Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP010171_8                                                                                                                 top


Strain : Escherichia coli GCF_001900455 RefSeq :NZ_CP010171 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP010171_8
DR consensus (29 bp) : GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGNumber of repetitions :7
Begin Position : 3932443 End Position : 3932837

3932443GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGGCAAAAACCGGGCAATCGCAAAAAGGCGTAAT3932503
3932504GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCTGTGTTTGCGGCATTAACGCTCACCAGCATTTC3932564
3932565GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGACGTGGTCATGGGTGCTGCTGTTGCAGAGCCA3932625
3932626GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGAGCAGATACACGGCTTTGTATTCCGTGCGCCC3932686
3932687GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGAATAGCAATAGTCCATAGATTTGCGAAAACAG3932747
3932748GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGGAGCCTGACGAGACTACTGAGGCCGTTCTGTC3932808
3932809GAGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCA3932837
Left flanking sequence : Till position 3932443 (length bp)
GCTCTTTAACATAATGGATGTGTTGTTTGTGTGATACTATAAAGTTGGTAGATTGTGACTGGCTTAAAAA
ATCATTAATTAATAATAGGTTATGTTTAGA
Right flanking sequence : From position 3932837 (length bp)
CCATATAACCCGTTATCTCTTTCTCAAGTTTTTATATTAGCAGTACTTGTAATAAGCAACATATCCACGT
AACACCTCATGTTCAAAATAGTTCTCCATG

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp