Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP010172_1                                                                                                                 top


Strain : Escherichia coli GCF_001900835 RefSeq :NZ_CP010172 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP010172_1
DR consensus (29 bp) : GAGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGNumber of repetitions :11
Begin Position : 2186028 End Position : 2186666

2186028GAGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGACATTGACTGCCCGTGGCGTCCCCGCGACCTT2186088
2186089GAGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGAGTTTGTCGAACACGGAGCGGAGCATACCCGC2186149
2186150GAGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGTGCACGCCCTGCCGGAATCTCCCCTCGCTCTC2186210
2186211GAGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGAGTAAGCCGGTTGATTATCGCCAGGGATATTA2186271
2186272GAGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGAGCTTTATTGTTTTCAGGGAAAATAACGCGGC2186332
2186333GAGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGCGCCAGTCTGAGGTTTTCCGGTCATACATCGT2186393
2186394GAGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGCGCCAGTCTGAGGTTTTCCGGTCATACATCGT2186454
2186455GAGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGACCGTTGCTACACATATGATCAGGCATGTGCC2186515
2186516GAGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGGACGATGAGACGCCCTGGTGTGCCGCGTTCGT2186576
2186577GAGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGCGTTTAGCTCCGCAATGTTGGATATCACTGAT2186637
2186638GAGTTCCCCGCACCAGCGGGAATAAACCA2186666
Left flanking sequence : Till position 2186028 (length bp)
GCTCTTTAACATAATGGATGTGTTGTTTGTGTGTTTCTGTTAAGTTGGTAGATTGTGACTGACTTAAAAA
ATCAATAATTAATAATAGGTTATGTTTAGT
Right flanking sequence : From position 2186666 (length bp)
CCATATAACCCGTTATCTCTTTCTCAAGTTTTTATATTAGCAGTACTCGTATTAAGCAACATATCCACGT
AACACCTCATGTTCAAAATAGCTCTCCATA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp