Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP010543_2                                                                                                                 top


Strain : Mycoplasma pneumoniae 54524 GCF_001272775 RefSeq :NZ_CP010543 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP010543_2
DR consensus (25 bp) : GGTTCTACAACTACTTCTGGTTGAANumber of repetitions :3
Begin Position : 545821 End Position : 545986

545821GGTTCTACAACTACTTCTGGTTGAATTTCTACTGCTTGTGGTTCTACTGTTGCAGTAGTTTCTCCCACC545889
545890GGTTCTACAGCTACTTCTGGTTGAACATCGTAAACAGGCTCAGCAGCTACCTCTGGTTGTACCTCATAGCTA545961
545962GGTTCAGCAACTTCTGGTGCTGGTA545986
Left flanking sequence : Till position 545821 (length bp)
TGGATCTAGACTTACTTCTAATTGTGGCTCTACAGCTACTTCTGGTTGAACCATTTCAGCTTGAACTTCC
ACAGGTTGTTCTAGTTGTGATTCAACAATT
Right flanking sequence : From position 545986 (length bp)
CATCTGCTTCCAAACCAAAGTCTTCTGAAGCTGTAGGTGTGGTTTCAATGTTATCCTCAAAGCCAAACTG
TTTCTCTTCCGCTTCGGTTTGGGGTAAAGT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp