Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP011331_2                                                                                                                 top


Strain : Escherichia coli O104:H4 str. C227-11 GCF_000986765 RefSeq :NZ_CP011331 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP011331_2
DR consensus (29 bp) : GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGNumber of repetitions :2
Begin Position : 496425 End Position : 496514

496425GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGCCAAAGAAGAACAACGAGCCAACTGGTTTCAG496485
496486GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCG496514
Left flanking sequence : Till position 496425 (length bp)
ATAAGTTAGACGTTCTTTAAAAATAAGGAAATGTTTGAATTTAGTTGGTAGATTGTTGATGTGGAATAAA
TTTGTTTAAAAACAGATATGTATGCTTAGT
Right flanking sequence : From position 496514 (length bp)
GGCGCACTGGATGCGATGATGGATATCACTTAGAATTCCCCGCCCCTGCGGTAGAACTCCCAGCTCCCAT
TTTCAAACCCATCAAGACGCCTTCGCCAGC

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp