Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP011108_4                                                                                                                 top


Strain : Thermotoga maritima GCF_000978575 RefSeq :NZ_CP011108 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP011108_4
DR consensus (30 bp) : GTTTCCATACCTCTAAGGAATTATTGAAACNumber of repetitions :25
Begin Position : 409300 End Position : 410928

409300GTTTCCGTACCTCTAAGGAAGTATTGAAACCTGAAAGAGGGAACGAATGTGTTTATGCGACGAAAACTG409368
409369GTTTCCATACCTCTAAGGAACTATTGAAACTTTGGGAAGAGGAGGGAGAACATGAGGATAAGTGA409433
409434GTTTCCATACCTCTAAGGAATTATTGAAACTAATCAAAATGTATCCAGACGGAACATCTAAAGAATT409500
409501GTTTCCATACCTCTAAGGAATTATTGAAACTTCCAGTCCAACCGTCGACTGAGTGTGAATGACTCCC409567
409568GTTTCCATACCTCTAAGGAATTATTGAAACCACCCGTGATGTCTATCGTGTTGCCTGTCGTTACCG409633
409634GTTTCCATACCTCTAAGGAATTATTGAAACGCGTTTCCACTCGTATCTATCGCTCTCACACGGAAG409699
409700GTTTCCATACCTCTAAGGAATTATTGAAACTTGTGCCTGTAAAGGGGACAGTAGATACTGAAAGTTTATATT409771
409772GTTTCCATACCTCTAAGGAATTATTGAAACCCGACAGCGAATCAGCGAATCCCCACGATGGTGCG409836
409837GTTTCCATACCTCTAAGGAATTATTGAAACAGGTGCAATCGCAGGCATCTGGAAGCTCCAGAACAAAGG409905
409906GTTTCCATACCTCTAAGGAATTATTGAAACCAGAGTAATGAGAGGAGTCATATTTGAAATCGATGA409971
409972GTTTCCATACCTCTAAGGAATTATTGAAACCCGGAAGTAGTAGGGTTCGTCGCCGGGCTCTGTGAT410037
410038GTTTCCATACCTCTAAGGAATTATTGAAACGTCTGAACTCTGCCTTGAACAATGCCTCCGAAGAAT410103
410104GTTTCCATACCTCTAAGGAATTATTGAAACCATTTGTAGCACTATCATAAGTCAGAGTTTTCCCCG410169
410170GTTTCCATACCTCTAAGGAATTATTGAAACAGGAAACGAATACGAAATCTGGATAAGAGAAGCAGA410235
410236GTTTCCATACCTCTAAGGAATTATTGAAACTATTGTGCTTTTGTTCAGAATGCTTTCGAGTCTGT410300
410301GTTTCCATACCTCTAAGGAATTATTGAAACTTTGAGCCTGATCGGGATAGCAGAGAACTTCACGTGCT410368
410369GTTTCCATACCTCTAAGGAATTATTGAAACGTGTCCTTCAGTAGCAAATGGAGCTACAGGAAGAGC410434
410435GTTTCCATACCTCTAAGGAATTATTGAAACACTTGAAAGTGCTTGAAAAAGTTGTGGAATAGCGCTA410501
410502GTTTCCATACCTCTAAGGAATTATTGAAACTGCGAAGGATTGTGGTAGAGCATATGAAGTATATA410566
410567GTTTCCATACCTCTAAGGAATTATTGAAACATCCATTCACAATCCCGACATTGTGAAGCCAACCACG410633
410634GTTTCCATACCTCTAAGGAATTATTGAAACAAGTACACATCAACCATTGTCCCTTCTGTTACCTGG410699
410700GTTTCCATACCTCTAAGGAATTATTGAAACTCGATGCGATGGGGTGATAGGGTGCTTCGATGGAA410764
410765GTTTCCATACCTCTAAGGAATTATTGAAACAAGGCAGATCTGAGGATCATTGCAGAGCGAGGAAACA410831
410832GTTTCCATACCTCTAAGGAATTATTGAAACGAAGAAAGGAGGATGAGGAAGATGGGAAAAGAGAACC410898
410899GTTTCCATACCTCTAAGGAATTATTGAAAC410928
Left flanking sequence : Till position 409300 (length bp)
TACCATACATTGAAACAAAAAAGCGCCCCTCACGGGCACTTTTGTTTAAAGGATGCATTGAAATTTGTTG
AGCTTAGCGGAGATCATCGATACAAGACAA
Right flanking sequence : From position 410928 (length bp)
CCGTTGAGTTCAAGAGAAATTATACCACAAACACACTCTGAAAGCAAGATGTTTTTTGAACTTCCATATC
CTCCCTTTCCATAAACCATTCTAACACACA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp