Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP010432_1                                                                                                                 top


Strain : Lactobacillus acidophilus GCF_000934625 RefSeq :NZ_CP010432 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP010432_1
DR consensus (28 bp) : GGATCACCTCCACATACGTGGAGAAAATNumber of repetitions :33
Begin Position : 1541318 End Position : 1543298

1541318GGGTTACCTCCACTTTCATAGAAAAAATAAAAGGCTCTAAAAGCTACAGAGTTACCATCGA1541378
1541379GGATCACCTCCACTTTCGTGGAGAAAATTGGAATCTCATCGTAAGAAATAAGTCGCATATA1541439
1541440GGATCACCTCCACATACGTGGAGAAAATCCTTTTCCTAGGATCTTCATAAGCTTCTCGCCA1541500
1541501GGATCACCTCCACATACGTGGAGAAAATATCGTAGTCAATCTCGTACTTAAAACCACCCTG1541561
1541562GGATCACCTCCACATACGTGGAGAAAATCCAGGTTGACTTGCGCTAGGTGTTGCATCAATA1541622
1541623GGATCACCTCCACATACGTGGAGAAAATTAGGCAAATAGCCAATTTTTATCATACATTCCG1541683
1541684GGATCACCTCCACATACGTGGAGAAAATCGGCAATTTTTGAAACAAACAACTATGTATATA1541744
1541745GGATCACCTCCACATACGTGGAGAAAATAAATAAGGAAGATATTGCCACCCTCGGTACCCA1541805
1541806GGATCACCTCCACATACGTGGAGAAAATACAAGTTTTGCTCTAACCATGATGTTGTAAACA1541866
1541867GGATCACCTCCACATACGTGGAGAAAATACGTTAAAGCGGACAATAAGCTTCAACGTTTTA1541927
1541928GGATCACCTCCACATACGTGGAGAAAATCGTGCTTGAAATTGCTCTCGGGGTTTCGCCTAA1541988
1541989GGATCACCTCCACATACGTGGAGAAAATATTTGCTGCGAGTAACTCTGACTTGTTTACCCG1542049
1542050GGATCACCTCCACATACGTGGAGAAAATTTTAGCTAAGTTTAAGACCGAAGATGGCCAAAG1542110
1542111GGATCACCTCCACATACGTGGAGAAAATCGGCAATTTTTGAAACAAACAACTATGTATATA1542171
1542172GGATCACCTCCACATACGTGGAGAAAATCGGCAATTTTTGAAACAAACAACTATGTATATA1542232
1542233GGATCACCTCCACATACGTGGAGAAAATACAAGTTTTGCTCTAACCATGATGTTGTAAACA1542293
1542294GGATCACCTCCACATACGTGGAGAAAATAGCTATCCAAATATTAAATTTGCACTAGTTAAGG1542355
1542356GGATCACCTCCACATACGTGGAGAAAATGAAGAATTTTATCTTCTAGGTGGCTTTTTTGTG1542416
1542417GGATCACCTCCACATACGTGGAGAAAATAGAAATATTTGATTTTGATAGTGAAAAAGAATA1542477
1542478GGATCACCTCCACATACGTGGAGAAAATTCAAGATCAACCATTCATTTGCCACGCAAATCG1542538
1542539GGATCACCTCCACATACGTGGAGAAAATTATTTTCTGGTGTGAAAAATGCTGATGATATTG1542599
1542600GGATCACCTCCACATACGTGGAGAAAACCCAAGATATAATTAAAAGAAAATATCGTAGTCA1542660
1542661GGATCACCTCCACATACGTGGAGAAAACTTTGATTTGAGTTAAGTACCGGTGCATCAATGA1542721
1542722GGATCACCTCCACATACGTGGAGAAAACTCTTTAATGTGACCAAAAGCGCTCGTAGCAGCA1542782
1542783GGATCACCTCCACATACGTGGAGAAAACGGACGCAAAAGGGCAGAAAGCTAATTTATGACG1542843
1542844GGATCACCTCCACATACGTGGAGAAAACTTGCTATGTCCGCTCTTGCTTGCATTGCAGTCA1542904
1542905GGATCACCTCCATATACGTGGAGAAAACCCACGCCACATATTGTGTGCGGAATAGCCTAAG1542965
1542966GGATCACCTCCACATACGTGGAGAAAACTCTGCCAAAATAGTAGCCGAATCTGGAAAATCA1543026
1543027GGATCACCTCCACATACGTGGAGAAAACAAAGTGTCACAAAACTAGCACCTTTCATTAAAA1543087
1543088GGATCACCTCCACATACGTGGAGAAAACAGAGTTTAGTCGTCGCAATGTGTGTCTCAATGA1543148
1543149GGATCACCTCCACATACGTGGAGAAAACTAATACGTAGGTGGCAAGCGTTGTCCGGATTTA1543209
1543210GGATCACCTCCACATACGTGGAGAAAACATAAAAATAAGAGGAAACCACCGTTTTCTCTTA1543270
1543271GGATCACCTCCACATACGTGGAGAAAAC1543298
Left flanking sequence : Till position 1541318 (length bp)
ATTAGGGACTTTTTCTTGTGATCTTTCCTTCACTGCGTTAATGTAGCTCCACTTTTTTGGAGAAAATCTT
GCCCAATTATTTTAAAAATATTGTGCTTCA
Right flanking sequence : From position 1543298 (length bp)
ACTAAAGGAATCCCATCGTTAAGCTATTTTAAATTTACTAAAAAGCAAAATTTCTTTAGTTTGCATTTCC
CCAACCAAATCATCGACACAATTATATCAA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp