Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP009516_8                                                                                                                 top


Strain : Methanosarcina horonobensis HB-1 = JCM 15518 GCF_000970285 RefSeq :NZ_CP009516 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP009516_8
DR consensus (23 bp) : ATAATATTGCAAATTCAAACAGGNumber of repetitions :4
Begin Position : 3470339 End Position : 3470565

3470339AAAATATTGCAAATCACAATAATGACGGAATCAAGTTATTCAATTGCAGTAACAGCTTGCTAAACA3470404
3470405ATAATATTGCAAATTCAAACAGGTATGCAGGTATTGATCTAGGGAGCTCAAGAGACAACATTCTAACTG3470473
3470474ATAATATTGCAAATTCAAACAGGGAACATGGCTTTGAACTTGCTGGCTCAGATAACAACACTTTGAGAG3470542
3470543GTAATATTGGGAATTCAGATATG3470565
Left flanking sequence : Till position 3470339 (length bp)
ATTATAGATTCGGATAACACTGAACTGAACAACAACACTGCAAATAATAATAAAGCTAATGGTATAGCTT
TAAGTTCTTCTACCAAAAATCAGCTAAACG
Right flanking sequence : From position 3470565 (length bp)
GATCATTTACCAGATGATTCACCTAATCGTACTTCTAAGAATGAGACTAAAAATCAGGATATAAAAAATA
AATCTTTCATTGATTCTACAATTTCTGTAA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp