Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP011105_1                                                                                                                 top


Strain : Legionella pneumophila GCF_001610735 RefSeq :NZ_CP011105 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP011105_1
DR consensus (37 bp) : CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACNumber of repetitions :39
Begin Position : 178428 End Position : 181189

178428CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACCTTCATTGCAGGGTACAGTTGAAAATTCCCTTACAG178500
178501CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACTAAATGAATTTTCAATGATTTTAGCGGCTTCGAT178571
178572CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACCCGGATAAAATCGGCAAGGCTTGTGGGTGACGA178641
178642CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACCTTTGAAAAGGCTCATACCTTGTTACCCCTTGCAT178713
178714CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACAGAGTGATCACTCTTGAAGATGCTCTTGGTTGG178783
178784CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACTGATAATTTAAGAACATATAATAATTCTTT178850
178851CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACATGAATAAAAATGTCTCTAACATGTCAATTCTC178920
178921CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACTACAATTAAAGTATATGAAGCATTCAAAGATTTCT178992
178993CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACACTTTCACTGTAACAAGAAACGCCGACGGCAGAGGC179065
179066CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACTTATATTCTCCACGTTCATTATTTGTACAATATGA179137
179138CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACTTCCATTCGGCGGCACGTTCGCTGGTTGGATCAAC179209
179210CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACAATATAACACCAATGATTCCGGTATAAATCACTAA179281
179282CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACGTCTCTCCAGAAGAACAGGCCAAGCGAAATGAAGAT179354
179355CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACTTTAATGTTCTTTGTGCAGTCATTGATTCAGGTA179425
179426CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACTTATCGTCTATAACTACTAGACCGTCATCAGTAAC179497
179498CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACATAATACGGTTTTGTAAGCCGTCTAATTCACGTG179568
179569CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACTCTATTAACAGCCCATTAACTGATCGACAAGGACG179640
179641CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACATTGCAAGCGGGTTTGATCGTGTTATTATAAGA179710
179711CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACTTTATTTAGTCGTTTAGAAACCATGCGCCTCAAT179781
179782CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACGTACTGGCCGACCAGACTACGGTACTTCCTGATCC179853
179854CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACAAAACTTTCATTTGTTAAATTACGCATTTCATTTA179925
179926CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACATAGTTAGAAGATTTACTCTAGGAGTTTATTGGC179996
179997CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACTGTAGCGAAGGCGAGGTTCCATAATGTATAAATTT180068
180069CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACGTGCATGGTTTGCGCTTTGCAACCCTTCCGCTGA180139
180140CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACTTGTGGTTATGCTTGTTCCTGTACGTGCTGTTACT180211
180212CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACTCATAACTCTATTCAAATTGCCAAAGTAAGCAATC180283
180284CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACTCAGTACAGCAGCTTTAATCTCTGCAATCGCCTTAGA180357
180358CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACCTCTAGCCCGTCATATTCTTCAACTACCCAATCTA180429
180430CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACTTTTGAATGTCTGTTTCAGTGTCGAAACTTAGTAAT180502
180503CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACGCATCTTCTGAATTAGCCACGTCTTCAAGACTGTT180574
180575CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACTCTAACTAGTTGAGGCGCTCTAGCTTTTATTTCAG180646
180647CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACAACAGAAAACATGCACAGAAGAAACTGGAAAGCAG180718
180719CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACTCCTATACCTTGTCACAATTTCCTCATATGGCTC180789
180790CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACACACCTACACCGTACTGAGCACCATAGTGTTCAAC180861
180862CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACCTTCCTGAATTAAACTTATTGTGTTAACTTTTTCA180933
180934CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACTTGCTGATGCTTCTCTAGCTGCTGATTCTTGTAT181004
181005CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACCATAATTGGGAATTGGTGTGAAATGCTCACCGTCCG181077
181078CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACTTAATTGCGCCAGAAACAGCACCATTTATGGTTACAGC181152
181153CCAATAATCCCTCATCTAAAAATTTAACTAATGAAAT181189
Left flanking sequence : Till position 178428 (length bp)
TCGAAAAATCAAGCCTAAATAATGCAATTTGCTATTTTTCGAAGAAAACCACTTTTAATTCCTCGTGTTT
CTTTAAAATAAACAAAGAGTTAAAATTGCT
Right flanking sequence : From position 181189 (length bp)
ACTCCATACTTTATTCTCTGTATACTATTATAGTAAAAATCCATGGGGTATTATTTTATATAATTAAACA
GAATTTAATTTTGTTGTATTTTAATTTCTT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp