Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP011108_1                                                                                                                 top


Strain : Thermotoga maritima GCF_000978575 RefSeq :NZ_CP011108 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP011108_1
DR consensus (30 bp) : GTTTCAATAATTCCTTAGAGGTATGGAAACNumber of repetitions :41
Begin Position : 412 End Position : 3105

412GTTTCAATACTTCCTTAGAGGTATGGAAACTCTGTGATCTGTTAACGGGGACATCCACACCCAAAATC479
480GTTTCAATACTTCCTTAGAGGTATGGAAACACTGTCGGAGATGTTCTGCTGTGCATCGTCGAGAGTTT547
548GTTTCAATACTTCCTTAGAGGTATGGAAACATATAAGCCTTTTCCAGTCTTCGGGGGACATTTCCCA614
615GTTTCAATACTTCCTTAGAGGTATGGAAACATGCGAGCACTGTCCTCTCCAACATCCATATACACCG681
682GTTTCAATACTTCCTTAGAGGTATGGAAACCATACTCCAGCATCAAGCAACTTGCTGGCGAAATTTC748
749GTTTCAATACTTCCTTAGAGGTATGGAAACATCCATATCAACGTTGCATATTCTCGTTGATAAAAA814
815GTTTCAATACTTCCTTAGAGGTATGGAAACGCGACAAGCCCACGTTCAGGCACGAGGTGTTCCCTGA881
882GTTTCAATACTTCCTTAGAGGTATGGAAACAAGTTTTACCTTTTCTCAGACAACTTCAACTGGAAAA948
949GTTTCAATACTTCCTTAGAGGTATGGAAACTCGATTATTTCTTTTACAAAGACATGCGATCATACAA1015
1016GTTTCAATACTTCCTTAGAGGTATGGAAACTATACGTTGTAGAAATCGCAAAGGTGGTGATGTTA1080
1081GTTTCAATACTTCCTTAGAGGTATGGAAACTCTCGAATCCGATATAATCATATTTCCTTATTATAT1146
1147GTTTCAATACTTCCTTAGAGGTATGGAAACCCGCATCTCGTAGGTATTGCTTGCCTTCTGTTCCCTT1213
1214GTTTCAATACTTCCTTAGAGGTATGGAAACTAAACTTGTAAATCCTTTTGAAGACTTAGAACAAC1278
1279GTTTCAATACTTCCTTAGAGGTATGGAAACGAAACGCCCGCAAACGCTCATCACAAGCCCGTTTCC1344
1345GTTTCAATACTTCCTTAGAGGTATGGAAACTTGAGTATAAAATCTTCTTCTGATAATGACAAAACA1410
1411GTTTCAATACTTCCTTAGAGGTATGGAAACTGCTTCTATTACTCTTTGTAGCACGTTCGTGAACTCA1477
1478GTTTCAATACTTCCTTAGAGGTATGGAAACTCGATAATCTCAGATGCCTCGCCTCAATTTCAATTG1543
1544GTTTCAATACTTCCTTAGAGGTATGGAAACCTCCACAATGAAAAGAATAGATGGTAAGGTGTGCTT1609
1610GTTTCAATACTTCCTTAGAGGTATGGAAACCTACTATCTTCTATATATATATTTTTGTTTTTGTTTT1676
1677GTTTCAATACTTCCTTAGAGGTATGGAAACCTATTTCCCTCTGCCGTCTCTTCGAAATGATCACCTCT1744
1745GTTTCAATACTTCCTTAGAGGTATGGAAACTGTGAAGGCGTATGAGGTGGAGGATATTCCTGCAATTG1812
1813GTTTCAATAATTCCTTAGAGGTATGGAAACTTTTTCCAGCATCTTCTTCACGAAGTACGTCTTCATC1879
1880GTTTCAATAATTCCTTAGAGGTATGGAAACGCGATGTTGCGAGAACGATGAAAGATTTGTATGAAC1945
1946GTTTCAATAATTCCTTAGAGGTATGGAAACTTGTCGAACTCTTTGGTACTTCCATCCGGATACATCT2012
2013GTTTCAATAATTCCTTAGAGGTATGGAAACGAGTAGTACAGAGGAGAGAGATGCAGATATCCACGAC2079
2080GTTTCAATAATTCCTTAGAGGTATGGAAACCTCGATCGCTTGTGGTATCTCTGTCTGTGCGAGCT2144
2145GTTTCAATAATTCCTTAGAGGTATGGAAACTTGTGATGATGTCGCCAAGCTTTAGGGGGACATCTGTTT2213
2214GTTTCAATAATTCCTTAGAGGTATGGAAACCTGATCTAGCCGTCCGGCCAGTCACAGGTTGAGATA2279
2280GTTTCAATAATTCCTTAGAGGTATGGAAACATGTATTGCAAGGAAAAGCAAAAATAAGATTCGACAG2346
2347GTTTCAATAATTCCTTAGAGGTATGGAAACTCGAACTCGAAGAGGCCTATGCACCTGTCCAGCCTAT2413
2414GTTTCAATAATTCCTTAGAGGTATGGAAACATCCTCCTTACTTTGGCCGACACCGTTCGTCCGTTT2479
2480GTTTCAATAATTCCTTAGAGGTATGGAAACCTTCAAGCCATACTAATATTGCGTATTCTCTTCTCA2545
2546GTTTCAATAATTCCTTAGAGGTATGGAAACAAAAGCCTACGAAGGGCTTCGAGTACCACCAGCTTTT2612
2613GTTTCAATAATTCCTTAGAGGTATGGAAACGGGCTGAAAAATTTCCCATTTCGTTTTATCACCTCCT2679
2680GTTTCAATAATTCCTTAGAGGTATGGAAACCAAGGGGAGGATGATACTGAATGGATAGGGGAACTCA2746
2747GTTTCAATAGTTCCTTAGAGGTATGGAAACACCATTCATCCATTACAACCTCTTTGCCTCTAATTT2812
2813GTTTCAATAGTTCCTTAGAGGTATGGAAACTGATGTCTTCCCATTGTTTCGTGTTGTCAAACACCT2878
2879GTTTCAATACTTCCTTAGAGGTATGGAAACTAAAGCATACGCTCCAAAACGTGAACAAATTCTCTCA2945
2946GTTTCAATAATTCCTTAGAGGTATGGAAACAGTTGGACGACGATCTTGTATTCATAAATGTTGTT3010
3011GTTTCAATACTTCCTTAGAGGTATGGAAACTAAGACATTCTTTCGCTAAGAAAATCTAATAGTTT3075
3076GTTTCAATACTTCCTTAGATGTACGAAAAA3105
Left flanking sequence : Till position 412 (length bp)
TGTGTGTTAGAATGGTTTATGGAAAGGAAGGATATGGAAGGTCAAAAAACATCTTGCTTTCAGAGTGTGT
TTGTGGTATAATTTCTCTTGAACTCAACGG
Right flanking sequence : From position 3105 (length bp)
AAATAACCCCCACATGAGTGGGGGGATGTTTTTGTTATAGACTCTCAGATCAAAAGATCACGTAAGTTCC
CTTCTTTTTCACAAACTCTACAAATCTTCT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp