Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP010237_7                                                                                                                 top


Strain : Escherichia coli GCF_001900985 RefSeq :NZ_CP010237 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP010237_7
DR consensus (29 bp) : GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGNumber of repetitions :8
Begin Position : 2898902 End Position : 2899357

2898902GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGCGGCCCATAATATTAATATAATCCACATGAGG2898962
2898963GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGCATATCAAGAATTTATGGACTCGGGTGGCAAA2899023
2899024GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGGCAAAAACCGGGCAATCGCAAAAAGGCGTAAT2899084
2899085GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCTGTGTTTGCGGCATTAACGCTCACCAGCATTTC2899145
2899146GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGACGTGGTCATGGGTGCTGCTGTTGCAGAGCCA2899206
2899207GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGAGCAGATACACGGCTTTGTATTCCGTGCGCCC2899267
2899268GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGAATAGCAATAGTCCATAGATTTGCGAAAACAG2899328
2899329GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCA2899357
Left flanking sequence : Till position 2898902 (length bp)
GCTCTTTAACATAATGGATGTGTTGTTTGTGTGATACTATAAAGTTGGTAGATTGTGACTGGCTTAAAAA
ATCATTAATTAATAATAGGTTATGTTTAGA
Right flanking sequence : From position 2899357 (length bp)
CCATATAACCCGTTATCTCTTTCTCAAGTTTTTATATTAGCAGTACTTGTAATAAGCAACATATCCACGT
AACACCTCATGTTCAAAATAGTTCTCCATG

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp