Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP010544_2                                                                                                                 top


Strain : Mycoplasma pneumoniae 85084 GCF_001272795 RefSeq :NZ_CP010544 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP010544_2
DR consensus (25 bp) : GGTTCTACAACTACTTCTGGTTGAANumber of repetitions :3
Begin Position : 545652 End Position : 545817

545652GGTTCTACAACTACTTCTGGTTGAATTTCTACTGCTTGTGGTTCTACTGTTGCAGTAGTTTCTCCCACC545720
545721GGTTCTACAGCTACTTCTGGTTGAACATCGTAAACAGGCTCAGCAGCTACCTCTGGTTGTACCTCATAGCTA545792
545793GGTTCAGCAACTTCTGGTGCTGGTA545817
Left flanking sequence : Till position 545652 (length bp)
TGGATCTAGACTTACTTCTAATTGTGGCTCTACAGCTACTTCTGGTTGAACCATTTCAGCTTGAACTTCC
ACAGGTTGTTCTAGTTGTGATTCAACATTT
Right flanking sequence : From position 545817 (length bp)
CATCTGCTTCCAAACCAAAGTCTTCTGAAGCTGTAGGTGTGGTTTCAATGTTATCCTCAAAGCCAAACTG
TTTCTCTTCCGCTTCGGTTTGGGGTAAAGT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp