Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP010543_1                                                                                                                 top


Strain : Mycoplasma pneumoniae 54524 GCF_001272775 RefSeq :NZ_CP010543 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP010543_1
DR consensus (25 bp) : GGTTCTACAACTACTTCTGGTTGAANumber of repetitions :4
Begin Position : 545359 End Position : 545591

545359GATTCCACAACCACTTCTGGTTGAACTTGTTCCGTTGGAATTAATTCAGACACACCTGCCACAGCTGGTTCTACTGGAAGT545439
545440GGCTCGGCAACAGCTTCCGGTTGATGTTCTACAACAGCTACTACA545484
545485GGCTCTGTAACTACCTGAGGTGTAATCTCTGCAATAGTTTCAACAACTGGTGTTGGTTCAGTTTGTTGTGCTTCTGTAACT545565
545566GGCTCTGCAGCTGCTTCTGGTTGAA545590
Left flanking sequence : Till position 545359 (length bp)
TGGTTGGACTTCCACAGGTTGTTCTGGTTGTGGTTCAACAATCGGTTCTACAGCTACTTCTGGTTGAACC
ATTTCAGATTGAACTTCTGCAACTGGAGTC
Right flanking sequence : From position 545591 (length bp)
CATTTCAGATTGAACTTCTGCAACTGGTTCTGGTTGAAGCTCTACTGCTGATTGTTCAGCTGGAATCTCT
GGTTGGGTTTGTACAGCTTGTGGTTCAACT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp