Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP010545_2                                                                                                                 top


Strain : Mycoplasma pneumoniae 85138 GCF_001272815 RefSeq :NZ_CP010545 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP010545_2
DR consensus (25 bp) : GGTTCTACAACTACTTCTGGTTGAANumber of repetitions :3
Begin Position : 545637 End Position : 545802

545637GGTTCTACAACTACTTCTGGTTGAATTTCTACTGCTTGTGGTTCTACTGTTGCAGTAGTTTCTCCCACC545705
545706GGTTCTACAGCTACTTCTGGTTGAACATCGTAAACAGGCTCAGCAGCTACCTCTGGTTGTACCTCATAGCTA545777
545778GGTTCAGCAACTTCTGGTGCTGGTA545802
Left flanking sequence : Till position 545637 (length bp)
TGGATCTAGACTTACTTCTAATTGTGGCTCTACAGCTACTTCTGGTTGAACCATTTCAGCTTGAACTTCC
ACAGGTTGTTCTAGTTGTGATTCAACATTT
Right flanking sequence : From position 545802 (length bp)
CATCTGCTTCCAAACCAAAGTCTTCTGAAGCTGTAGGTGTGGTTTCAATGTTATCCTCAAAGCCAAACTG
TTTCTCTTCCGCTTCGGTTTGGGGTAAAGT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp