Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP011124_2                                                                                                                 top


Strain : Escherichia coli GCF_000833635 RefSeq :NZ_CP011124 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP011124_2
DR consensus (28 bp) : GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCNumber of repetitions :7
Begin Position : 1972244 End Position : 1972637

1972244GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGGCAAAAACCGGGCAATCGCAAAAAGGCGTAAT1972304
1972305GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCTGTGTTTGCGGCATTAACGCTCACCAGCATTTC1972365
1972366GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGACGTGGTCATGGGTGCTGCTGTTGCAGAGCCA1972426
1972427GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGAGCAGATACACGGCTTTGTATTCCGTGCGCCC1972487
1972488GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGAATAGCAATAGTCCATAGATTTGCGAAAACAG1972548
1972549GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGGAGCCTGACGAGACTACTGAGGCCGTTCTGTC1972609
1972610GAGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACC1972637
Left flanking sequence : Till position 1972244 (length bp)
GCTCTTTAACATAATGGATGTGTTGTTTGTGTGATACTATAAAGTTGGTAGATTGTGACTGGCTTAAAAA
ATCATTAATTAATAATAGGTTATGTTTAGA
Right flanking sequence : From position 1972637 (length bp)
ACCATATAACCCGTTATCTCTTTCTCAAGTTTTTATATTAGCAGTACTTGTAATAAGCAACATATCCACG
TAACACCTCATGTTCAAAATAGTTCTCCAT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp