Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP009653_1                                                                                                                 top


Strain : Francisella tularensis subsp. novicida GCF_001880205 RefSeq :NZ_CP009653 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP009653_1
DR consensus (37 bp) : CTAACAGTAGTTTACCAAATAATTCAGCAACTGAAACNumber of repetitions :8
Begin Position : 812663 End Position : 813202

812663CTAACAGTAGTTTACCAAATAATTCAGCAACTGAAACAAGATAGACAGAGCTTTATTACAATCAAGAAAAGAT812735
812736CTAACAGTAGTTTACCAAATAATTCAGCAACTGAAACCCAGTTACGTTATCGTCTCGCACTATCGCAGGAG812806
812807CTAACAGTAGTTTACCAAATAATTCAGCAACTGAAACAATCATAGAGTTAATTTCGCTCCTGACCCTGCTG812877
812878CTAACAGTAGTTTACCAAATAATTCAGCAACTGAAACTGATTAATAACACGATAAACATTACCTTTTTGTTTT812950
812951CTAACAGTAGTTTACCAAATAATTCAGCAACTGAAACAGTTGCCTCGAATCGTTCCAGCAGATGTAAACAT813021
813022CTAACAGTAGTTTACCAAATAATTCAGCAACTGAAACAACCCGCAACAGCAACACTTAATTCAAGAGTTGG813092
813093CTAACAGTAGTTTACCAAATAATTCAGCAACTGAAACAAATCTAAAAAATGTAGATTAATACCAATACAGCAA813165
813166CTAACAGTAGTTTACCAAATAATTTAGCGACTGAAAC813202
Left flanking sequence : Till position 812663 (length bp)
TTCGCAAAATGTCTACGTTTTTTTACAATTAGGGTATTTGCGAAAAAATACCATTTTAAAAAACTCTCAA
AGCCTTGCAAACACTAGGTTTGTTTTGGCT
Right flanking sequence : From position 813202 (length bp)
TTAATTAATTTTGTAAATTATTCCTAAAAGTTTCTAGTTGGACACATTGTATCAAATAATATAATCACGA
AAACAGTTTTACAGCAAAATGTTGATCTCA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp