Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP009515_20                                                                                                                 top


Strain : Methanosarcina lacustris Z-7289 GCF_000970265 RefSeq :NZ_CP009515 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP009515_20
DR consensus (37 bp) : ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACNumber of repetitions :42
Begin Position : 2985348 End Position : 2988430

2985348GTTGAAAAACAGCTTCCAGCAAAACAAGGATTGAAACCTTATTATCTTTCCTGCGAAAGATTCTATATAATTGTCCTC2985425
2985426GTTGAAAAACAGCTTCCAGCAAAACAAGGATTGAAACTTTTTGTTGATTATTGGCACGATTAATCCTCCTGATTTCAA2985503
2985504GTTGAAAAACAGCTTCCAGCAAAACAAGGATTGAAACTCATCGCCTGTGTTGTCATCAACAACGTCGTCATC2985575
2985576GTTGAAAAACAGCTTCCAGCAAAACAAGGATTGAAACTTCATCTATTGTCAAAGGATATTCTCCCGTTTCTTTTGTTTA2985654
2985655GTTGAAAAACAGCTTCCAGCAAAACAAGGATTGAAACTCCAACCAAAGAGCAACTTCGTTACGTTCAACCTTA2985727
2985728GTTGAAAAACAGCTTCCAGCAAAACAAGGATTGAAACTCGAAAATCCACTCTTGGTGGGGTTCGTTTCTCTTAA2985801
2985802GTTGAAAAACAGCTTCCAGCAAAACAAGGATTGAAACTTTTTTTCGCAAAGCCAGAACCAACAAGCCTGACCGA2985875
2985876GTTGAAAAACAGCTTCCAGCAAAACAAGGATTGAAACTATCTGCGCCGTCTGTTAGCATTTTAGCGACTGTA2985947
2985948GTTGAAAAACAGCTTCCAGCAAAACAAGGATTGAAACATTCTATACTTTCTTCGAAAAATCCATATATTAACA2986020
2986021GTTGAAAAACAGCTTCCAGCAAAACAAGGATTGAAAAACAGCTTCCAGCAAAACAAGGATTGAAAAACAGGAACCCAGTCTTCTGGATTTTCCTCTCCTATA2986122
2986123GTTGAAAAACAGCTTCCAGCAAAACAAGGATTGAAACAAGAAGTCTGTGGATCTTTATCGAGTTGGGATTCCGGC2986197
2986198GTTGAAAAACAGCTTCCAGCAAAACAAGGATTGAAACTTTCCTCTTTTTGCACAATTTCCCTAGCGTCTGTGAAA2986272
2986273GTTGAAAAACAGCTTCCAGCAAAACAAGGATTGAAACCTTGTCCAATCACCGCTTTAGCTTTCTCGATACCC2986344
2986345GTTGAAAAACAGCTTCCAGCAAAACAAGGATTGAAACATTCTCCGTTGTATCGCTACAACGGTCGAAGCTATA2986417
2986418GTTGAAAAACAGCTTCCAGCAAAACAAGGATTGAAACTGCAGTCAACCCGAATGGTCATTGCTGTTCCAAATA2986490
2986491GTTGAAAAACAGCTTCCAGCAAAACAAGGATTGAAACACCAGTTAACCGCCCGAGACTTCGAAGCAATGAAGGC2986564
2986565ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAATGCCGCATTTGATCGCACATGATCTCCCACACTAA2986638
2986639ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAAAACATAGCTTTTTTTGCATTGTGACCAAAGAAGC2986711
2986712ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAAACAAATCGGTTGTATACTAGCATTGTGTATGATGT2986785
2986786ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACATTTTCGTCTTGCGTTTTCTACGTTGAGACTAGCTT2986858
2986859ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAGCGTCCTTACCTTGTACATTCTGCGCCTCTCCT2986929
2986930ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTAGTAAGAGAAAGGGCTGATGGTCGTGGAGGACTCAG2987003
2987004ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAAAATATGGCTACACCGATAGGTTTTAACGAACACGG2987077
2987078ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTAAGATAGGAACGTTCCACAAAGCGGAGATATAATA2987150
2987151ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCTGTCTCCTGCGAGTCCTTCGTCTTTTGGGTCCTTA2987223
2987224ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCTTCTTGTTCTCTATATTTTTCAAAAGTGTCTTGTA2987296
2987297ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTAATCTCAATTAGTTGTTCATCAGAAAGAGTATTAA2987369
2987370ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTACAGTGTCTTGCCATCGATTCTTATCTGTTTGGTT2987442
2987443ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACACTCACTGACTCCACATTAAACAATCAAAAAAGAG2987514
2987515ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTAGCTCCTGTAATCTTCTGTAGCCAGGTAGTTTCTG2987587
2987588ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAACAGTTAAGTGCGCGACCTCGTCTTTTCGCCGTACTG2987662
2987663ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCCACCGATAAACCCGCCAATAACTCCGCCTGCCGCGC2987736
2987737ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCACCTTCAGCCCTGAGGCCTCTCTAACAAAAGATTA2987809
2987810ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAGAGGGAGGGGGTAAATTATGATAAACACCAACAAC2987882
2987883ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCTCACTTTTTATCTTTGAAAAGATATACATCTATT2987954
2987955ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTTCTAATTCTTTCAAAAACAATTTCATATTTCTTT2988027
2988028ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTAATATCCAATTGTTTGTTCAAGGTCTGAAATTAGT2988100
2988101ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACATAATTTCATTTCGGGAGGGGCAACCTTATTTGGAT2988173
2988174ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACGTTTTCTTCTCTATGTGGTCCTGGTGGCTCCTATTT2988246
2988247ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAATTTCATCGGAGTTAAATGTCAATTTAGGCATTAGT2988320
2988321ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCATATCTTTTCAATCATTTGGGGCACGTTTTCCATG2988393
2988394ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGTGTATAAA2988430
Left flanking sequence : Till position 2985348 (length bp)
CTAGTGTAACAGGGAGATCAGCGGAAAATGCCTAAATGGGTATGCGGAAAAAATTGCTCTATTTTGAAAA
TAAAGGCTTAATAGGGCGTTTTGAAACCCT
Right flanking sequence : From position 2988430 (length bp)
AACATTTTAAAAATACTCTTTACGCGAGAAATATGGCCGGGAAGATCACCTACCTTGATGGGCTGCGCGG
TATAGCTGCGGTTAATGTTATGATAATGCA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp