Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP009516_1                                                                                                                 top


Strain : Methanosarcina horonobensis HB-1 = JCM 15518 GCF_000970285 RefSeq :NZ_CP009516 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP009516_1
DR consensus (37 bp) : ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACNumber of repetitions :50
Begin Position : 1011703 End Position : 1015295

1011703ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTCCGTTCTTATTTCTTTTCCACAATGCCCACAGT1011773
1011774ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTCTGGTCCTGGTCTGATCTTCCATCGCATCCAGTAA1011846
1011847ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACAACCTCGTACACTCCCAGGAATTCGACCTCTACCAAA1011920
1011921ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACAGATCAAGCCAGAAGCAAGACAGCTTCTAGCCAG1011991
1011992ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTTTCAAAAACAAAAAATCTTGGATGTACCATCGATGA1012065
1012066ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACCAGAGTGTCCTGAGAGAAAACGCCCTTCTCATATGAAGG1012141
1012142ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTCATGGATGTTAATATAAGCGCAAGCGTCCGCCAT1012213
1012214ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTTGAACCATTCTGCCAGAACTCCGATGATTTCAA1012284
1012285ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACACAACTCGATATCTGTATCCTGATAGCGGGACCAA1012356
1012357ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACGATCATCTTAACGTATTTACGAATGTTTCAAAAAA1012428
1012429ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACAAACATCATTTAAGTGAAAACCGAAAAGAATGGAGA1012501
1012502ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACATCCTCCAATGAAATAATTGCACTTGCAAATTCT1012572
1012573ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTTGCATCGATATCGACGGTAACTGCTTCTTTTTTTG1012645
1012646ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTTTTCTTTTTTCACAATAACAGCATGATATATATT1012717
1012718ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTGGATTTACCATAAGATTGCAGAAAAATTGTAGT1012788
1012789ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACGCCAGCTTATGCCGAAAATAATAATATGATAGTGTA1012861
1012862ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACGGCTTTTCGTCTGTACTTTACAACGAGTATAAGGTG1012934
1012935ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACGTTTATAATGTGCTATCAGCCCGTTTTTTGGAATA1013006
1013007ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACGTTCAACCACGCTTGACCACCTTCTTCAGATAGG1013077
1013078ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACCCCAATGAAGGCATGTTTCATAAATTTGAAAAGA1013148
1013149ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTCGTGAAGCCTGGTAAACTGCATCAATACACAAGA1013220
1013221ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACCATGTTTTGTAATTACTATCGAAAATGTAGTATC1013291
1013292ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTTGGAGCAGTGTAGTCTTTTAGGTCGTCCCTTACG1013363
1013364ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTGACAAAAACCGAAGACGTAATAAATTTAATAAA1013434
1013435ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACCCTTGAGAATCCCTGAAATACTCTTAATCTGTTCGA1013507
1013508ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACGTCCGATTCTTTTTTCACCTGGCAAATAATCGCTGT1013580
1013581ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACGCCAACTGATGCCTATCGCTCTGGTAATTGGTGGA1013652
1013653ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACAACTGGAACAGAGATGTAAAAAATGTGCCTAATATCGG1013727
1013728ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACAATGTTCTGCCGTGAGTATTGCCGAGAAGTCGCCAAAA1013802
1013803ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTGTCTCTTCTCATGTCTTCCTCATCTCCTCGTGTTT1013875
1013876ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACCGAAGGAGGAACTTGCTTTTGCGAAGGAGTATTATGA1013949
1013950ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTATAAATTGTTCTGGTAAATATCCTCACTCTTT1014019
1014020ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACCATCTACGAATCTTCTGTGAAAAGTCTTCACCTGG1014091
1014092ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACATCAAATCCAAGTCACAAACCTGACCCGCCGCATT1014163
1014164ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTCTCTTGGAGGTTCTGAGATTGAGACTAGTAAGGG1014235
1014236ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACATTGCATTGCTCCATTTGTAGAAGAAGGTTCTTATAT1014309
1014310ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTTGTGGTACCGTCTAAACCTTTCATTGTTGAATCACA1014383
1014384ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACCTCCCCATTTCTCAGGAAGTCAGGAAGTCCATAGG1014455
1014456ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTTTTTCTTTTGTGGCTTGCTGGTGTGCATTTCTAT1014527
1014528ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACGAACAGTATTCAAGATCTCCACCAGGAGGTGAGACA1014600
1014601ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACAAAATCACTTCGTTCTGTTCTGTAAGCTTTTCCTG1014672
1014673ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACAATCATATCTATATCCACAACAACGAGGTAAATACT1014745
1014746ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTTCATTTCTGCGTATTTCTTACGACATCTGCATACAAG1014820
1014821ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACACATCGTAAAGTTTGCTATGATTCCAACATGTCACG1014893
1014894ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACAAAAATAATACGCTAATGCTCCAATTGCGCCGATTCCA1014968
1014969ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTCCCGCTATCAGTTTCGCCAGATAGTCCGAAGCCTC1015041
1015042ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTTTTGTAATGGGCTAACATCGAACCTGGTATATTGTA1015115
1015116ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACACAGCGAACTTAAAGCTGTAACTGTAATCAAAAAGG1015188
1015189ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACCACCGGCAGCAAAGAAGTCGGTTGCCCTGAGAA1015258
1015259ATTCGAGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAAC1015295
Left flanking sequence : Till position 1011703 (length bp)
GTATTTATAAAGGGTTTGATAATTTTCCAACAAGAATTTTAGCCCCGAAAAAGGGCATATTTTAGGCCTT
TTCTGGCCAAATAACGGAAATTTTTGCCCT
Right flanking sequence : From position 1015295 (length bp)
ATCTAACTCTAAATAGATTTTTGGCAAACTTTAATGTATATTTATTTATCATATTATAATATATTATAAC
AGAATATGTCTACAATAGCTATAGACCCGG

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp