Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP010905_10                                                                                                                 top


Strain : Clostridioides difficile 630 GCF_000932055 RefSeq :NZ_CP010905 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP010905_10
DR consensus (29 bp) : CTTTACATACCACATAGTTGATATAAAACNumber of repetitions :3
Begin Position : 2283257 End Position : 2283417

2283257TTTTACATACCACATAGTTGATATAAAACTTAAGACTAGCAGACTCATAAGCAATTAGTTGCCTCT2283322
2283323CTTTACATACCACATAGTTGATATAAAACCTAGAGGCTCTCAGAGAAGTTATAAGATGTTTAGTAA2283388
2283389CTTTACATACCACATAGTTGATATAAAAC2283417
Left flanking sequence : Till position 2283257 (length bp)
ACAATCATTTCTTCTTTAGAATCAATTTGTAAAATATGAGGACTGTGTGTTGTGACAATTATTTGTGTTT
TTGGGAGAATTGTTTTTAATGTAATAAAAA
Right flanking sequence : From position 2283417 (length bp)
TCCAAAATAAACTTAGCATCTCCAATGTTTACACATATACAATGCTCTTAAAATTGCAGTGAACGCGCAA
TATTGCAATTGATAATACTTATCATATATT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp