Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP010377_2                                                                                                                 top


Strain : Enterobacter hormaechei subsp. hormaechei GCF_000814205 RefSeq :NZ_CP010377 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP010377_2
DR consensus (28 bp) : GTTCACTGCCGTACAGGCAGCTTAGAAANumber of repetitions :3
Begin Position : 1597102 End Position : 1597249

1597102GTTCACTGCCGTACAGGCAGCTTAGAAACGACCGTAAGCGGATGGATTCAGGGCGTTAAG1597161
1597162GTTCACTGCCGTACAGGCAGCTTAGAAAATGAAGATTGCATTGAACATGTTCACGTCTGT1597221
1597222GTTCACTGCCGTACAGGCAGCTTAGAAA1597249
Left flanking sequence : Till position 1597102 (length bp)
TTGATTTTTATTGTGCTAATCAAGGCCGCAGAAAAAGGGTTTGAGGTAGATATGTTGATTATTTTCTTTT
CGAACAATAAGATGGCGAAGATTTGTTTCT
Right flanking sequence : From position 1597249 (length bp)
TCATCGAGTGTGAGGCTGTGTGATTTTATTGTGTGCACCACCGTACAACCAACACAAAACCCGAAACTAA
ACCCAACCAACCGTTCAAATAATCGACTGT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp