Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP009520_2                                                                                                                 top


Strain : Methanosarcina vacuolata Z-761 GCF_000969905 RefSeq :NZ_CP009520 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP009520_2
DR consensus (37 bp) : ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACNumber of repetitions :54
Begin Position : 284092 End Position : 288006

284092ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTATATACTTTGAAACCTATTACTATATACTGAAAGA284164
284165ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTATTTCTTTTTTAGAAACAGATGACAATTTCCGTGA284237
284238ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTCCCCACGCTCGCTGCTGCAATCGGAACAGTCGGTA284311
284312ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCATCACCATCAACGGCAATATGGACAGCGACTTTTG284384
284385ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCTACTGTAAGAGAGACTGTGATATACTCGATAAGGCTT284459
284460ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTAAAAGATCATGGGTTTCGATGGGGGGGGTTTGACGT284533
284534ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCTTATATGATACTGTAGTATAGTAGTATTGTAGT284604
284605ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACGTTTTAGAAACTGATTTAACTCTACCAGCATATAA284676
284677ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCCTTCTCCAGTATCCCACTTAGAATCCGATCTGGGA284749
284750ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCGATCATGACAAAATCAAAAAAGGTTTCTTGGATGGAAAAACA284829
284830ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTACACTTCTGTCCTTTCTTTGCGCCGGGAATAGCGG284902
284903ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTACCTGTATATGTTGAAGAAACGGAACCCGAATAAA284975
284976ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAGAGTATCTAAAACTGTTCGAAAGAATCGGCAATAT285048
285049ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTAAAATCCAAGTCATCTTGGGATAAACTGATGCTGG285121
285122ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACACATATTTTCACAATATTGTCCATCATTTGGCCAA285193
285194ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTCAACTACAAGGAAATTTAACCCCATACTTAAAAAAA285267
285268ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCAGTCAAGTTTAACGGTAATATTCCGCTTTTACCCT285340
285341ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAACGACAGGCACTCGCAGATGAACTTGAGAAGT285410
285411ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAGACCAAACCCAAAACACCAAACCCGATAACCAAT285482
285483ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACGTTACCCAGACTTCCCGAACTCCAGTTCCTACCATC285555
285556ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTGTTTTCCACCCCTAACGTAACTTTGATCCCTCTT285627
285628ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACATTAGAGGTTGATAGACTTTGTTTTTCTCTATTAT285699
285700ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTATTGACCTCCAGCATACGCTTTTTACGCCGGTGA285772
285773ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACGGATCTGAATTGCCGTATATGGTACAGGGTTAG285842
285843ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACACGTTGTTGTATGATGCTGTTGCATTTGCGTCGTT285914
285915ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTTCTAAAAAATCTGATGAAAGAACCTGTTACCTT285986
285987ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTCAAATCTGTTAACATTTTTCTCACCTGAAAATTA286058
286059ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTTTCTAAAACTCCGCACCACTCACAAACATATGTTTCCATCTTTT286141
286142ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAATAGCACACCAACTTTAGTAATATTATACATTAA286213
286214ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCTTATGTAATTCATATTGTGATTGCGATATGTATAATT286288
286289ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTCGTGTTCATTACATCACCTCCCTGTGTAGTAAATAT286362
286363ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACATTTCCATCATGAATAATATAATAGATCCATTTTTAT286436
286437ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCTGTTGGCGCATCTGGAAAAATTACACAAATTGTT286508
286509ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCTTGCTTTGATGTTTTGATGAGCAAGTGCTCTACT286580
286581ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTCAGAGTTCCCGTATCATCGGTTGCTGTTTTAACG286653
286654ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCATTTGGAAAAAACAGATTGAGAGGGCATTATATGAC286727
286728ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACATCTGTTGTAATTTTTTATCTCCTGAGCCTTCAGG286799
286800ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAACCCCCTTCTAATTTTGGAGATCCCCTGGTATA286870
286871ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCTAAGACTAAGATTGCTGAGTTCTCGGGTATTCCGGTT286945
286946ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACATCTGTTGTAATTTTTTATCTCCTGAGCCTTCAGG287017
287018ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTGTTTGACCGTCCACATCAATCCATGAAATAACAT287090
287091ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCGTCAGATTCACCTAGAAAAAGGATTTCAGGGAAA287162
287163ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTGTTTGACCGTCCACATCAATCCATGAAATAACAT287235
287236ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCAACCTACCTTATCTGCTATTTCTCGGGTTTTCTGC287308
287309ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTCGTGATCGAGTACTCGTTTTGCTCCTTTTCGGTT287380
287381ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCAACCTACCTTATCTGCTATTTCTCGGGTTTTCTGC287453
287454ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTCGTGATCGAGTACTCGTTTTGCTCCTTTTCGGTT287525
287526ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTTAAACAATGTTATGAAATTTGTATGACTTTTTGGGT287600
287601ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTATTAATAATAGATGATTGCATTAATATTAATAAA287672
287673ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCATTCAATATAGTCTAATATGTGTTTTCCATCAGCT287745
287746ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTGTATTATCAGTACCGCTGTCACTACCCGAGCAACCAA287820
287821ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACACAATATACTCTTCTTGAGCAGTAAGTATACGTTCTT287894
287895ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACATTACACCATTTTCGAGTTGTGGAACTCTTTTTACAAC287969
287970ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAAC288006
Left flanking sequence : Till position 284092 (length bp)
GTATTTATAAAGGGTTTGATAATTTTCCAGCAAGAATTTTAGCCCCCAAATTGGGCTCATTTCAGGCCTT
TTCTAGCCAAATAACGGAAATTTTTGCCCT
Right flanking sequence : From position 288006 (length bp)
TCGAAAAACCGGGATACGGCGAAGCCCGGATATTTTATTCGTGAGAAACAAAGTTTGCACGCATGGAATA
TGCGAGAGATAGACTTTTTTCAACATTTTA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp