Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP009840_5                                                                                                                 top


Strain : Yersinia pestis A1122 GCF_000834755 RefSeq :NZ_CP009840 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP009840_5
DR consensus (28 bp) : GTTCACTGCCGCACAGGCAGCTTAGAAANumber of repetitions :4
Begin Position : 4211830 End Position : 4212037

4211830GTTCACTGCCGCACAGGCAGCTTAGAAAATGTTCGACGATTTATTTTATTTGTATTTCAG4211889
4211890GTTCACTGCCGCACAGGCAGCTTAGAAAATTTATTAAAGATGCTGACAAAAAGAACTTAA4211949
4211950GTTCACTGCCGCACAGGCAGCTTAGAAAGTCAACGCTTCACTCCCTGCGCGGGGTATAAC4212009
4212010GTTCACTGCCGCACAGGCAGCCCAATAA4212037
Left flanking sequence : Till position 4211830 (length bp)
TTGATTTTTATGCTACTCAGGTATTTCACTAAAAAAAGGGTTTTTACGCATTTTGCGCCATTGCTCATTG
ATAAACATCGGGTTATCCGTATTATCTTAC
Right flanking sequence : From position 4212037 (length bp)
TCTCAGCTCTCTGGCGGCGTTTTATCTGCAAATATTAACTCACTAATCCCTTGGCATATTCAAACAACGC
TTTTAGCAGCGCAAGTTTCTCTTTATCGTC

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp