Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP010874_2                                                                                                                 top


Strain : Streptococcus agalactiae GCF_001592385 RefSeq :NZ_CP010874 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP010874_2
DR consensus (36 bp) : GTTTTAGAGCTGTGCTGTTTCGAATGGTTCCAAAACNumber of repetitions :11
Begin Position : 905749 End Position : 906444

905749GTTTTAGAGCTGTGCTGTTTCGAATGGTTCCAAAACGCTTGTTGTATCAAACAGCGCTTTTAGCGA905814
905815GTTTTAGAGCTGTGCTGTTTCGAATGGTTCCAAAACTTCTTGACCACTAGCATCACCTACCAATCT905880
905881GTTTTAGAGCTGTGCTGTTTCGAATGGTTCCAAAACCTTAATAGTAGATGATGTCTGTGCTCAACA905946
905947GTTTTAGAGCTGTGCTGTTTCGAATGGTTCCAAAACCAATTATAACAACAATAAAGTATGTAATTC906012
906013GTTTTAGAGCTGTGCTGTTTCGAATGGTTCCAAAACGCGCTTCTGAGTGTTGATTCATACTCTTTA906078
906079GTTTTAGAGCTGTGCTGTTTCGAATGGTTCCAAAACCTAATCACGTTCGATTCGTGATGGGTCTAT906144
906145GTTTTAGAGCTGTGCTGTTTCGAATGGTTCCAAAACGTCAAAAGAAAAAGATTAGTCATCACACTG906210
906211GTTTTAGAGCTGTGCTGTTTCGAATGGTTCCAAAACACCGTCGATGTTGGTTCTTTGTGTTGGGCT906276
906277GTTTTAGAGCTGTGCTGTTTCGAATGGTTCCAAAACAATATTACATTGATAATGTAGTAGAATTCT906342
906343GTTTTAGAGCTGTGCTGTTTCGAATGGTTCCAAAACAAATTCTTTGCTTGATTAATTAATTCGTCT906408
906409GTTTTAGAGCTGTGCTGTTTCGAATGGTTCCAAAAC906444
Left flanking sequence : Till position 905749 (length bp)
TATTAGTAAAAGCACAGTAATAACAAGGAATCATCGAAACTGAAGTCCTGCTGAGACGAATGGCGCGATT
ACGAAAGCTCAAAAGAAAATTTTCTACGAG
Right flanking sequence : From position 906444 (length bp)
TCCTCTTTCTATGTTTCAATTGCCAATTTTGTTTTAGAGCTGTGCTGTTATTATGCTAGGACATCATTGT
GGTGTTCTAGTTTTTTGTTATACTGAAATA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp