Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP010171_9                                                                                                                 top


Strain : Escherichia coli GCF_001900455 RefSeq :NZ_CP010171 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP010171_9
DR consensus (29 bp) : GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGNumber of repetitions :10
Begin Position : 3959885 End Position : 3960462

3959885GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGCTTGTATTCTGACCGTCGAGCGCGGTAATGGT3959945
3959946GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGAACATTAAATTGCCGTGCTGGATGAATCGCGG3960006
3960007GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACTCTGGATCAGCTGGTTCAATCGTTTACAGCACTG3960067
3960068GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGTCGTTCGAGGCGTTTCGCGCCTGGGCGATTAT3960128
3960129GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGTCGAAAAACTTCGTCCTGAAAAAATTCATCAT3960189
3960190GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGGCAGTAAATTATTTGACCTCGTTGATAATCCC3960250
3960251GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGCCGGTGCAACTGATATTGATAAACGTCGACTC3960311
3960312GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGAATCTATTGTGAATTTGAAATGGTCCAGCACT3960372
3960373GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGGGTAAAAACACGGTCTGAACCGACATTCATGT3960433
3960434GTGTTCCCCGCGTCAGCGGGGATAAACCG3960462
Left flanking sequence : Till position 3959885 (length bp)
ATAAGTTATCCGTTCTTTAAAAATAAGGAAATGTTTTAATTTAGTTGGTAGATTGTTGATGCGGAATAAA
TTTGTTTAAAAACAGTTATGTATGCTTAGT
Right flanking sequence : From position 3960462 (length bp)
GGCGCACTGGATGCGATGATGGATATCACTTGGAGTTCCCCCGCCCCTGCGGTAGAACTCCCAGCTCCCA
TTTTCAAACCCATCAAGACGCCTTCGCCAG

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp