Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP011055_9                                                                                                                 top


Strain : Sulfolobus solfataricus SULB 98/2 GCF_000968355 RefSeq :NZ_CP011055 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP011055_9
DR consensus (24 bp) : GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGNumber of repetitions :127
Begin Position : 2150491 End Position : 2158467

2150491GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTTTGTAAAACGTATAAGTCCCGTTAATGAGAAGACGGC2150552
2150553GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGCAACGCCAACTCCGCCAATTTCCGCATTGATGTTCGCTGG2150616
2150617GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTCTTCAAACTTCCCACGGCACAACGGAGGCATGCAAATTATT2150682
2150683GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGGTAGTAAGCTTTCCTTCTTTATCCTCTAGACCGCTGTAGT2150746
2150747GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGAGCAATGTACGAACCACCACCTGCTCCAGTACTGTTCA2150808
2150809GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGGAACTGTCGTGGTGTTCATGAAATATGGGTATGCATATT2150871
2150872GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGGCAAAGAGTCCATTCAATAACACATATTTTGCACATAAG2150934
2150935GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGAACATCCTGATCTATACTACCCCTAATCTTTCTGTAGCT2150997
2150998GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGATCTGGATGAGCTGTTGATCGGAGACATTAGTTAGGTCT2151060
2151061GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGCAGTCTGACTCTGAGTTGGCGAATTATTATGAGAAGCTAA2151124
2151125GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGCTATCCCCAAATCATTCTGCCTAATGCGTCAGGAGGGAG2151187
2151188GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGACCACGAGCACGACCTCAAATATAACACCGCCAAAAATC2151250
2151251GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTATCTTCCAGATGTCTCAGAAACGCCTTAAAATTATTGAT2151314
2151315GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTACATTAGACCCTAGTTGGTTTATCGCTGGTAACGTCG2151376
2151377GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGACACTTAGCGACATAAAAACCGCACTGACTTACAATTACC2151440
2151441GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGCGACATACATATATATGCATTTCCGTGGGAGTGTTACAAA2151504
2151505GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGACATATGGTTGGTCTCCAACATTTGGTGAGTATATCT2151565
2151566GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGGCTTCTACCACGATCGTATAGTATTTCTTCCCTATCTT2151627
2151628GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGACTTAAGACATTAAACGTTGCCCTAGGTGAACTAGGCAA2151690
2151691GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGAAACAAACGAGGTTAATTATTCTTAACTGTATCGTGAA2151752
2151753GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGCCTGGGACAAGTTCTGTTGTAGCTGAGGAGAAACGTAT2151814
2151815GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTCTGATAGCACCAGACAAGTAAAAGCGTATATCCTAGTCAA2151879
2151880GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGAACATATTCTGGTACGGGTTCGCCATCTGGTACACCATT2151942
2151943GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTTTCTGTATTTTCTCGCCCTTCTAGCTAAATTTTCTAAA2152005
2152006GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGAGACGCTGATGATAAGCTGTCTAAGAAGGTTTCAAGG2152066
2152067GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGCATCCATTTCCGGTACACGATCCCACGTTTGTGTAGTC2152128
2152129GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGACATCGCAAGCGATCTATTGTTCAGTCTATTCCTGGCGGC2152192
2152193GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGAACTCCTTTGCAATCCTATATCTAGTGTAGCCGTCTAA2152254
2152255GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGCTGCTCCATCAAACGGCCCCGTGAGGGATACTATGAA2152315
2152316GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGAATTTGAACATAATTCGGCCTCGTCAGTTTTCCACAGATA2152379
2152380GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTCCCTAACTTAGGTTGGGGTAAAGAAATAGAACATAGAT2152442
2152443GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTTTACTGACAACGCCATCATACTTACTAGCCCAACTAA2152504
2152505GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGGTCCATTCTCCATTTATCTCAACCTTATCACAAATTTGGA2152568
2152569GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTCAGTTCTAGAAAGAATTATTAGCATTAGATCTTCTAGACT2152633
2152634GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGCTCTCTATCCCAGATGGAATTCCAAAGGATCAAGCAG2152694
2152695GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGATCTGAATTTCCTCAGCTTCCATTGCATAATTTATTCTA2152757
2152758GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTATTTACCTTAATATTATGTATAATAGATAAGAGCTCCCT2152821
2152822GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGACTATGGACCTACTACAGGGCCTATCTGACTTTCTGTC2152883
2152884GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTTATTGTCAGAAAAAGAAATTATACTCCGATTAATAGC2152945
2152946GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGGTCAAAATTGCCCAACCGAACGTTAGCAAAAATGCAGCAC2153009
2153010GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTCCCTTTCAGATTTGCAATATGTTAGAGCGAGCTTCGCAAA2153074
2153075GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGGCTGAATTGTAAAATTACGTTTATTACTTTCAGTCAACC2153137
2153138GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGGTTTTATTTATAAACGGCGGGTCTAGATAAAATACAGTT2153200
2153201GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTCACTCTTTCAGTCATCATTCTCTTTGCTGAGATTGCTCT2153264
2153265GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGGCGAAAACAATAGCAGGCGAAATAGAAGATAAAAT2153323
2153324GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGGCAATAGACAATATAAGGAAGAGCTTACCACCTAGAGGC2153386
2153387GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGCCTAGAGGCGTAGCGGGCTCACAAGAAAACATTAAT2153446
2153447GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGAATGCCTGAAGCAATAACGCCCAAGTTACATGCTCTTG2153508
2153509GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGATCCCGCTACGGCAATCCCTACGAATAGATCGGCATTA2153570
2153571GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGGTGTATAAGCACATTAGTAGGATTAGGCACGGTACAAG2153632
2153633GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGAATCACGAAAGCGATACTAAGGGCAATACAATACAAACATG2153697
2153698GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGCTTATTTTGGTGTCAATAATCTGTATGTTGCCGTATTGC2153760
2153761GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGAGATTGTTTTATTAATACCAAGTAGACAATTATATATTTT2153824
2153825GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGCCAAAACATGTCACATGTGCCGATATTGATATTTACAAA2153887
2153888GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGAAATCTACCGATCAACGGACGAGGGGGAACGCTAAGAA2153949
2153950GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGGGGAGTTCCCATTCGATTTTGGGAACCCTCAAGCACAGTCTGTG2154017
2154018GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTTGTGCGCCTAGAGTTGCTACGCCTTGTTTCCACACCTCAT2154082
2154083GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGCTAACTTGTTAAAGTTCTGTTGTAGCTCGTTAAGTTGT2154144
2154145GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGGTTCCAGCTAAGATGTTCTTTCCTGCAGTCTTTGTT2154204
2154205GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGAACTAAGCCTTCACTAGGTGAGATAAAGAGCATAGCTAT2154267
2154268GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGATCCGTTCTCCGTCCCGATCCGTACCGTTCTCTGTACT2154329
2154330GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGAGCATAACTTCATCTTCTTCTACAACTTCGACAGCTT2154390
2154391GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTTAATTTATTGTCATCAAATCTATTTAGATACGCTAGTATTA2154456
2154457GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGATATTTCTTCGAATGGGTTTTCTGTATCACCTTCTTCAT2154519
2154520GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGCATTTGTTATCAACTGTCCGGGTCCAGCGCTAGATGCGGT2154583
2154584GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGCAAAGTCAGAGCTGGACTATCGTAGACATCTATAATA2154644
2154645GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGACGTAGCCTAGACTTGCTATAACTCCGTTGTATTGCCC2154706
2154707GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGATACCAACAGCAACAACAAACTTATTCTTCGCTCATACA2154769
2154770GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGACGAACACACCCCTTAAAACTCTTTTTCCAACATTCACCT2154833
2154834GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGCAAAGTCAGAGCTGGACTATCGTAGACATCTATAATAGAG2154897
2154898GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTCTTAGCGAACTTGCAAAATATTCCGACCAAAGCTAATA2154960
2154961GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTCAGGTGAGGAAGATGGTCTCCAAAACTACTGTTATTGGT2155024
2155025GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGGAGAGCTACAAACACGCTACCTAATAAAATTTCCAGATTGTAG2155091
2155092GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGATACAGATTTCGTTATCCATATCCTACATGACTTTCC2155152
2155153GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGATACATCGATCTTGTAATTAGATATCCATTGACTGTTAT2155215
2155216GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGATGGAATAGGCTCTCAACAGCAGTATAATTGGCAAGTATT2155279
2155280GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTCTACTCTTATAATTCCGTTACTTATCTTAACAGAGAACG2155343
2155344GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGCGTTTCTATTGCAAGGTCTGAGATTTTTGGCCTGAGTA2155405
2155406GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGGTATTGAAACGCTTAAGGTCAGCTCTAATTCTGTACGGAT2155469
2155470GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGATGTTACTAAGTAAGTTTAATAATATATTATAAAATGCCATATA2155537
2155538GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGCTAAGCAGTGACTCACAGTTTAGACATTCACAAGTATC2155599
2155600GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTTCTAAGCGTGTAAAGATCTATCTGACAACACGAAACTATG2155664
2155665GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTTGAATATTGTACAAAGGAACGTTTAACCCTATAATAGAC2155728
2155729GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGCAATCCCATTCGTTTTACTCACTTCTAAGAACCTCGC2155789
2155790GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGAGTCTCTGCATCATGATCCCTGCCCCAGCTAAGACGTTCT2155853
2155854GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGACGATTTTCGGTGTGAATAATGTAAATTTGCAAGTATCTG2155917
2155918GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGGTCTTTATGGCCCTCTGGGTCTTTCCACCATTGAGAGGA2155980
2155981GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTTATCCTCATTCTATCGGTGAGTGGAACAAATTGGGTAGC2156044
2156045GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGATCGTTATGCTGTAAACTTCCCCGGTTCTCAATCCCGTTT2156108
2156109GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGAGTTAACAATACTTTATTGTCAAAGAAGCAAGGATATGCG2156172
2156173GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTTCAAACTAGATCTAGAAGATTTCTATCGGCATCTTTACAT2156237
2156238GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGACGATATGAAAGTTGCCAGAGCCTTAAACAGAATTGGTTC2156301
2156302GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGGCTTCTTGTCCCTGAACTCCTTCTTGAAATGGATTTATT2156364
2156365GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTTTCGTATAAGGACCAGAACGGCAATACCCAAACTGT2156425
2156426GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGCTACTACATCATCCTCTACCACGCCAAGCCAACAACTGC2156488
2156489GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGATCTAGCGTTGTCTCTGCCGTTATATATTTGAAAGTGT2156550
2156551GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGATCGCTGATCCAGAACCACGTGGCGAATACAGGAAGAACTA2156615
2156616GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGATCAAAAGTCCGCTATGGTCTAACGGTGTAAATAATTCT2156678
2156679GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGAATTGGATCCCTACGGTTGACGGATCACCGAAAGTGT2156739
2156740GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGATCATATTTTGAATTCTCTTATACAGAAATCTTTGATAT2156802
2156803GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGATAGCTATATATGGAAATGTTCCAGACGCGGAATATGTTGC2156867
2156868GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGAAGCCTACACAGGATAGGATACTCAAATTATATGAAAAT2156930
2156931GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTTTGCGCATTTACTTTTGTATGAGCTAGGCTATTTACATCAT2156996
2156997GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGCTGAAATATCCTTCAAATTGATTTGCCAATAAATTAA2157057
2157058GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTGTTCTGTCGTTACTGTCGTAAAGCACGTCCTATTAT2157118
2157119GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGACAGTGCAGAAGTCTAATCCAAATTATTCTACTTTAGC2157180
2157181GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTCCTTGGAGATGTTGATGTTTTATACGGTATTATGTGAA2157243
2157244GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGGCACAATTCGCCAACGATTTCGGTTCGCTTTATACCTT2157305
2157306GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGCAAATTTCGGCGAAAATTGTACCGAATTTCGGCATTGCTGG2157370
2157371GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGAAGATCATGGTATTGATATTCAAAAACATTATTCAGAGTG2157434
2157435GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGATTAGAAAAGTTTAAGATTACGCATGCAAATATGTTTTTGAT2157500
2157501GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTTCTGTTTCGAAGAAAACCCGCCTCAGATTCATTATGGG2157563
2157564GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGAAATCAAACGGAAACTCCCCGGATATTATCATGTCTAAA2157626
2157627GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGCCTCATCGTAAACATGCAATCTTGCATATTCAGTGTA2157687
2157688GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGGCGATATATGTTATAAGAGGAGAAGGGACTTTACCCCCT2157750
2157751GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGATATACATCGCCGGTTTTATAGCAACTGCACAGCAACAAAT2157815
2157816GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGGAAGTTGCAAAAATTGCCAATGTTTTTTTCAAACGCGT2157877
2157878TATAATCTCTTATAGAATTGAAAGATTTATGATGAAAATAGGAAATTTTTCAGAAGAATTATA2157940
2157941GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGAAAAGTTTAAATACCCGAAGCCACAAAGGTAAAAATA2158001
2158002GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGCGTTCTAGAGCTAAACGATGCATACGCGGTGGTACAACTA2158065
2158066GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGATTCGGGGAAAACTTATGCATTATAAGAAGAAGAGATATTT2158130
2158131GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTCAAATAAGGAACAACTCTGGGTAAGCCCACAATACGCAA2158194
2158195GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGCTTAGCGTCTCAACCTGAACCAAACTTCCTAGATCAAC2158256
2158257GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTAAACTAGATCCTTATATTTCACGTAAATGTAAAGGGG2158318
2158319GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTAAGGAGTAAGCTAGCACTAGCAATAGCGGTTGCAATA2158380
2158381GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGGTTCATCAGTTCTACCTTTTGGTCCAAAGGCTGATCCAA2158443
2158444GAGAATCTCTTATAGAATTGAAAG2158467
Left flanking sequence : Till position 2150491 (length bp)
GATTGAAAAAACTATAAAAAAATTGAAAACACAAACCAGAGAAAAGCTTATAAATAACTAAGGAGAAAAT
AAGAAATAGTAAGAGATTAATAAACCCTCA
Right flanking sequence : From position 2158467 (length bp)
ATCTTGATGATATTCAATGAAGTCCATTAGTACTTCCCCCCAAGGAGGTTGGAGAGAGGGAGAAAAAGAG
TCGTTTGAGAGGTTGATAAATAGGATTATG

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp