Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP011127_1                                                                                                                 top


Strain : Dehalococcoides mccartyi GCF_001610775 RefSeq :NZ_CP011127 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP011127_1
DR consensus (29 bp) : CGGTTCACCCCCACATGCGTGGGGAATACNumber of repetitions :29
Begin Position : 1247451 End Position : 1249189

1247451TGGTTCACCCCCACATGCGTGGGGAATACTCTAGTAGCATGCATATGTATTCTATCTGCTA1247511
1247512CGGTTCACCCCCACATGCGTGGGGAATACCCTTGAGTAAGGCCTCTAATTTGCCTTAATGA1247572
1247573CGGTTCACCCCCACATGCGTGGGGAATACTTACACCGAGGGAAGTACATTTGCCATGACTG1247633
1247634CGGTTCACCCCCACATGCGTGGGGAATACGGAGAAGGCGGTGGCGGCGGCGGCGGAGGTTA1247694
1247695CGGTTCACCCCCACATGCGTGGGGAATACTCGGAACTAGGTTGGAAAAAGACCGATGCCGG1247755
1247756CGGTTCACCCCCACATGCGTGGGGAATACGGGACAGTACCAGGACCGATTGGCTCACCTAC1247816
1247817CGGTTCACCCCCACATGCGTGGGGAATACATCAGCATAAGTTGATACACCAGAGTAATTAT1247877
1247878CGGTTCACCCCCACATGCGTGGGGAATACCTCTGGGTATCGGGTCTGAAGTAATATTAGCC1247938
1247939CGGTTCACCCCCACATGCGTGGGGAATACGTGCTACAGTGGTCAAACGATACTGCACATAT1247999
1248000CGGTTCACCCCCACATGCGTGGGGAATACCGTACCCAGCAGTTTTCAGCTGTCCAGCCGGA1248060
1248061CGGTTCACCCCCACATGCGTGGGGAATACACTCTCTGGCTAGTTGTTCTATGATTGCATCA1248121
1248122CGGTTCACCCCCACATGCGTGGGGAATACTTTGTTCTTTGAAATATGCCGCATCGCTAGGG1248182
1248183CGGTTCACCCCCACATGCGTGGGGAATACCTAGGAGTCAAGCATCGAGTAGCCAAAGAGGC1248243
1248244CGGTTCACCCCCACATGCGTGGGGAATACAGACAGATGTGCGTATAAACGGGTGGTCATCT1248304
1248305CGGTTCACCCCCACATGCGTGGGGAATACTTCCACCAGAACGAAGCGTTTTTCATAACCAC1248365
1248366CGGTTCACCCCCACATGCGTGGGGAATACTTTAGTCTTTTCGCTACCCATCCTGTAGTTCC1248426
1248427AGGTTCACCCCCACATGCGTGGGGAATACGTCTCTGGACATATCACCGCTGGCCTTGATTT1248487
1248488CGGTTCACCCCCACATGCGTGGGGAATACGCAGTAGAGGATATCCCGTCTTGGCCCGCGTT1248548
1248549CGGTTCACCCCCACATGCGTGGGGAATACGTGCATCTATTGCGTACCGCCAGTACAGGTGC1248609
1248610CGGTTCACCCCCACATGCGTGGGGAATACCCTGGTGAAACTGAAGAAGACAAGGAACTGACA1248671
1248672CGGTTCACCCCCACATGCGTGGGGAATACTTTTTAAAGTCGGCATCGGACAGCCCGAACCA1248732
1248733CGGTTCACCCCCACATGCGTGGGGAATACAGCCTTAAGCAAGCCAAATAATGAATAGCAAT1248793
1248794CGGTTCACCCCCACATGCGTGGGGAATACAATTTGGATTTGAAGCCATTTATAGAGGTAGC1248854
1248855CGGTTCACCCCCACATGCGTGGGGAATACACTAAGCCGAACCCGTATTTCTCTGGGCAGGA1248915
1248916CGGTTCACCCCCACATGCGTGGGGAATACTGCGTATGCTCAAATATTAGCTGATAGTTTTC1248976
1248977CGGTTCACCCCCACATGCGTGGGGAATACGCCAAACGCTTAGAACAGTCCTGAGTGCAGTTG1249038
1249039CGGTTCACCCCCACATGCGTGGGGAATACACTCTCTGACGGCTGAAGATGTCCAGATTGAA1249099
1249100CGGTTCACCCCCACATGCGTGGGGAATACAACTGCTTCTGGAAAACGGCAGCGCAGGTTAT1249160
1249161CGGTTCACCCCCACATGCGTGGGGAATAC1249189
Left flanking sequence : Till position 1247451 (length bp)
CAATATCCTGTTCCACCGGCAATGACACGGTAAGCTGGCAATTTACCGGCCGGTAACGCAGAAACTACAC
AGCATATTGCCTGAGTCAATGCCTCAACTT
Right flanking sequence : From position 1249189 (length bp)
CCTAAAATAACAAAGCTGACCTTAAAACAGGTCATTCCTGATTAGGGGTTTGTAGTGTCAGAATTTTGCG
TTTTGATAGTGCTGGTATTCTTGTCTATTT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp