Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP011055_7                                                                                                                 top


Strain : Sulfolobus solfataricus SULB 98/2 GCF_000968355 RefSeq :NZ_CP011055 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP011055_7
DR consensus (25 bp) : GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGNumber of repetitions :117
Begin Position : 2112737 End Position : 2120130

2112737GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTCACATCCCTCACAATCCATAATGAAAATGTCGGCAT2112798
2112799GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATTTTAGCAATGCAATAGATCAACAATTGAAAGAAACT2112861
2112862GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATTTTCATCTCTTGGATTGAAAATAAATGAATTTTCTTC2112925
2112926GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTGTTTCACAAATTTCAAACTTGCAAACGCAACAATTAAATA2112991
2112992GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGGTTTTTGGTCAAATATTTGGACAACACTTACAAGAATTGG2113056
2113057GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTAGTCAACGACAAAGTGCTTAAAACCCGTGTTATACTC2113119
2113120GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGGCTGTAATAGTCGCAATAGCAAAAGCCGAAACAATGAGT2113183
2113184GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCAATAGAATTTTTCTTAGTTGGCATTGACAAGTATAATTCT2113249
2113250GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCAAAATTCCAAACTTTGGGAATTTCTAGTTTCCAAATTTC2113314
2113315GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTTAAACGCCTTGCAATGGTAGAAACATCAGTAGAAGAC2113378
2113379GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCGCTTTCGACTGCGACAACTGTCGTTTGGCTCATTTGTTGC2113444
2113445GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTATTTCAAATACTATTATCTCCGCCATATGTTTACAT2113507
2113508GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATTATCTGCAATTTTAGCAACTGAGAGGGCAATAATTT2113570
2113571GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTTTTTCTTTAAAAGCTCTAGGCAGTTCATTTCTATTTCA2113635
2113636GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCATGCCAAATTTGTAATCCCTAGCTTGCTGAACAAAATA2113699
2113700GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGAGTACTGATAATCTGAAGGTATTGGACTAGAACCCATGAAGTTC2113768
2113769GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGGCTTTAACTTGGTACGCACTTTACGCCATGATAAACG2113830
2113831GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGGAATTTTGTGTTACTGCAACGCCAAGATTTTCAAATGTT2113894
2113895GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGGTTGAATTTTTGCAACTGGTATGTTGTATTTTTGCA2113955
2113956GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGAATTTGTTACACGGCTAGGATTTTTTTTCCTAGATGTACAAT2114022
2114023GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTCTAATCTTTTGCCCATTACTGCATCATATCTACTAG2114085
2114086GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATCTTTACCTTTATATAAATCTTGTTCGTAACAAATAA2114148
2114149GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGACAAAACGAGGAGTTTATAGTAAAATCAACTATGAAA2114210
2114211GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATTATTTGAAGAGAGGGTGAGAGAAGCATGAAAAG2114270
2114271GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGAACTACAACGAGGTGAGAAACGATGACTAAACGTTT2114331
2114332GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTTAACCAGCATAACAGCATCTAAAAGAATGGGAATTG2114394
2114395GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTAGATATATGGCGATGAATTGCATTAGTCAGTGGTG2114455
2114456GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATTTTTAACGCTATGACGCTAGCCCTCATGTTAGCTTTT2114519
2114520GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGAAAGTTTGTTCTTCTGTTTCGTTTTGTTGTTCTGACT2114581
2114582GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCCCCTTTTGCCGTCTTTTTAGTTACCACAATGCACCAA2114644
2114645GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCCGTATCCAGAAATAATTAACCAATCGCTTGTTTGTGAC2114708
2114709GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGAAATTAACGTAAAGAGGGAATTTCTCGCACCTATCAA2114770
2114771GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGGAATAAACATTGGTACTGTACTTTGTAGTACTGCATACGGTG2114837
2114838GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGGCATCTGTCGGCAACCTCACTTATTCACGTGGGGGTGCG2114901
2114902GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTCTCTCAGAAACTCCCAACAAATTTGCTATTTGTTGA2114963
2114964GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTGCAATTTGTTGAATTGAATAACCTTTTCTAATTAGTTG2115027
2115028GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTGAACTTGTAGAAATTGTTCATATGAAACAGCATAATTTTC2115094
2115095GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTTACAGTTAATGGAATTCCTTTTTGTGCATACAATAACG2115159
2115160GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCTCATTATTTCATCATAAAGATTATCCACTGCAATT2115220
2115221GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATGCATTCCACCTCTGTTTCTTCCTCTTTACGCATTTCT2115284
2115285GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCTCTATATTCTACTATCCTCCCTCTCTGCTCTGGCG2115345
2115346GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATCTCTGATTTCTCAGTTCTCTAATTCCGAATACTACAT2115409
2115410GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTAAAACTGCTCAAAAATGCTAGAATTATAATTATGGCTATG2115475
2115476GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATTTTGAATGTTACGACTCTCGTCATTTTTCCACCTCTTCT2115541
2115542GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGGGAGTAATCTTTCCAGTCAAAAGACTTTCAGCCCTC2115602
2115603GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTTATAAGCTTCAATAGAGCTTTATCTTGAGCAATC2115663
2115664GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATAAATGGTACGTCTTCAGGCGGAAAGCCTTCCATTTGT2115727
2115728GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATATTACCTTGCTGGATAAAGTTAATGATTTCAT2115786
2115787GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATCTTTAATAAATCCTCCTTTATTCTCATGTAATGCAT2115849
2115850GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTATATTACGATAAAAGTGCCAGATATGGTTGTTGGCATT2115914
2115915GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCCCACCAGAAAAAAAGAAGGGTGGGGGGCAAGGGCCCCGG2115979
2115980GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGGCATATATTATTGGCTGAGGTAAGGTCGGCATATCTGTCG2116044
2116045GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCCATCCAAGCCTTGATTTGATATTCCTTTTAATGTCTGC2116108
2116109GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTCATTATCCTCAATTTTTTCTATACCCTTGTTGTTCATT2116173
2116174GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCCCCACTGGAATGCACCATTTCTTGCAAGTAATACATTT2116237
2116238GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATGCAGTTTGGCCTAAAGGAATATATACGTTAATGTCTGC2116302
2116303GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCCATTATTCGGCACTGCATTTAATTGAAGCACTATACT2116365
2116366GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGAATATTTTGAATATTTGTACACCCATATGAAAAACGCAG2116429
2116430GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTATCTCTTATTCGTAAGGGTTAAAACAAAATTATCTT2116491
2116492GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTTTTATTTAAGAACACTGATGGAAAGATCTATAG2116551
2116552GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGACCCATATTGAAGAGTTTGAGCATAAAAATGATTCTA2116613
2116614GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTGATTGCGTTACGTCACCATGGGGCTATTCGTTCTGAT2116676
2116677GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTAATGTGAAGAAAATTGTTAAACGCGTTTTGCGACATT2116740
2116741GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCACTACATCTATTGTTTTTCCTTTTGTAAGACATTCCTCA2116805
2116806GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCTGTTATTACGTCTCTAATTGCCACGGGCTTAAAAAGCGG2116870
2116871GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATCAATTTACGCCTTTTAGAAATCCAATTTCAATTATTC2116934
2116935GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGGAAGCAATAGCCAACCCACAAAGCTGACACTATTCATTCGTC2117001
2117002GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGGTATTCAAAAGAGAACTGGGGGATTCAAGGTAATACCT2117064
2117065GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCTCCGTAAGGCCCCCATACAGTAAAGTAGCAGTTTT2117125
2117126GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATAGAAATATAAATCTCAGCAATTCTTGATATATTGT2117187
2117188GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTCCGTTATCATGTTGACTGGAAATGCGTTTAATAGT2117248
2117249GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGACCCACAGCACATTGCCATATCCACTAAAATTATACTGA2117312
2117313GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATAAATATGTTAACGAATGTTGTAAATTGGTATTCGTT2117375
2117376GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGAAAGGAATAATAAGCATGAACCGGGGAGTTCACGCTTT2117438
2117439GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTCAAACTCATGAAGCTACTGTAATCCATTTCACATAAA2117501
2117502GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATCATTTCGTGAAATTTTCGCAACAAACGAAAAAAATT2117564
2117565GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATTATATTGATAAATTGATAAGAATGCCCGAAAATGATTT2117629
2117630GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGAAAAACTTTTCACATTCGACATTAAAAAATAAAATAATTTTG2117696
2117697GATTAATCCCAAAAGAAATTGAAAGAATTCGTATACCTTAGTAGTATTATCATCAATATTGTAT2117760
2117761GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTCTCAATTGCCTTTCCCACGATAACCTCAATCCAGTAG2117824
2117825GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTCTACGTTGTTAAATTCATATACAGCTTGGCTCATAT2117886
2117887GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGACGTATTTAAATTTTTTGGTAGTACTTTCCTTGTGTAT2117949
2117950GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGAGTATACAACAATGCAATAAGTGTTGATAGCTTTGCATCTT2118015
2118016GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCGCTTCTCCGTCTTTTCAGTTATAATGCGTAAAAGCTTAC2118080
2118081GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCAGCAAGAAGTTCACTCTCTACATCTTATGATTTCGG2118142
2118143GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCGTTTTCGTCTGGATTATTTATTATCTCTAAGCCCT2118203
2118204GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGACCTTTATTTTAAGTCCTAGCCTCTTCCCTATCCAT2118264
2118265GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTGTTTCACCTCCTTATTAAAAGCGACAGACGGTCGAC2118327
2118328GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTCATTTCACTGTGTAGAGGTTGAACACCTAATTTTTT2118389
2118390GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCTTTGATTGTCCGCTCTCGTTCTTTTCCACACTGAAGATG2118454
2118455GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGAGCTTTATGACACTCATTATCATATACTCAAAATTATA2118517
2118518GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTCGATTTTTTTCGAGGATGGATTTGTTTCATGAAAGAGCC2118582
2118583GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCAGCTCGACGATGACGAATACAAGATGCTGTATAATGCG2118646
2118647GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTTCTCAACTGATCCACGGCTTCAGAGAAGATGTTTGGAT2118711
2118712GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGGAACGAACATGGTAAGCCCTGAGGACCTTGAAAACGATG2118775
2118776GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCTCAGCAGATTTAAACTAACGATATTAATTGTACACACTG2118840
2118841GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTAAGTTGTTTTGCTCTATTTAAAACAAAAATAATCCAA2118904
2118905GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCAAGTGCAATAGCAAACTACTACTAAATATAACATATAT2118968
2118969GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCTATATGGGGTCAGGGTGGAACTAAAATCGTGGCTTTA2119031
2119032GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCTTACTTAAGCCTAATATCTCCGCAACTTCATCAATAGT2119095
2119096GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGGAACTCTCTATTGCTGACGAACTAAGAGAAAATTGTTTCAA2119161
2119162GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTCTAACAATGAATCTGTCATAAAGTGCCCGCAACTCTT2119224
2119225GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGAGATTATCAATCAAGTGATAGAGATATTGCAATTTT2119285
2119286GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTGTTAGATACGGCAAGGCAAAGATTACAAACAAGGATGT2119349
2119350GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGAAAATGGTGCTTATCGCTATTAGGTAGTCGGCGTTGTTT2119413
2119414GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGACTACTCTTACTTTTTGCATTCCTTTTGGAGTAGGC2119474
2119475GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTATTTACGTGCATAAAGAACATACCTCCAGCGCCTCCTC2119538
2119539GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTCGTAAACTTGAAACTGACCCGTATATCCGAATTTAC2119600
2119601GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGGTATTATTCTCATAATAGGAACCGCCCTAGTGTATGCTA2119664
2119665GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCGTGATTACATGGAACATTACTTTTCCACCGAATATT2119726
2119727GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTTATGTTTTCGAGTTCTTCTGGTCTTAACATCACTCTA2119790
2119791GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGGTCAGTTATACGCTACATATGAAAAGATAAATGAAG2119851
2119852GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATCTCTCTTAGTTTTGTCAAAGCTTCTGACCCGCTCCT2119914
2119915GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTCTATCTTTATTGTTACAACTTTTGCATACGACATAATTT2119979
2119980GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTCCTCTATCATCTCCTTTAAGCACTGTGTAATCTCACTT2120043
2120044GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTAATACTGCAGTAACGGTACAAGTCATTGACAGCGCT2120105
2120106GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAG2120130
Left flanking sequence : Till position 2112737 (length bp)
TAATTACAACTAAAATTGGTCGCATGAAGAGTAAAGGGTAGTCATGAAGATTTATAAGTAAGAAAAGAGA
AAGAAAGATAGGAAGTATAAAAACACAACA
Right flanking sequence : From position 2120130 (length bp)
ATATGGTATTCAGTAAATTCATGCTATAGTCAATTTCTTAGTAAGTGCGAAGAGAAATAGCTTTTGTCTA
TACAAAGAATACCAGTTAAATCCCTTAACC

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp