Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP009526_18                                                                                                                 top


Strain : Methanosarcina barkeri Wiesmoor GCF_000969985 RefSeq :NZ_CP009526 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP009526_18
DR consensus (36 bp) : GTTTCCATAACCGAAAGGTTGTGGCAGAATTGAAGCNumber of repetitions :25
Begin Position : 2018234 End Position : 2020007

2018234GTTTCCATAACCGAAAGGTTGTGGCAGAATTGAAGCACAGTATGGGCATTCACATGTTGTGTACTGTCTCGTCTC2018308
2018309GTTTCCATAACCGAAAGGTTGTGGCAGAATTGAAGCAAGGTGCCCTGTTGTTGGGTGGATTTTTGTTTTTAGTAT2018383
2018384GTTTCCATAACCGAAAGGTTGTGGCAGAATTGAAGCCTCCCCAGCGAAGACTGGCCCGTTTTCAAAACTTCC2018455
2018456GTTTCCATAACCGAAAGGTTGTGGCAGAATTGAAGCCATGGGTTCGGCTGCGATGCGAAGGAAGGAGAGAAG2018527
2018528GTTTCCATAACCGAAAGGTTGTGGCAGAATTGAAGCGCTAGAGTTGGTCAAGAAGGTGAACCTTTAACGCCA2018599
2018600GTTTCCATAACCGAAAGGTTGTGGCAGAATTGAAGCTTGTGGGTAATGTGGGAAAAGGTTTACTTCAAAACCC2018672
2018673GTTTCCATAACCGAAAGGTTGTGGCAGAATTGAAGCCAACTGCAGGCAATTATACAGATGGTCTTTTACAA2018743
2018744GTTTCCATAACCGAAAGGTTGTGGCAGAATTGAAGCAGCCCGACCACATGTTTACTGACATTCCCATATAAA2018815
2018816GTTTCCATAACCGAAAGGTTGTGGCAGAATTGAAGCCATTGTATGATACGATTGCAGAAAAATATACTGATGA2018888
2018889GTTTCCATAACCGAAAGGTTGTGGCAGAATTGAAGCAGATTATTTTGAAACTTCTTTGGTATCACAGAAAGGT2018961
2018962GTTTCCATAACCGAAAGGTTGTGGCAGAATTGAAGCCTTCCCAACCGAGTACACCAACAACAGCCGTTCCA2019032
2019033GTTTCCATAACCGAAAGGTTGTGGCAGAATTGAAGCTATTATCGAACGATACAGAGCCTGTTTGAGAAAGCGCA2019106
2019107GTTTCCATAACCGAAAGGTTGTGGCAGAATTGAAGCCCAACTGCCAGAATCCTGGTTGGTATCGTCGACCTCT2019179
2019180GTTTCCATAACCGAAAGGTTGTGGCAGAATTGAAGCGTATGCCTGTGCACCCTTTGACTCTGGCTTATACTGA2019252
2019253GTTTCCATAACCGAAAGGTTGTGGCAGAATTGAAGCAAGATTGGGGGAATCCTAATAAAATAAAATGGCCGA2019324
2019325GTTTCCATAACCGAAAGGTTGTGGCAGAATTGAAGCCAGATTTTAAAAGTTCGGGAGTAATCGAAGGATCGA2019396
2019397GTTTCCATAACCGAAAGGTTGTGGCAGAATTGAAGCTTAGTTGGGGAAAGTCTCACTACTGCGGGATTTGTAC2019469
2019470GTTTCCATAACCGAAAGGTTGTGGCAGAATTGAAGCGTATCAAAAACGGTGGTTAGTAATTGAATCATAACAT2019542
2019543GTTTCCATAACCGAAAAGTTGTGGCAGAATTGAAGCTTACAGTTACACTGGCGACCATTCGAATGGTGCTTAT2019615
2019616GTTTCCATAACCGAAAGGTTGTGGCAGAATTGAAGCTTTTTTTAGCGGTTTTATAAGCGTCCTGTAGCTTCTC2019688
2019689GTTTCCATAACCGAAAGATTGTGGCAGAATTGAAGCCTAAACTAGCTGTACCATTACCAGATCGTACAGAAA2019760
2019761GTTTCCATAACCGAAAGGTTGTGGCAGAATTGAAGCGAGCTTTGACATCAGCAACAGAACACAAGACCATGA2019832
2019833GTTTCCATAACCGAAAAGTTGTGGCATAAGTGAAGCCTATTAATAGAATCAGCTACAACTAAACAGATTAG2019903
2019904TTCCACATAATCGAAAAGTTGTGGCTGAATTGAAGTTTGTAATAGGAAAGTAACATAATAGCTGAAGA2019971
2019972GCTTCCACAATCGGAAGGTTGTGGCAGAATTGAAAT2020007
Left flanking sequence : Till position 2018234 (length bp)
TAAATATGCTAGTTTTATAATCCATGAAAAGAATTCAATTCAATGATCTCTCGAAAACAAAGTGAATTCC
GTAGCTAATAGACGTGAAGATCTTAGCGCC
Right flanking sequence : From position 2020007 (length bp)
ATTGACGAAAATACTAAAGAAAATTGGCGAGTTGTTGGAAAATTTATATCAGTTGCTGTCACCGCGTGAT
AACCAAAATATATAGATATATGAGGATGAT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp