Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP010542_2                                                                                                                 top


Strain : Mycoplasma pneumoniae 54089 GCF_001272755 RefSeq :NZ_CP010542 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP010542_2
DR consensus (25 bp) : GGTTCTACAACTACTTCTGGTTGAANumber of repetitions :3
Begin Position : 545810 End Position : 545975

545810GGTTCTACAACTACTTCTGGTTGAATTTCTACTGCTTGTGGTTCTACTGTTGCAGTAGTTTCTCCCACC545878
545879GGTTCTACAGCTACTTCTGGTTGAACATCGTAAACAGGCTCAGCAGCTACCTCTGGTTGTACCTCATAGCTA545950
545951GGTTCAGCAACTTCTGGTGCTGGTA545975
Left flanking sequence : Till position 545810 (length bp)
TGGATCTAGACTTACTTCTAATTGTGGCTCTACAGCTACTTCTGGTTGAACCATTTCAGCTTGAACTTCC
ACAGGTTGTTCTAGTTGTGATTCAACAATT
Right flanking sequence : From position 545975 (length bp)
CATCTGCTTCCAAACCAAAGTCTTCTGAAGCTGTAGGTGTGGTTTCAATGTTATCCTCAAAGCCAAACTG
TTTCTCTTCCGCTTCGGTTTGGGGTAAAGT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp