Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP010835_8                                                                                                                 top


Strain : Pyrococcus sp. NCB100 GCF_001577775 RefSeq :NZ_CP010835 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP010835_8
DR consensus (29 bp) : GTTTCCGTAGAACTAAATAGTGTGGAAAGNumber of repetitions :17
Begin Position : 1706465 End Position : 1707642

1706465GTTTCCGTAGAACTAAATAGTGTGGAAAGTACAGATGTGAAGGAGAGACAGTATGAGTTGAATACTCTCC1706534
1706535GTTTCCGTAGAACTAAATAGTGTGGAAAGTCGATGAGGTCTTCACCAAGCTCGGAAGGCCCATCAACAT1706603
1706604GTTTCCGTAGAACTAAATAGTGTGGAAAGCTAGAAGTCACGTTGTTCGCCAGTAGGGGGAACTCGCCCTTCTCGG1706678
1706679GTTTCCGTAGAACTAAATAGTGTGGAAAGAAGATCCCCGGCGTCCCAGAAGATATCTCTGAGGCGATCAGGTTTCC1706754
1706755GTTTCCGTAGAACTAAATAGTGTGGAAAGATTACATCATTGGCGATGTACTTCTTGAACTCCTCGC1706820
1706821GTTTCCGTAGAACTAAATAGTGTGGAAAGTAGATCCGCAAGACAGGCAGAACAGTGGGCCATCACTC1706887
1706888GTTTCCGTAGAACTAAATAGTGTGGAAAGCTGACCTGTTTCCTGAATAGAGCCTGTAAACACCTAGCTTTTCGTGGTAT1706966
1706967GTTTCCGTAGAACTAAATAGTGTGGAAAGAGGAAGCTGTCAAAGTCCTCGAAGTACTCAACAACCTTCTCGGCCAG1707042
1707043GTTTCCGTAGAACTAAATAGTGTGGAAAGGGTGTGATGAGCCTGAGACGGTAGTATCCATCGCCCAGGCTGGG1707115
1707116GTTTCCGTAGAACTAAATAGTGTGGAAAGGCGATGAGCCCAGGTTTTATGTCCTTATCGTCAAATGCCG1707184
1707185GTTTCCGTAGAACTAAATAGTGTGGAAAGATAAGGCGTGGTTCAACGATGTATTCGCTCAGTCTGGCCCTCGCCTCGTTCTCGT1707268
1707269GTTTCCGTAGAACTAAATAGTGTGGAAAGCTTCTTCACGTAGTAGTCTGAGTACACTGTGTTCGTATGCT1707338
1707339GTTTCCGTAGAACTAAATAGTGTGGAAAGATGCCCTAGCGTATTCGGAAGCCGTTTCTTCCGATAA1707404
1707405GTTTCCGTAGAACTAAATAGTGTGGAAAGTTTTTCCATTCACCTTGATCAGGAATGCTTCCTTTCC1707470
1707471GTTTCCGTAGAACTAAATAGTGTGGAAAGACGAACTCATCAAAGACCCTATCTTCATCGCCATAGTACT1707539
1707540GTTTCCGTAGAACTAAATAGTGTGGAAAGAAGTCTTGTAACTATCAGAAGGTCAAAAGTACGAATTTTCATTAA1707613
1707614GTTTCCGTAGAACTAAATAGTGTGGAAAG1707642
Left flanking sequence : Till position 1706465 (length bp)
AAGTTTATAAAGGGAGGGCGGTGCTACCGGTTCCTCGCGAGGGCAAATTATTTAAGCTCCCACAAGAGAA
TACTAACCGAAAAAAGCCAAAAGTCAAAGG
Right flanking sequence : From position 1707642 (length bp)
GAAGGCACATCTTCAAGACCCATGTTCGCGTCATTTTATCGGAAATCCATGTGCTAATGCTAAGTAAACA
GCTCCAAGCAAACATTGCACTCCTCTGGAT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp