Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP010119_4                                                                                                                 top


Strain : Escherichia coli GCF_001900515 RefSeq :NZ_CP010119 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP010119_4
DR consensus (29 bp) : GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGNumber of repetitions :7
Begin Position : 2843701 End Position : 2844095

2843701GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGGTCCATGGCCTGACGAAGCTCGTAATATTTTG2843761
2843762GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGACGACCAAATGATCTACGCGTATTGCCACCTC2843822
2843823GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGTTAGGCACAGAAAAAAGGCTACTCAGCGAACT2843883
2843884GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGTATCGACCCCCTTTCTCACGCATCGCCATCGT2843944
2843945GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGCCCCGCACACGTAAAGGCGTCGGCATGGATGC2844005
2844006GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGCGGCTATGGAATTTATGGAGAAGTTTGGTTTT2844066
2844067GTGTTCCCCGCGTCAGCGGGGATAAACCG2844095
Left flanking sequence : Till position 2843701 (length bp)
ATAAGTTATCCGTTCTTTAAAAATAAGGAAATGTTTTAATTTAGTTGGTAGATTGTTGATGCGGAATAAA
TTTGTTTAAAAACAGTTATGTATGCTTAGT
Right flanking sequence : From position 2844095 (length bp)
GGCGCACTGGATGCGATGATGGATATCACTTAGAATTCCCCGCCCCTGCGGTAGAACTCCCAGCTCCCAT
TTTCAAACCCATCAAGACGCCTTCGCCAGC

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp