Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP009554_7                                                                                                                 top


Strain : Staphylococcus aureus subsp. aureus GCF_000772025 RefSeq :NZ_CP009554 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP009554_7
DR consensus (25 bp) : TCTATGTTGGGGCCCCGCCAACTTGNumber of repetitions :2
Begin Position : 2408862 End Position : 2408942

2408862TCTATGTTGGGGCCCCGCCAACTTGCACATTATTGTAAGCTGACTTTTCGTCACCT2408917
2408918TCTATGTTGGGGCCCCGCCAATTTG2408942
Left flanking sequence : Till position 2408862 (length bp)
ATGTAGTGATTCTTAAGAGTGGGATAGAAATGATATTTTCATAAAATTTATTTCGTTGTTCCCCAACTTG
CATTGTCTGTAGAATTTCTTTTTGAAATTC
Right flanking sequence : From position 2408942 (length bp)
TAAAAATATTTAAAACGATCATTTCTATTAAATTTGGCATAGATATGACCGTTTTTACTTTAATAAATAA
TATTGTATTTTAGGGAGTAAGACAGAAATA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp