Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP011410_6                                                                                                                 top


Strain : Leptospira interrogans serovar Bratislava PigK151 AS 05 115 GCF_001010765 RefSeq :NZ_CP011410 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP011410_6
DR consensus (28 bp) : TTCCTAAAGAAATAGGGAATTTAAAAAANumber of repetitions :5
Begin Position : 1530631 End Position : 1530935

1530631TTCCAAAGGAAATTGGAAACTTACAAAATTTAAAAGAATTATATTTAAGCGCGAACGAAATTACAACTC1530699
1530700TGCCTCCTGAAATAGGAAATTTAAAAAACTTACAGGTATTGTCTTTAAATGGAAACAGACTTGAAACGA1530768
1530769TTCCTAAAGAAATAGGGAATTTAAAAAAACTAAAAGAACTGTCAATAGAATGGAATAAACTTCAAACAC1530837
1530838TTCCTAAAGAAATAGGAAATTTAAAAAATTTAAAAGAATTATATTTAAGCAGAAATCAACTCAAAATAT1530906
1530907TACCGCAAGAAATCGGGAACTTAAGAAA1530934
Left flanking sequence : Till position 1530631 (length bp)
AAGCCGGGAGAATATACCGATCTAGAAGAAGCATTCAAAAATCCTAAAGATGTGTTGGTTTTAAATTACA
GAGATAACGAAGAAAATCCACTGAAAACAC
Right flanking sequence : From position 1530935 (length bp)
CTACAGCGTATACATTTAAGTACAAATGAACTCACAAAACTCCCGCAAGAAATCAAAAACTTGGAAAGTT
TATTAGAAATTTATTTATATGATAATCAGT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp