Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP011056_7                                                                                                                 top


Strain : Sulfolobus solfataricus 98/2 SULC GCF_000968395 RefSeq :NZ_CP011056 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP011056_7
DR consensus (25 bp) : GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGNumber of repetitions :117
Begin Position : 2112739 End Position : 2120132

2112739GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTCACATCCCTCACAATCCATAATGAAAATGTCGGCAT2112800
2112801GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATTTTAGCAATGCAATAGATCAACAATTGAAAGAAACT2112863
2112864GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATTTTCATCTCTTGGATTGAAAATAAATGAATTTTCTTC2112927
2112928GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTGTTTCACAAATTTCAAACTTGCAAACGCAACAATTAAATA2112993
2112994GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGGTTTTTGGTCAAATATTTGGACAACACTTACAAGAATTGG2113058
2113059GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTAGTCAACGACAAAGTGCTTAAAACCCGTGTTATACTC2113121
2113122GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGGCTGTAATAGTCGCAATAGCAAAAGCCGAAACAATGAGT2113185
2113186GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCAATAGAATTTTTCTTAGTTGGCATTGACAAGTATAATTCT2113251
2113252GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCAAAATTCCAAACTTTGGGAATTTCTAGTTTCCAAATTTC2113316
2113317GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTTAAACGCCTTGCAATGGTAGAAACATCAGTAGAAGAC2113380
2113381GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCGCTTTCGACTGCGACAACTGTCGTTTGGCTCATTTGTTGC2113446
2113447GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTATTTCAAATACTATTATCTCCGCCATATGTTTACAT2113509
2113510GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATTATCTGCAATTTTAGCAACTGAGAGGGCAATAATTT2113572
2113573GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTTTTTCTTTAAAAGCTCTAGGCAGTTCATTTCTATTTCA2113637
2113638GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCATGCCAAATTTGTAATCCCTAGCTTGCTGAACAAAATA2113701
2113702GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGAGTACTGATAATCTGAAGGTATTGGACTAGAACCCATGAAGTTC2113770
2113771GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGGCTTTAACTTGGTACGCACTTTACGCCATGATAAACG2113832
2113833GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGGAATTTTGTGTTACTGCAACGCCAAGATTTTCAAATGTT2113896
2113897GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGGTTGAATTTTTGCAACTGGTATGTTGTATTTTTGCA2113957
2113958GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGAATTTGTTACACGGCTAGGATTTTTTTTCCTAGATGTACAAT2114024
2114025GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTCTAATCTTTTGCCCATTACTGCATCATATCTACTAG2114087
2114088GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATCTTTACCTTTATATAAATCTTGTTCGTAACAAATAA2114150
2114151GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGACAAAACGAGGAGTTTATAGTAAAATCAACTATGAAA2114212
2114213GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATTATTTGAAGAGAGGGTGAGAGAAGCATGAAAAG2114272
2114273GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGAACTACAACGAGGTGAGAAACGATGACTAAACGTTT2114333
2114334GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTTAACCAGCATAACAGCATCTAAAAGAATGGGAATTG2114396
2114397GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTAGATATATGGCGATGAATTGCATTAGTCAGTGGTG2114457
2114458GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATTTTTAACGCTATGACGCTAGCCCTCATGTTAGCTTTT2114521
2114522GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGAAAGTTTGTTCTTCTGTTTCGTTTTGTTGTTCTGACT2114583
2114584GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCCCCTTTTGCCGTCTTTTTAGTTACCACAATGCACCAA2114646
2114647GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCCGTATCCAGAAATAATTAACCAATCGCTTGTTTGTGAC2114710
2114711GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGAAATTAACGTAAAGAGGGAATTTCTCGCACCTATCAA2114772
2114773GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGGAATAAACATTGGTACTGTACTTTGTAGTACTGCATACGGTG2114839
2114840GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGGCATCTGTCGGCAACCTCACTTATTCACGTGGGGGTGCG2114903
2114904GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTCTCTCAGAAACTCCCAACAAATTTGCTATTTGTTGA2114965
2114966GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTGCAATTTGTTGAATTGAATAACCTTTTCTAATTAGTTG2115029
2115030GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTGAACTTGTAGAAATTGTTCATATGAAACAGCATAATTTTC2115096
2115097GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTTACAGTTAATGGAATTCCTTTTTGTGCATACAATAACG2115161
2115162GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCTCATTATTTCATCATAAAGATTATCCACTGCAATT2115222
2115223GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATGCATTCCACCTCTGTTTCTTCCTCTTTACGCATTTCT2115286
2115287GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCTCTATATTCTACTATCCTCCCTCTCTGCTCTGGCG2115347
2115348GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATCTCTGATTTCTCAGTTCTCTAATTCCGAATACTACAT2115411
2115412GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTAAAACTGCTCAAAAATGCTAGAATTATAATTATGGCTATG2115477
2115478GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATTTTGAATGTTACGACTCTCGTCATTTTTCCACCTCTTCT2115543
2115544GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGGGAGTAATCTTTCCAGTCAAAAGACTTTCAGCCCTC2115604
2115605GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTTATAAGCTTCAATAGAGCTTTATCTTGAGCAATC2115665
2115666GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATAAATGGTACGTCTTCAGGCGGAAAGCCTTCCATTTGT2115729
2115730GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATATTACCTTGCTGGATAAAGTTAATGATTTCAT2115788
2115789GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATCTTTAATAAATCCTCCTTTATTCTCATGTAATGCAT2115851
2115852GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTATATTACGATAAAAGTGCCAGATATGGTTGTTGGCATT2115916
2115917GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCCCACCAGAAAAAAAGAAGGGTGGGGGGCAAGGGCCCCGG2115981
2115982GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGGCATATATTATTGGCTGAGGTAAGGTCGGCATATCTGTCG2116046
2116047GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCCATCCAAGCCTTGATTTGATATTCCTTTTAATGTCTGC2116110
2116111GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTCATTATCCTCAATTTTTTCTATACCCTTGTTGTTCATT2116175
2116176GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCCCCACTGGAATGCACCATTTCTTGCAAGTAATACATTT2116239
2116240GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATGCAGTTTGGCCTAAAGGAATATATACGTTAATGTCTGC2116304
2116305GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCCATTATTCGGCACTGCATTTAATTGAAGCACTATACT2116367
2116368GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGAATATTTTGAATATTTGTACACCCATATGAAAAACGCAG2116431
2116432GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTATCTCTTATTCGTAAGGGTTAAAACAAAATTATCTT2116493
2116494GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTTTTATTTAAGAACACTGATGGAAAGATCTATAG2116553
2116554GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGACCCATATTGAAGAGTTTGAGCATAAAAATGATTCTA2116615
2116616GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTGATTGCGTTACGTCACCATGGGGCTATTCGTTCTGAT2116678
2116679GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTAATGTGAAGAAAATTGTTAAACGCGTTTTGCGACATT2116742
2116743GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCACTACATCTATTGTTTTTCCTTTTGTAAGACATTCCTCA2116807
2116808GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCTGTTATTACGTCTCTAATTGCCACGGGCTTAAAAAGCGG2116872
2116873GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATCAATTTACGCCTTTTAGAAATCCAATTTCAATTATTC2116936
2116937GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGGAAGCAATAGCCAACCCACAAAGCTGACACTATTCATTCGTC2117003
2117004GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGGTATTCAAAAGAGAACTGGGGGATTCAAGGTAATACCT2117066
2117067GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCTCCGTAAGGCCCCCATACAGTAAAGTAGCAGTTTT2117127
2117128GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATAGAAATATAAATCTCAGCAATTCTTGATATATTGT2117189
2117190GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTCCGTTATCATGTTGACTGGAAATGCGTTTAATAGT2117250
2117251GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGACCCACAGCACATTGCCATATCCACTAAAATTATACTGA2117314
2117315GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATAAATATGTTAACGAATGTTGTAAATTGGTATTCGTT2117377
2117378GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGAAAGGAATAATAAGCATGAACCGGGGAGTTCACGCTTT2117440
2117441GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTCAAACTCATGAAGCTACTGTAATCCATTTCACATAAA2117503
2117504GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATCATTTCGTGAAATTTTCGCAACAAACGAAAAAAATT2117566
2117567GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATTATATTGATAAATTGATAAGAATGCCCGAAAATGATTT2117631
2117632GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGAAAAACTTTTCACATTCGACATTAAAAAATAAAATAATTTTG2117698
2117699GATTAATCCCAAAAGAAATTGAAAGAATTCGTATACCTTAGTAGTATTATCATCAATATTGTAT2117762
2117763GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTCTCAATTGCCTTTCCCACGATAACCTCAATCCAGTAG2117826
2117827GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTCTACGTTGTTAAATTCATATACAGCTTGGCTCATAT2117888
2117889GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGACGTATTTAAATTTTTTGGTAGTACTTTCCTTGTGTAT2117951
2117952GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGAGTATACAACAATGCAATAAGTGTTGATAGCTTTGCATCTT2118017
2118018GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCGCTTCTCCGTCTTTTCAGTTATAATGCGTAAAAGCTTAC2118082
2118083GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCAGCAAGAAGTTCACTCTCTACATCTTATGATTTCGG2118144
2118145GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCGTTTTCGTCTGGATTATTTATTATCTCTAAGCCCT2118205
2118206GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGACCTTTATTTTAAGTCCTAGCCTCTTCCCTATCCAT2118266
2118267GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTGTTTCACCTCCTTATTAAAAGCGACAGACGGTCGAC2118329
2118330GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTCATTTCACTGTGTAGAGGTTGAACACCTAATTTTTT2118391
2118392GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCTTTGATTGTCCGCTCTCGTTCTTTTCCACACTGAAGATG2118456
2118457GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGAGCTTTATGACACTCATTATCATATACTCAAAATTATA2118519
2118520GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTCGATTTTTTTCGAGGATGGATTTGTTTCATGAAAGAGCC2118584
2118585GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCAGCTCGACGATGACGAATACAAGATGCTGTATAATGCG2118648
2118649GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTTCTCAACTGATCCACGGCTTCAGAGAAGATGTTTGGAT2118713
2118714GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGGAACGAACATGGTAAGCCCTGAGGACCTTGAAAACGATG2118777
2118778GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCTCAGCAGATTTAAACTAACGATATTAATTGTACACACTG2118842
2118843GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTAAGTTGTTTTGCTCTATTTAAAACAAAAATAATCCAA2118906
2118907GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCAAGTGCAATAGCAAACTACTACTAAATATAACATATAT2118970
2118971GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCTATATGGGGTCAGGGTGGAACTAAAATCGTGGCTTTA2119033
2119034GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCTTACTTAAGCCTAATATCTCCGCAACTTCATCAATAGT2119097
2119098GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGGAACTCTCTATTGCTGACGAACTAAGAGAAAATTGTTTCAA2119163
2119164GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTCTAACAATGAATCTGTCATAAAGTGCCCGCAACTCTT2119226
2119227GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGAGATTATCAATCAAGTGATAGAGATATTGCAATTTT2119287
2119288GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTGTTAGATACGGCAAGGCAAAGATTACAAACAAGGATGT2119351
2119352GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGAAAATGGTGCTTATCGCTATTAGGTAGTCGGCGTTGTTT2119415
2119416GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGACTACTCTTACTTTTTGCATTCCTTTTGGAGTAGGC2119476
2119477GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTATTTACGTGCATAAAGAACATACCTCCAGCGCCTCCTC2119540
2119541GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTCGTAAACTTGAAACTGACCCGTATATCCGAATTTAC2119602
2119603GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGGTATTATTCTCATAATAGGAACCGCCCTAGTGTATGCTA2119666
2119667GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCGTGATTACATGGAACATTACTTTTCCACCGAATATT2119728
2119729GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTTATGTTTTCGAGTTCTTCTGGTCTTAACATCACTCTA2119792
2119793GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGGTCAGTTATACGCTACATATGAAAAGATAAATGAAG2119853
2119854GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATCTCTCTTAGTTTTGTCAAAGCTTCTGACCCGCTCCT2119916
2119917GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTCTATCTTTATTGTTACAACTTTTGCATACGACATAATTT2119981
2119982GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTCCTCTATCATCTCCTTTAAGCACTGTGTAATCTCACTT2120045
2120046GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTAATACTGCAGTAACGGTACAAGTCATTGACAGCGCT2120107
2120108GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAG2120132
Left flanking sequence : Till position 2112739 (length bp)
TAATTACAACTAAAATTGGTCGCATGAAGAGTAAAGGGTAGTCATGAAGATTTATAAGTAAGAAAAGAGA
AAGAAAGATAGGAAGTATAAAAACACAACA
Right flanking sequence : From position 2120132 (length bp)
ATATGGTATTCAGTAAATTCATGCTATAGTCAATTTCTTAGTAAGTGCGAAGAGAAATAGCTTTTGTCTA
TACAAAGAATACCAGTTAAATCCCTTAACC

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp