Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP010888_11                                                                                                                 top


Strain : Clostridioides difficile GCF_001577795 RefSeq :NZ_CP010888 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP010888_11
DR consensus (29 bp) : CTTTACATACCACATAGTTGATATAAAACNumber of repetitions :3
Begin Position : 2692827 End Position : 2692987

2692827TTTTACATACCACATAGTTGATATAAAACTTAAGACTAGCAGACTCATAAGCAATTAGTTGCCTCT2692892
2692893CTTTACATACCACATAGTTGATATAAAACCTAGAGGCTCTCAGAGAAGTTATAAGATGTTTAGTAA2692958
2692959CTTTACATACCACATAGTTGATATAAAAC2692987
Left flanking sequence : Till position 2692827 (length bp)
ACAATCATTTCTTCTTTAGAATCAATTTGTAAAATATGAGGACTGTGTGTTGTGACAATTATTTGTGTTT
TTGGGAGAATTGTTTTTAATGTAATAAAAA
Right flanking sequence : From position 2692987 (length bp)
TCCAAAATAAACTTAGCATCTCCAATGTTTACACATATACAATGCTCTTAAAATTGCAGTGAACGCGCAA
TATTGCAATTGATAATACTTATCATATATT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp