTTCTTTTTCATCTTCGGTATAAGTTCCT2981296
2981297ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCCCACCCGGTAGTTGCATCGCACGCATCAATCACT2981368
2981369ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCAGTTACGGTAGAGTTAGGCGCGGATCTTTTAACGGC2981442
2981443ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAATTCAATGATTGAAGATGGATGGGTGGACTGAATGG2981516
2981517ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACACTCAGCAAGTCTCTATAGAGAGAGAGAGTATTTTTT2981590
2981591ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACATATCGCATTGATCTTTGTACTCTCGTCAGGTGTTA2981663
2981664ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTCCCCCGTTTCGTGAATATGAGCCCGTTTCGAT2981734
2981735ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCATTTCCAGCACCAAGAGTAAATGGTCTGATAACT2981806
2981807ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACATTTGTCCTGATCAGTCTCAGCCTTCCGAGCAGT2981877
2981878ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACGGCCACTGTTAGATTCAGTACTAATTAATCCAAGT2981949
2981950ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACGTCTGTGTAAAGACTCTTTTCGTTTTGCAAGATATC2982022
2982023ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTAAGCAATGAGTACATAATAAGAGTACAAGCAGGGC2982095
2982096ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCAGAATAAGGATGTACTGTCTCCAGATTACATCCCAT2982169
2982170ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACGTTTCATATCCTGATACTTTGATCTGTCCGGTTTT2982241
2982242ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTCCTGGTTCCATTTTGAGTGATACCCGAATGTGAGG2982314
2982315ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTGCAAACTTACAGCATGGCTCCGGAATCAAAGAAGA2982387
2982388ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTGAATTCTCCGAGCGTCATTGATTTTGGATTTTTAAT2982461
2982462ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACATGCGAATTTTCGGGTTCTGAAATCAAGCGACTCGAA2982535
2982536ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTCCTCCAATTACCTATATTCTTCAGGAAGCCC2982605
2982606ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTGAAAACATGCCAACAGCCGAAGATAACGCACACG2982677
2982678ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAGACAACATCCCTGCCATTCAATACAGTATTTCTAAG2982751
2982752ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACATTAAAAACGAACTTGCCCGCGCTCATGATCTCATT2982824
2982825ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAAAACAAGATAAGTCGTCAATTTCATGAACGGAAA2982896
2982897ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTGCAACCGGCCCGGATCAGGATCTTAAGCCGGTTGAG2982970
2982971ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCAGGATCAAAAATGAGAGGGGAGTACATTATTTGCC2983043
2983044ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACATCGGGATCGGTACATCAAACTTAACGGGATTTTTC2983116
2983117ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACATCGGGATCGGTACATCAAACTTAACGGGATTTTTCA2983190
2983191ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTCAATTTCGTTTTTTCTAATGTCTGCCATTTTTACAC2983264
2983265ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTGGAAATGTTGGCAGGATGGATTGAATGTGTTTTC2983336
2983337ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTAATATTAGTTCTTATAATAATGTACATCAATGTTGC2983410
2983411ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTCCTGATATTCCCCTGTGCGAATCTCCCACTTTCCC2983483
2983484ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTTACTGTATATGCTACTGCAGATACACGTATATAA2983556
2983557ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACATAACAACGCGTGTCAGTGGTTCGTCTTCGATGTCG2983629
2983630ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAATGTTGCAATGCCTGCAGCATTCACTATTGCTACAAAT2983702
2983703ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAAC2983739
Left flanking sequence : Till position 2980927 (length bp)
GTATTTATAAAGGGTTTGATAATTTTCCAGTAAGAATTTTAGCCCCAAAAAAGGGCTCATTTTAAGCCTT
TTCTGGCCAAACGCCGGAAATTTTTGCCCT
Right flanking sequence : From position 2983740 (length bp)
CGTAAAAACTGTGCATAGCCTCCTGATACTGATTATGGAGTACATTTATTTTTTCAGATTTATTCAAAAA
AGTTCTTATGTTAAAAAGTCCTCTATACCC

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp