Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP011056_9                                                                                                                 top


Strain : Sulfolobus solfataricus 98/2 SULC GCF_000968395 RefSeq :NZ_CP011056 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP011056_9
DR consensus (24 bp) : GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGNumber of repetitions :127
Begin Position : 2150493 End Position : 2158473

2150493GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTTTGTAAAACGTATAAGTCCCGTTAATGAGAAGACGGC2150554
2150555GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGCAACGCCAACTCCGCCAATTTCCGCATTGATGTTCGCTGG2150618
2150619GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTCTTCAAACTTCCCACGGCACAACGGAGGCATGCAAATTATT2150684
2150685GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGGTAGTAAGCTTTCCTTCTTTATCCTCTAGACCGCTGTAGT2150748
2150749GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGAGCAATGTACGAACCACCACCTGCTCCAGTACTGTTCA2150810
2150811GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGGAACTGTCGTGGTGTTCATGAAATATGGGTATGCATATT2150873
2150874GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGGCAAAGAGTCCATTCAATAACACATATTTTGCACATAAG2150936
2150937GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGAACATCCTGATCTATACTACCCCTAATCTTTCTGTAGCT2150999
2151000GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGATCTGGATGAGCTGTTGATCGGAGACATTAGTTAGGTCT2151062
2151063GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGCAGTCTGACTCTGAGTTGGCGAATTATTATGAGAAGCTAA2151126
2151127GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGCTATCCCCAAATCATTCTGCCTAATGCGTCAGGAGGGAG2151189
2151190GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGACCACGAGCACGACCTCAAATATAACACCGCCAAAAATC2151252
2151253GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTATCTTCCAGATGTCTCAGAAACGCCTTAAAATTATTGAT2151316
2151317GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTACATTAGACCCTAGTTGGTTTATCGCTGGTAACGTCG2151378
2151379GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGACACTTAGCGACATAAAAACCGCACTGACTTACAATTACC2151442
2151443GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGCGACATACATATATATGCATTTCCGTGGGAGTGTTACAAA2151506
2151507GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGACATATGGTTGGTCTCCAACATTTGGTGAGTATATCT2151567
2151568GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGGCTTCTACCACGATCGTATAGTATTTCTTCCCTATCTT2151629
2151630GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGACTTAAGACATTAAACGTTGCCCTAGGTGAACTAGGCAA2151692
2151693GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGAAACAAACGAGGTTAATTATTCTTAACTGTATCGTGAA2151754
2151755GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGCCTGGGACAAGTTCTGTTGTAGCTGAGGAGAAACGTAT2151816
2151817GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTCTGATAGCACCAGACAAGTAAAAGCGTATATCCTAGTCAA2151881
2151882GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGAACATATTCTGGTACGGGTTCGCCATCTGGTACACCATT2151944
2151945GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTTTCTGTATTTTCTCGCCCTTCTAGCTAAATTTTCTAAA2152007
2152008GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGAGACGCTGATGATAAGCTGTCTAAGAAGGTTTCAAGG2152068
2152069GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGCATCCATTTCCGGTACACGATCCCACGTTTGTGTAGTC2152130
2152131GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGACATCGCAAGCGATCTATTGTTCAGTCTATTCCTGGCGGC2152194
2152195GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGAACTCCTTTGCAATCCTATATCTAGTGTAGCCGTCTAA2152256
2152257GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGCTGCTCCATCAAACGGCCCCGTGAGGGATACTATGAA2152317
2152318GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGAATTTGAACATAATTCGGCCTCGTCAGTTTTCCACAGATA2152381
2152382GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTCCCTAACTTAGGTTGGGGTAAAGAAATAGAACATAGAT2152444
2152445GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTTTACTGACAACGCCATCATACTTACTAGCCCAACTAA2152506
2152507GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGGTCCATTCTCCATTTATCTCAACCTTATCACAAATTTGGA2152570
2152571GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTCAGTTCTAGAAAGAATTATTAGCATTAGATCTTCTAGACT2152635
2152636GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGCTCTCTATCCCAGATGGAATTCCAAAGGATCAAGCAG2152696
2152697GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGATCTGAATTTCCTCAGCTTCCATTGCATAATTTATTCTA2152759
2152760GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTATTTACCTTAATATTATGTATAATAGATAAGAGCTCCCT2152823
2152824GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGACTATGGACCTACTACAGGGCCTATCTGACTTTCTGTC2152885
2152886GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTTATTGTCAGAAAAAGAAATTATACTCCGATTAATAGC2152947
2152948GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGGTCAAAATTGCCCAACCGAACGTTAGCAAAAATGCAGCAC2153011
2153012GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTCCCTTTCAGATTTGCAATATGTTAGAGCGAGCTTCGCAAA2153076
2153077GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGGCTGAATTGTAAAATTACGTTTATTACTTTCAGTCAACC2153139
2153140GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGGTTTTATTTATAAACGGCGGGTCTAGATAAAATACAGTT2153202
2153203GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTCACTCTTTCAGTCATCATTCTCTTTGCTGAGATTGCTCT2153266
2153267GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGGCGAAAACAATAGCAGGCGAAATAGAAGATAAAAT2153325
2153326GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGGCAATAGACAATATAAGGAAGAGCTTACCACCTAGAGGC2153388
2153389GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGCCTAGAGGCGTAGCGGGCTCACAAGAAAACATTAAT2153448
2153449GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGAATGCCTGAAGCAATAACGCCCAAGTTACATGCTCTTG2153510
2153511GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGATCCCGCTACGGCAATCCCTACGAATAGATCGGCATTA2153572
2153573GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGGTGTATAAGCACATTAGTAGGATTAGGCACGGTACAAG2153634
2153635GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGAATCACGAAAGCGATACTAAGGGCAATACAATACAAACATG2153699
2153700GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGCTTATTTTGGTGTCAATAATCTGTATGTTGCCGTATTGC2153762
2153763GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGAGATTGTTTTATTAATACCAAGTAGACAATTATATATTTT2153826
2153827GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGCCAAAACATGTCACATGTGCCGATATTGATATTTACAAA2153889
2153890GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGAAATCTACCGATCAACGGACGAGGGGGAACGCTAAGAA2153951
2153952GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGGGGAGTTCCCATTCGATTTTGGGAACCCTCAAGCACAGTCTGTG2154019
2154020GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTTGTGCGCCTAGAGTTGCTACGCCTTGTTTCCACACCTCAT2154084
2154085GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGCTAACTTGTTAAAGTTCTGTTGTAGCTCGTTAAGTTGT2154146
2154147GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGGTTCCAGCTAAGATGTTCTTTCCTGCAGTCTTTGTT2154206
2154207GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGAACTAAGCCTTCACTAGGTGAGATAAAGAGCATAGCTAT2154269
2154270GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGATCCGTTCTCCGTCCCGATCCGTACCGTTCTCTGTACT2154331
2154332GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGAGCATAACTTCATCTTCTTCTACAACTTCGACAGCTT2154392
2154393GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTTAATTTATTGTCATCAAATCTATTTAGATACGCTAGTATTA2154458
2154459GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGATATTTCTTCGAATGGGTTTTCTGTATCACCTTCTTCAT2154521
2154522GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGCATTTGTTATCAACTGTCCGGGTCCAGCGCTAGATGCGGT2154585
2154586GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGCAAAGTCAGAGCTGGACTATCGTAGACATCTATAATA2154646
2154647GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGACGTAGCCTAGACTTGCTATAACTCCGTTGTATTGCCC2154708
2154709GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGATACCAACAGCAACAACAAACTTATTCTTCGCTCATACA2154771
2154772GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGACGAACACACCCCTTAAAACTCTTTTTCCAACATTCACCT2154835
2154836GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGCAAAGTCAGAGCTGGACTATCGTAGACATCTATAATAGAG2154899
2154900GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTCTTAGCGAACTTGCAAAATATTCCGACCAAAGCTAATA2154962
2154963GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTCAGGTGAGGAAGATGGTCTCCAAAACTACTGTTATTGGT2155026
2155027GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGGAGAGCTACAAACACGCTACCTAATAAAATTTCCAGATTGTAG2155093
2155094GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGATACAGATTTCGTTATCCATATCCTACATGACTTTCC2155154
2155155GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGATACATCGATCTTGTAATTAGATATCCATTGACTGTTAT2155217
2155218GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGATGGAATAGGCTCTCAACAGCAGTATAATTGGCAAGTATT2155281
2155282GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTCTACTCTTATAATTCCGTTACTTATCTTAACAGAGAACG2155345
2155346GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGCGTTTCTATTGCAAGGTCTGAGATTTTTGGCCTGAGTA2155407
2155408GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGGTATTGAAACGCTTAAGGTCAGCTCTAATTCTGTACGGAT2155471
2155472GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGATGTTACTAAGTAAGTTTAATAATATATTATAAAATGCCATATA2155539
2155540GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGCTAAGCAGTGACTCACAGTTTAGACATTCACAAGTATC2155601
2155602GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTTCTAAGCGTGTAAAGATCTATCTGACAACACGAAACTATG2155666
2155667GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTTGAATATTGTACAAAGGAACGTTTAACCCTATAATAGAC2155730
2155731GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGCAATCCCATTCGTTTTACTCACTTCTAAGAACCTCGC2155791
2155792GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGAGTCTCTGCATCATGATCCCTGCCCCAGCTAAGACGTTCT2155855
2155856GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGACGATTTTCGGTGTGAATAATGTAAATTTGCAAGTATCTG2155919
2155920GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGGTCTTTATGGCCCTCTGGGTCTTTCCACCATTGAGAGGA2155982
2155983GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTTATCCTCATTCTATCGGTGAGTGGAACAAATTGGGTAGC2156046
2156047GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGATCGTTATGCTGTAAACTTCCCCGGTTCTCAATCCCGTTT2156110
2156111GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGAGTTAACAATACTTTATTGTCAAAGAAGCAAGGATATGCG2156174
2156175GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTTCAAACTAGATCTAGAAGATTTCTATCGGCATCTTTACAT2156239
2156240GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGACGATATGAAAGTTGCCAGAGCCTTAAACAGAATTGGTTC2156303
2156304GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGGCTTCTTGTCCCTGAACTCCTTCTTGAAATGGATTTATT2156366
2156367GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTTTCGTATAAGGACCAGAACGGCAATACCCAAACTGT2156427
2156428GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGATCTACTACATCATCCTCTACCACGGCAAGCCAACAACTGCGT2156494
2156495GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGATCTAGCGTTGTCTCTGCCGTTATATATTTGAAAGTGT2156556
2156557GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGATCGCTGATCCAGAACCACGTGGCGAATACAGGAAGAACTA2156621
2156622GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGATCAAAAGTCCGCTATGGTCTAACGGTGTAAATAATTCT2156684
2156685GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGAATTGGATCCCTACGGTTGACGGATCACCGAAAGTGT2156745
2156746GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGATCATATTTTGAATTCTCTTATACAGAAATCTTTGATAT2156808
2156809GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGATAGCTATATATGGAAATGTTCCAGACGCGGAATATGTTGC2156873
2156874GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGAAGCCTACACAGGATAGGATACTCAAATTATATGAAAAT2156936
2156937GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTTTGCGCATTTACTTTTGTATGAGCTAGGCTATTTACATCAT2157002
2157003GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGCTGAAATATCCTTCAAATTGATTTGCCAATAAATTAA2157063
2157064GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTGTTCTGTCGTTACTGTCGTAAAGCACGTCCTATTAT2157124
2157125GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGACAGTGCAGAAGTCTAATCCAAATTATTCTACTTTAGC2157186
2157187GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTCCTTGGAGATGTTGATGTTTTATACGGTATTATGTGAA2157249
2157250GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGGCACAATTCGCCAACGATTTCGGTTCGCTTTATACCTT2157311
2157312GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGCAAATTTCGGCGAAAATTGTACCGAATTTCGGCATTGCTGG2157376
2157377GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGAAGATCATGGTATTGATATTCAAAAACATTATTCAGAGTG2157440
2157441GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGATTAGAAAAGTTTAAGATTACGCATGCAAATATGTTTTTGAT2157506
2157507GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTTCTGTTTCGAAGAAAACCCGCCTCAGATTCATTATGGG2157569
2157570GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGAAATCAAACGGAAACTCCCCGGATATTATCATGTCTAAA2157632
2157633GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGCCTCATCGTAAACATGCAATCTTGCATATTCAGTGTA2157693
2157694GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGGCGATATATGTTATAAGAGGAGAAGGGACTTTACCCCCT2157756
2157757GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGATATACATCGCCGGTTTTATAGCAACTGCACAGCAACAAAT2157821
2157822GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGGAAGTTGCAAAAATTGCCAATGTTTTTTTCAAACGCGT2157883
2157884TATAATCTCTTATAGAATTGAAAGATTTATGATGAAAATAGGAAATTTTTCAGAAGAATTATA2157946
2157947GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGAAAAGTTTAAATACCCGAAGCCACAAAGGTAAAAATA2158007
2158008GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGCGTTCTAGAGCTAAACGATGCATACGCGGTGGTACAACTA2158071
2158072GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGATTCGGGGAAAACTTATGCATTATAAGAAGAAGAGATATTT2158136
2158137GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTCAAATAAGGAACAACTCTGGGTAAGCCCACAATACGCAA2158200
2158201GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGCTTAGCGTCTCAACCTGAACCAAACTTCCTAGATCAAC2158262
2158263GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTAAACTAGATCCTTATATTTCACGTAAATGTAAAGGGG2158324
2158325GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTAAGGAGTAAGCTAGCACTAGCAATAGCGGTTGCAATA2158386
2158387GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGGTTCATCAGTTCTACCTTTTGGTCCAAAGGCTGATCCAA2158449
2158450GAGAATCTCTTATAGAATTGAAAG2158473
Left flanking sequence : Till position 2150493 (length bp)
GATTGAAAAAACTATAAAAAAATTGAAAACACAAACCAGAGAAAAGCTTATAAATAACTAAGGAGAAAAT
AAGAAATAGTAAGAGATTAATAAACCCTCA
Right flanking sequence : From position 2158473 (length bp)
ATCTTGATGATATTCAATGAAGTCCATTAGTACTTCCCCCCAAGGAGGTTGGAGAGAGGGAGAAAAAGAG
TCGTTTGAGAGGTTGATAAATAGGATTATG

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp