Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP011057_7                                                                                                                 top


Strain : Sulfolobus solfataricus SULA 98/2 GCF_000968435 RefSeq :NZ_CP011057 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP011057_7
DR consensus (25 bp) : GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGNumber of repetitions :117
Begin Position : 2112755 End Position : 2120148

2112755GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTCACATCCCTCACAATCCATAATGAAAATGTCGGCAT2112816
2112817GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATTTTAGCAATGCAATAGATCAACAATTGAAAGAAACT2112879
2112880GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATTTTCATCTCTTGGATTGAAAATAAATGAATTTTCTTC2112943
2112944GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTGTTTCACAAATTTCAAACTTGCAAACGCAACAATTAAATA2113009
2113010GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGGTTTTTGGTCAAATATTTGGACAACACTTACAAGAATTGG2113074
2113075GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTAGTCAACGACAAAGTGCTTAAAACCCGTGTTATACTC2113137
2113138GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGGCTGTAATAGTCGCAATAGCAAAAGCCGAAACAATGAGT2113201
2113202GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCAATAGAATTTTTCTTAGTTGGCATTGACAAGTATAATTCT2113267
2113268GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCAAAATTCCAAACTTTGGGAATTTCTAGTTTCCAAATTTC2113332
2113333GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTTAAACGCCTTGCAATGGTAGAAACATCAGTAGAAGAC2113396
2113397GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCGCTTTCGACTGCGACAACTGTCGTTTGGCTCATTTGTTGC2113462
2113463GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTATTTCAAATACTATTATCTCCGCCATATGTTTACAT2113525
2113526GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATTATCTGCAATTTTAGCAACTGAGAGGGCAATAATTT2113588
2113589GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTTTTTCTTTAAAAGCTCTAGGCAGTTCATTTCTATTTCA2113653
2113654GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCATGCCAAATTTGTAATCCCTAGCTTGCTGAACAAAATA2113717
2113718GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGAGTACTGATAATCTGAAGGTATTGGACTAGAACCCATGAAGTTC2113786
2113787GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGGCTTTAACTTGGTACGCACTTTACGCCATGATAAACG2113848
2113849GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGGAATTTTGTGTTACTGCAACGCCAAGATTTTCAAATGTT2113912
2113913GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGGTTGAATTTTTGCAACTGGTATGTTGTATTTTTGCA2113973
2113974GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGAATTTGTTACACGGCTAGGATTTTTTTTCCTAGATGTACAAT2114040
2114041GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTCTAATCTTTTGCCCATTACTGCATCATATCTACTAG2114103
2114104GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATCTTTACCTTTATATAAATCTTGTTCGTAACAAATAA2114166
2114167GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGACAAAACGAGGAGTTTATAGTAAAATCAACTATGAAA2114228
2114229GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATTATTTGAAGAGAGGGTGAGAGAAGCATGAAAAG2114288
2114289GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGAACTACAACGAGGTGAGAAACGATGACTAAACGTTT2114349
2114350GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTTAACCAGCATAACAGCATCTAAAAGAATGGGAATTG2114412
2114413GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTAGATATATGGCGATGAATTGCATTAGTCAGTGGTG2114473
2114474GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATTTTTAACGCTATGACGCTAGCCCTCATGTTAGCTTTT2114537
2114538GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGAAAGTTTGTTCTTCTGTTTCGTTTTGTTGTTCTGACT2114599
2114600GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCCCCTTTTGCCGTCTTTTTAGTTACCACAATGCACCAA2114662
2114663GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCCGTATCCAGAAATAATTAACCAATCGCTTGTTTGTGAC2114726
2114727GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGAAATTAACGTAAAGAGGGAATTTCTCGCACCTATCAA2114788
2114789GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGGAATAAACATTGGTACTGTACTTTGTAGTACTGCATACGGTG2114855
2114856GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGGCATCTGTCGGCAACCTCACTTATTCACGTGGGGGTGCG2114919
2114920GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTCTCTCAGAAACTCCCAACAAATTTGCTATTTGTTGA2114981
2114982GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTGCAATTTGTTGAATTGAATAACCTTTTCTAATTAGTTG2115045
2115046GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTGAACTTGTAGAAATTGTTCATATGAAACAGCATAATTTTC2115112
2115113GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTTACAGTTAATGGAATTCCTTTTTGTGCATACAATAACG2115177
2115178GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCTCATTATTTCATCATAAAGATTATCCACTGCAATT2115238
2115239GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATGCATTCCACCTCTGTTTCTTCCTCTTTACGCATTTCT2115302
2115303GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCTCTATATTCTACTATCCTCCCTCTCTGCTCTGGCG2115363
2115364GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATCTCTGATTTCTCAGTTCTCTAATTCCGAATACTACAT2115427
2115428GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTAAAACTGCTCAAAAATGCTAGAATTATAATTATGGCTATG2115493
2115494GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATTTTGAATGTTACGACTCTCGTCATTTTTCCACCTCTTCT2115559
2115560GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGGGAGTAATCTTTCCAGTCAAAAGACTTTCAGCCCTC2115620
2115621GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTTATAAGCTTCAATAGAGCTTTATCTTGAGCAATC2115681
2115682GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATAAATGGTACGTCTTCAGGCGGAAAGCCTTCCATTTGT2115745
2115746GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATATTACCTTGCTGGATAAAGTTAATGATTTCAT2115804
2115805GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATCTTTAATAAATCCTCCTTTATTCTCATGTAATGCAT2115867
2115868GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTATATTACGATAAAAGTGCCAGATATGGTTGTTGGCATT2115932
2115933GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCCCACCAGAAAAAAAGAAGGGTGGGGGGCAAGGGCCCCGG2115997
2115998GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGGCATATATTATTGGCTGAGGTAAGGTCGGCATATCTGTCG2116062
2116063GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCCATCCAAGCCTTGATTTGATATTCCTTTTAATGTCTGC2116126
2116127GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTCATTATCCTCAATTTTTTCTATACCCTTGTTGTTCATT2116191
2116192GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCCCCACTGGAATGCACCATTTCTTGCAAGTAATACATTT2116255
2116256GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATGCAGTTTGGCCTAAAGGAATATATACGTTAATGTCTGC2116320
2116321GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCCATTATTCGGCACTGCATTTAATTGAAGCACTATACT2116383
2116384GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGAATATTTTGAATATTTGTACACCCATATGAAAAACGCAG2116447
2116448GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTATCTCTTATTCGTAAGGGTTAAAACAAAATTATCTT2116509
2116510GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTTTTATTTAAGAACACTGATGGAAAGATCTATAG2116569
2116570GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGACCCATATTGAAGAGTTTGAGCATAAAAATGATTCTA2116631
2116632GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTGATTGCGTTACGTCACCATGGGGCTATTCGTTCTGAT2116694
2116695GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTAATGTGAAGAAAATTGTTAAACGCGTTTTGCGACATT2116758
2116759GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCACTACATCTATTGTTTTTCCTTTTGTAAGACATTCCTCA2116823
2116824GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCTGTTATTACGTCTCTAATTGCCACGGGCTTAAAAAGCGG2116888
2116889GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATCAATTTACGCCTTTTAGAAATCCAATTTCAATTATTC2116952
2116953GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGGAAGCAATAGCCAACCCACAAAGCTGACACTATTCATTCGTC2117019
2117020GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGGTATTCAAAAGAGAACTGGGGGATTCAAGGTAATACCT2117082
2117083GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCTCCGTAAGGCCCCCATACAGTAAAGTAGCAGTTTT2117143
2117144GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATAGAAATATAAATCTCAGCAATTCTTGATATATTGT2117205
2117206GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTCCGTTATCATGTTGACTGGAAATGCGTTTAATAGT2117266
2117267GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGACCCACAGCACATTGCCATATCCACTAAAATTATACTGA2117330
2117331GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATAAATATGTTAACGAATGTTGTAAATTGGTATTCGTT2117393
2117394GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGAAAGGAATAATAAGCATGAACCGGGGAGTTCACGCTTT2117456
2117457GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTCAAACTCATGAAGCTACTGTAATCCATTTCACATAAA2117519
2117520GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATCATTTCGTGAAATTTTCGCAACAAACGAAAAAAATT2117582
2117583GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATTATATTGATAAATTGATAAGAATGCCCGAAAATGATTT2117647
2117648GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGAAAAACTTTTCACATTCGACATTAAAAAATAAAATAATTTTG2117714
2117715GATTAATCCCAAAAGAAATTGAAAGAATTCGTATACCTTAGTAGTATTATCATCAATATTGTAT2117778
2117779GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTCTCAATTGCCTTTCCCACGATAACCTCAATCCAGTAG2117842
2117843GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTCTACGTTGTTAAATTCATATACAGCTTGGCTCATAT2117904
2117905GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGACGTATTTAAATTTTTTGGTAGTACTTTCCTTGTGTAT2117967
2117968GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGAGTATACAACAATGCAATAAGTGTTGATAGCTTTGCATCTT2118033
2118034GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCGCTTCTCCGTCTTTTCAGTTATAATGCGTAAAAGCTTAC2118098
2118099GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCAGCAAGAAGTTCACTCTCTACATCTTATGATTTCGG2118160
2118161GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCGTTTTCGTCTGGATTATTTATTATCTCTAAGCCCT2118221
2118222GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGACCTTTATTTTAAGTCCTAGCCTCTTCCCTATCCAT2118282
2118283GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTGTTTCACCTCCTTATTAAAAGCGACAGACGGTCGAC2118345
2118346GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTCATTTCACTGTGTAGAGGTTGAACACCTAATTTTTT2118407
2118408GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCTTTGATTGTCCGCTCTCGTTCTTTTCCACACTGAAGATG2118472
2118473GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGAGCTTTATGACACTCATTATCATATACTCAAAATTATA2118535
2118536GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTCGATTTTTTTCGAGGATGGATTTGTTTCATGAAAGAGCC2118600
2118601GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCAGCTCGACGATGACGAATACAAGATGCTGTATAATGCG2118664
2118665GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTTCTCAACTGATCCACGGCTTCAGAGAAGATGTTTGGAT2118729
2118730GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGGAACGAACATGGTAAGCCCTGAGGACCTTGAAAACGATG2118793
2118794GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCTCAGCAGATTTAAACTAACGATATTAATTGTACACACTG2118858
2118859GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTAAGTTGTTTTGCTCTATTTAAAACAAAAATAATCCAA2118922
2118923GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCAAGTGCAATAGCAAACTACTACTAAATATAACATATAT2118986
2118987GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCTATATGGGGTCAGGGTGGAACTAAAATCGTGGCTTTA2119049
2119050GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCTTACTTAAGCCTAATATCTCCGCAACTTCATCAATAGT2119113
2119114GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGGAACTCTCTATTGCTGACGAACTAAGAGAAAATTGTTTCAA2119179
2119180GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTCTAACAATGAATCTGTCATAAAGTGCCCGCAACTCTT2119242
2119243GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGAGATTATCAATCAAGTGATAGAGATATTGCAATTTT2119303
2119304GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTGTTAGATACGGCAAGGCAAAGATTACAAACAAGGATGT2119367
2119368GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGAAAATGGTGCTTATCGCTATTAGGTAGTCGGCGTTGTTT2119431
2119432GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGACTACTCTTACTTTTTGCATTCCTTTTGGAGTAGGC2119492
2119493GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTATTTACGTGCATAAAGAACATACCTCCAGCGCCTCCTC2119556
2119557GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTCGTAAACTTGAAACTGACCCGTATATCCGAATTTAC2119618
2119619GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGGTATTATTCTCATAATAGGAACCGCCCTAGTGTATGCTA2119682
2119683GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCGTGATTACATGGAACATTACTTTTCCACCGAATATT2119744
2119745GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTTATGTTTTCGAGTTCTTCTGGTCTTAACATCACTCTA2119808
2119809GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGGTCAGTTATACGCTACATATGAAAAGATAAATGAAG2119869
2119870GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATCTCTCTTAGTTTTGTCAAAGCTTCTGACCCGCTCCT2119932
2119933GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTCTATCTTTATTGTTACAACTTTTGCATACGACATAATTT2119997
2119998GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTCCTCTATCATCTCCTTTAAGCACTGTGTAATCTCACTT2120061
2120062GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTAATACTGCAGTAACGGTACAAGTCATTGACAGCGCT2120123
2120124GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAG2120148
Left flanking sequence : Till position 2112755 (length bp)
TAATTACAACTAAAATTGGTCGCATGAAGAGTAAAGGGTAGTCATGAAGATTTATAAGTAAGAAAAGAGA
AAGAAAGATAGGAAGTATAAAAACACAACA
Right flanking sequence : From position 2120148 (length bp)
ATATGGTATTCAGTAAATTCATGCTATAGTCAATTTCTTAGTAAGTGCGAAGAGAAATAGCTTTTGTCTA
TACAAAGAATACCAGTTAAATCCCTTAACC

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp